Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Асқазан және ұлтабар ойық жарасы ауруына қарсы пайдаланатын дәрілерді тиімді қолдануды ұйымдастыру

Кіріспе: Статистикалық мәліметтерді талдағанда Қазақстан Республикасының халқы барлық аурулар сырқаттанушылығы бойынша төмендеуде. Ал Оңтүстік Қазақстан облысы түрғындарында 1-суретте көрсетілгендей керісінше бүл көрсеткіштер өсуде. Сонымен қатар асқазан және үлтабар ойық жарасы ауруымен ауыратын аурулар саны жыл сайын Қазақстан Республикасы бойынша 2-суретте көрсетілгендей азаюда болса, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша бүл көрсеткіш жалпы республикалық орташа деңгейден жоғары және азаю қарқыны төмен. Асқазан және үлтабар ойық жарасы Қазақстан Республикасы бойынша 2011-2014 жылдары арасында 25,5%-ға азайған болса, ал Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 9-ақ %-ға азайған.

Мақсаты: Асқазан және үлтабар ойық жарасы ауруларына қарсы қолданылатын дәрі- дәрмектердің пайдалануын ғылыми түрғыда зерттеп, негіздеуді үйымдастыру.

Материалдар мен әдістәсілдер: Зерттеудің әдістемелік негізі болып, Қазақстан Республикасының статистикалық мәліметтері, Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің мәліметтері мен қаулылары және де жүйелі талдау теориясы саналады. Сонымен қатар фармацевтикалық фармакетинг.

Зерттеу объектілері болып, ұлтабар және асқазан ойық жарасымен ауырған науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету бойынша стационарлардың қызметінің көрсеткіштері, гастроэнтеролог, фармацевт және дәріхана тұтынушыларына жүргізілген сауалнама нәтижелері. Нәтижелер: Дәрі-дәрмектерді тиімді түрде тағайындау мен қолдану міндеттерін шешуді біз әр түрлі ауруларды емдеу мен олармен халықты тұрақты түрде қамтамасыз етудің шарттарын анықтау үшін аса тиімді дәрілік заттардың номенклатурасын қалыптастыру жолымен бастаймыз. Бұл жұмысымызда асқазан және ұлтабар ойық жарасы ауруын емдеуге қолданылатын дәрілік заттардың номенклатурасының негізгі принциптері қарастырылады: емдеудің тиімділігі; аралас және сәйкес келетін емдеудің мүмкіндігі; сәйкес келетін дәрілік заттардың тағайындау қажеттілігінің болмауы; емдеу курсының бағасы; сауығудың мерзімдері (емдеу ұзақтығы); рецидивтердің болу мүмкіндігінің төмендеуі; еңбекке қабілеттілікті уақытша жоғалтудың мерзімдерінің қысқаруымен, ремиссия ұзақтығымен сипатталатын еңбек шығындарының төмендеуі; халықты және емдеу-профилактикалық мекемелерін және т.б. дәрі-дәрмектермен тұрақты түрде жабдықтаудың мүмкін болуы мен қол жетімді болуының дәрілік заттардың номенклатурасын экспертті түрде бағалаудың негізгі қағидалары. Осымен бір мезгілде біз өзіміздің зерттеу жұмысымызда қарастырылатын осы ауруды емдеуге қолданылатын дәрілік заттардың ассортиментінің көлеміне ықпал ететін факторларды: контигентінің жынысы, жасы мен әлеуметтік статусы, негізгі аурудың нозологиялық формасы мен ауыр түрде өтуінің дәрежесі, оған ілеспелі сәйкес келетін патологияның саны мен нозологиялық формасы, жүргізілген емдеудің сипаты және т.б. нақтыланады.

Қорытынды: Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша асқазан және ұлтабар ойық жарасы ауруының саны республикалық орташа көрсеткіш деңгейінен жоғары және азаю қарқыны төмен екендігі анықталып, осы ауруға қарсы қолданылатын дәрілік заттарды тиімді пайдалануды ұйымдастырудың зерттеу құралдары нақтыланды.

Әдебиеттер

  1. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2008 году». Астана 2009. С. 77-79
  2. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2009 году». Астана 2010. С. 77-79
  3. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2011 году». Астана 2012. С. 79-81
  4. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2012 году». Астана 2013. С. 79-81
  5. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2013 году». Астана 2014. С. 79-81
  6. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2014 году». Астана 2015. С. 79-81
  7. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2015 году». Астана 2016. С. 79-81
  8. М. К. Дилданов, Н. Н. Жумабаев, У. А. Аликулова, Ж. Б. Исаев, Жумабаев Н.Ж.. Асқазанның және ұлтабардың ойық жарасы ауруына қарсы қолданылатын дәрілік заттардың тиімділігін айқын- дау жолдары. «Фармацевтикалық білім, ғылым және өндіріс «Қазақстан-2020» стратегиясы бағытында» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. // Журнал ОҚМФА Хабаршысы. 2014. №3(68). Б. 42-45

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.