Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оқо бойынша туберкулезден болатын өлімге әлеуметтік-экономикалық фактордың әсер етуі

Кіріспе. Туберкулез инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдайды сипаттайтын ең сенімді көрсеткіш - туберкулезден болатын түрғындардың өлімі. Туберкулезден болатын түрғындардың өлімі. Туберкулезден болатын өлім деңгейі белгілі бір дәрежеде әлеуметтік- экономикалық факторлардың әсер етуіне байланысты болады. ОҚО 14 ауданында түберкулезден түрғындардың өлім көрсеткішіне 16 әлеуметтік-экономикалық факторлар әсер етеді екен. Әлеуметтік-экономикалық факторлардың түрғындардың өліміне әсер етуін анықтауда Пирсон квадраты әдісін қолданамыз. Зерттеу барысында статистикалық өңдеу нәтижелерін SPSS 101 компьютерлік бағдарламасының көмегімен алынады. Жүргізілген зерттеу барысында түберкулезден түрғындардың өліміне жеке әлеуметтік-экономикалық факторлар эсер ететіні анықталды. Туберкулезден болатын өлім-жітімнің көбеюіне жүмысынан айырылу, қаржылық жағдайының төмендігі, сонымен қатар қолайсыз түрмыс жағдайы себепші болады. [1]

Кілт сөздер: туберкулез, өлім-жітім, әсер ету, әлеументтік-экономикалық фактор.

Өзектілігі: Қазіргі таңда туберкулезден болатын өлімнің эпидемиологиялық жағдайы 

Қазақстанда өршіп түр. БДжДСҰ-ң анықтамасы бойынша ҚР туберкулезден ауыратын халықтардың арасында орта деңгейде. Түберкулезден өлім көрсеткіші ҚР-да 2009 және 2010 жылдары 100000 түрғынға шаққанда 12,9; 10,6; болды. Инфекциялық аурулардың ішінде туберкулез маңызды орынға ие. (80%) инфекциялық арулардың ішінде туберкулез 25-29 жас аралығында әйелдерде 9,5 %-ды қүрайды. Туберкулезден қайтыс болғандардың үлес салмағы 25-45 жас аралығындағыларда 5-6% қүраған. [2] Жоғарыда аталған фактілерге байланысты түберкулездің туберкулездің медико-әлеуметтік қана емес, экономикалық мәселе екенінде байқауымызға болады.

Зерттеудің мақсаты: кейбір әлеуметтік-экономикалық факторлардың туберкулезден болатын өлім жітімге әсер етуін бағалау (Туркістан мысалында)

Зерттеудің материалдары мен әдістері: зерттеу базасына ҚРДСжӘДМ (ОҚО, Түркістан мысалында) алынды. 100 000 түрғынға шаққандағы туберкулезбен аурушаңдықтың алғаш тіркелу жағдайы (аурушаңдық 2013 52,9; 2014 53,2), (өлім-жітім 2013 ж 2, 9; 2014 ж 0,4). Өлім- жітімді анықтауда қолданылады: Туберкулездің белсенді түрінің үлес салмағы, есепке алу журналы, туберкулез стационарында өлгендердің саны т.б...

Нәтижелер: Шымкент қаласы түрғындарының туберкулезбен ауру деңгейі 100 000 адамға балап есептегенде 103,29 оқиғаны қүраса, мүгедектік 12,33 оқиғаны түзеген, ал өлім көрсеткішінің деңгейі 29,3 оқиға болып отыр. Туберкулезге шалдыққан аурулардың басым бөлігі ер кісілер (66,3±2,7%) олардың жасы 31-60 жылды қүрайды. Олардың 68,3%-ының білімі ортадан төмен, ал бүл аурулардың 72,4%-ы жүмыссыздар. Аурулардың басым бөлігінің жеке үйлері бар, алайда оның 90% астамында ешқандай да жағдайы жоқ болып шықты. Олардың жанүядағы арақатынасы нашар, абыройы төмен. Бүл аурулардың көбісі шаңдық жүмыстарды атқарған жүмысшылар.

Кесте 1 - Туберкулезбен аурушаңдықтың эпидемиологиялық көрсеткіштері (100000

тұрғынға шаққандағы алғаш рет тіркелгендердің саны)

Наименования районов и городов

Заболеваемость

Смертность (январь-ноябрь)

2013г

2014г

2013г

2014г

Пок

Пок

Пок

Пок

1

Арысский

83,8

67,8

6,0

2,9

2

Байдыбекский

79,5

75,5

0,0

 

3

Казыгуртский

58,4

65,3

2,8

1,9

4

Махтааральский

58,9

55,7

2,0

1,0

5

Жетысай РП

55,6

61,3

0,9

1,0

6

Асыката РП

77,1

67,9

2,3

1,8

7

Мырзакент РП

46,2

35,1

3,9

1,2

8

Атакент РП

50,0

42,9

   

9

Ордабасинский

74,6

60,6

2,7

3,5

10

Отрарский

80,4

54,9

1,8

 

11

Сайрамский

35,5

22,2

2,0

2,5

12

Аксукент РП

51,5

32,5

2,0

2,6

13

Карабулак РП

24,0

17,1

2,7

1,3

14

Сарыагашский

38,7

36,6

2,0

2,0

15

Сарыагаш РП

34,9

27,8

0,6

1,6

16

Абай РП

47,6

49,2

0,8

0,8

17

Сузакский

62,3

50,4

3,6

7,0

18

Толебийский

56,4

52,8

3,8

3,8

19

Толеби РП

55,0

47,8

1,1

2,1

20

Ленгер ГП

64,2

65,8

5,8

5,5

21

Тюлькубасский

63,6

60,5

4,7

4,7

22

Шардаринский

103,7

98,9

1,3

1,3

23

г.Кентау

75,9

72,1

4,5

8,9

24

г.Туркестан

52,9

53,2

2,9

0,4

25

г.Шымкент

71,6

73,7

8,6

6,8

 

ЮКО

60,7

56,6

4,2

3,5

Қорытынды: Туберкулез ауруларынан туындайтын аурушаңдық, мүгедектік және өлім оқиғаларын азайту үшін. Олардың ауруының бастапқы даму кезеңінде анықтаудың скринингтік әдісі жолға қойылуы тиіс. Аурулар туберкулез патологиясының даму кезеңіне сай диспансерлік бақылауға алынып, сапалы емдік-реабилитациялық шаралармен қамтамасыз ету қажет.Туберкулезге шалдыққандардың арасында салауатты өмір сүру салтын және санитарлық білімін жоғарлатуға бағытталған шаралардың белсенділігін арттыру қажет.

Әдебиеттер

  1. World Health Organization. Global Tuberculosis Control:WHO Report 1999. Geneva:World Health Organization, 1999b.WHO/CDS/CPC/TB/99.259.
  2. World Health Organization. Report: Basis for the development of an evidencebased casemanagement strategy for MDR ТВ within the WHO'sDOTS strategy. Geneva:World Health Organization, 1999c.WHO/TB/99.26Q.
  3. 2. Barbosa P., Infuso A., Falson D. Multidrug resistance among tuberculosis cases notified in Europe, 1999. Intern. J. Tubercl. Lung Dis. 2002. -Vol. 6. №10, suppl l.-S. 96)
  4. 3.230.Левашев Ю.Н. Туберкулез в Северо-Западном Федеральном округе (2000-2004 гг.) / Ю.Н. Левашев, А.В. Шеремет, А.Н. Гришко // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2005. - № 11. - С. 3-6
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.