Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Trichophyton rubrum саңырауқұлақтарының морфо-физиологиялық ерекшеліктері

Қазіргі таңда саңырауқүлақтар тудыратын аурулар тері ауруларының үлкен тобын қүрайды. Саңырауқүлақтар тудыратын аурулар - аллергиялық реакциялардың дамуына себепші болуы немесе аллергиялық ауруларды, мысалы, бронх демікпесін асқындыруы да мүмкін, олар әсіре- се иммунитеті нашар адамға оңай беріледі [1].

Жоғары ылғалдылық кезінде саңырауқүлақ теріге бөгетсіз енеді. Аяқты қысатын аяқкиім кию, қотамдық моншаға, бассейнге түсу саңырауқүлақтар тудыратын аурулардың таралуына себепші болуы мүмкін. Олар денені, бас, аяқ немесе қолды зақымдайды, бірақ көбінесе аяқтың башпайлары зақымдалуы мүмкін. Сонымен қатар, саңырауқүлақты инфекция табан сүйелі- нің дамуына себепші болады. Бүл косметикалық кемшілік қана емес, жүқпалы ауру болып табылады [2].

Тері ауруларының микозы - антропофильді саңырауқүлақтардың ағзада таралуынан болатын инфекциялық ауру түрі болып, оның 10-нан астам түрі белгілі, атап айтқанда трихо- фитон мен кандида. Бүл аурудың қауіптілігі - ауру тез түрақты формата айналып, емдеу жолда-ры созылып кетеді [3].

Паразитті саңырауқүлақтар адамға орталық монша, бассейн, педикюрлік, маникюрлік са- лондардан, жаздық лагерьлерден, солдаттық казармалардан, сонымен қатар үйде, жанүямызда гигиеналық ережелер дүрыс сақталмаған кезде жүтады. Табандаты саңырауқүлақ - иммунды жүйенің әлсіреуінен, дүрыс тамақтанбатаннан, стресстен, сыртқы факторлардан және т.б. пайда болуы мүмкін. Бұл симптомдардан кейін тұрақты қышыну жүреді [4].

Медицинада ауру тудырғыш саңырауқұлақтардың бірнеше түрлері белгілі. Бірақ соның ішінде кең таралтаны - Trichophyton rubrum (97%). Паразитті Trichophyton rubrum саңырауқү- лақтары қоздырған ауру түрлеріне аяқ пен қол тырнақтарының және шаш терісінің микозы жатады, оның белгілері - тырнақ сартыш түсті болып, үсақтала бастайды және теріден қыршылып үнтақтар пайда болады, қол тырнақтарын, тырнақ пластинкаларын, белдемше қуыстарын және тері асты майлы клетчаткларды зақымдайды. Табандаты саңырауқүлақтың белгілері - тырнақ үшы атарып, кейін сартая бастайды, тырнақ әрқашан теріден бос түрады, саусақ арасындаты жатымсыздық, инфекция бір тырнақтан екінші тырнаққа тарай бастайды [5].

Қазіргі таңда табан микозы иммунитеті әлсіреген 50% егде жастаты адамдарда созылма- лы түріне көшкен. Ауру қоздыртыш саңырауқұлақтар тек қана гигиена сақтаматандықтан, таза емес жерлерде, ятни орталық орындардан тана тарамайды. Сонымен қатар, қант диабетімен ауыратын, варикозды венаның кеңеюі, гипердроз, плоскостопие, авитаминоз, семіздікпен ауыратын адамдарды жиі тарайды [6].

Тері және тырнақтарды зақымдайтын паразитті саңырауқүлақтардың трихофитон рубрум, трихофитон ментагрофитес және трихофитон интердигитале атты түрлері - адамдардың терінің қуысты бөліктерінде орналасып, аяқ терісі мен тырнақтарды зақымдап отырады. Trichophyton rubrum - Trichophyton fischeri, Trichophyton raubitschekii, Trichophyton kanei деген аттары мен белгілі. Қызыл трихофитон - антропофильді саңырауқүлақ болып, адамдарда кең таралтан ауру түрлерінің өкілдері болып табылады. Ол адамдардың терісі, тырнаты және шаштарда инфекциялық аурулар қоздырып, табанның төменгі бөлімінде қатпарлар мен жыртылулардың пайда болуымен сипатталады. Шаштарды зақымдатан кезде шаштың үстінгі қабатында паразиттік еткен саңырауқүлақтар анық көрінеді [7].

Морфологиялық пішіндері бойынша Trichophyton rubrum-ның үстінгі қабаты жүмсақ, мақта сияқты болып, түстері ақ, ақшыл-сары, тойтын-қызыл түске дейін боялады, сонымен қатар, түссізден сары, сартыш-қоңыр түстен қара-қошқыл қызыл түске дейін боялады, формалары түзу, ілмешек, алмүрт сияқты.

Қорыта келе, Trichophyton rubrum - адамдардың терісі, тырнаты және шаштарды зақымдап, табанда қатпарлар мен жыртылуларды пайда етеді. Олар паразитті саңырауқүлақтар болып, морфологиялық пішіндері бойынша үстінгі қабаты жүмсақ мақта сияқты болып, түстері ақ, ақшыл сары, тойтын қызыл түске дейін боялады, сонымен қатар, түссізден сары, сартыш қоңыр түстен

қара қошқыл қызыл түске дейін боялады, формалары түзу, ілмешек, алмүрт сияқты және гетеротрофты ағзалар.

Әдебиеттер

І.Владимиров В., Зудин Б. Кожные и венерические болезни: Атлас. - Москва, Медицина, 1999. - 288 с.

  1. .Калантаевська К.А. Морфология и физиология кожи человека.- Киев,Здоровье, 2005.-304 с.
  2. .Кольгуненко И.И. Основы геронтокосметологии. - Москва, Медицина, 2004.- 224 с.
  3. .Косметический пилинг: теоретические и практические аспекты. - Москва, Косметика и медицина, 2013. - 224 с.
  4. . Тихонова О.В., Перламутров Ю.Н., Ющук Н.Д., Брагина Е.Е. Ультраструктурные изменения Trichophyton rubrum под воздействием итраконазола (орунгала). // Вестн. дерматол. и венерол., 1999. N5:16-8.
  5. . Grant SM, Clissold SP. Fluconazole: review of its pharmacodinamic and pharmacokinetic properties and therapeutic potential superficial and systemic mycoses. // Drugs, 2000. 877-916.
  6. . C. De Cuyper, Amblard P., Austad J., Bazex J., Bohmann P., at al. Noncomparative study of fluconazole in the treatment of patients with common fungal infections of the skin. // Int J of Dermatol, Suppl 2; Nov 2002.17-20.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.