Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қарағанды қаласындағы сальнонеллез ауруының әлеуметтік- эпидемиологиялық ерекшеліктері

Әлемдегі аса қауіпті аурулардың бірі болып келетін, «Өркениеттің ауруы» деген атаққа ие сальмонеллездің эпидемиологиялық жағдайы қауырт қалыпта қалып отыр. Сальмонеллездің таралу ауқымы соншалықты, оны дүниежүзінде түгелімен жою қарастырылуда,алайда қазіргі таңда тек балалар арасында бүл сырқаттанушылықтың пайызын азайту мәселесімен айналысу жүргізілуде.[1]

Зерттеу жүмыстың мақсаты: Қазіргі әлеуметтік - экономикалық жағдайдағы сальмонеллез ауруының халық арасындағы таралуы мен әлеуметтік - эпидемиологиялық ерекшелігін зерттеу. Зерттеу жүмыстың міндеттері: Қарағанды облысының (2006-2016жж.) кезеңіндегі халық арасындағы сальмонеллез ауруының таралуы мен әлеуметтік-эпидемиологиялық үрдісін

111 зерттеу. Қарағанды қаласындағы аурудың таралуын жастық қүрамына қарай әлеуметтік- гигиеналық мінездемесін беру. Қарағанды облысының қала түрғындары мен мемлекеттегі сальмонеллезбен аурушаңдық динамикасын зерттей келе, Карағанды облысындағы көрсеткіштің сәл жоғары екендігі айқындалады.

Кесте 1 - Қазақстан Республикасы мен Қарағанды облысы бойынша 2010-2015 жылдар

аралығындағы 100 000 халыққа шаққандағы халықтың сальмонеллез ауруымен сырқаттануының салыстырмалы талдау көрсеткіштері.

Жылдар

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Қазақстан

Республикасы

48,5

47,6

45,2

47,3

48,6

48,9

Қарағанды облысы

52,1

53,4

54,6

53,7

50,8

50,2

№ 1 кестеде көріп отырғанымыздай 2010-2015жж. кезеңіндегі еліміздегі сальмонеллезбен сырқаттанушылық көрсеткіштері біршама түрақты, алайда Республикадағы жалпы төмендеу кезінде ғана Қарағанды облысының сырқаттанушылық тенденциясын байқаймыз, ал жалпы бейнесі шамалы ғана өзгерістер көрсетеді.

Зерттеу жүмыстары жүргізілген уақытта, 2010 жылдан бастап Қарағанды облысында сальмонеллез ауруымен тіркелген науқастардан сальмонелдің В тобынан 49,3% көрсеткіші көрінсе , ал 2011 жылдан бастап сальмонеллездің таралуы бойынша бірінші қадамға сальмонелдің Д тобының (76,3%) өкілі алға шығады. Бірақ бүл ретте В серотобының үлес салмағы төмендеп кетіп, 2.8% ден 14,7% дейінгі аралықта түрақсыздануды көрсетті.[2]

Жалпы қүрылымда сальмонелдің Д тобындағы S.enteritidis ең таралған түрі. [3] Түтас алып қарағанда, 2010 жылдан бастап бүл серотиптің үлес салмағы 80,5% көрсетті.(1 кесте) Қорытынды:

10 жылдық мерзім аралығында Қарағанды облысының түрғындарының арасында энтеритидис сальмонелеззінің инфекциясы эпидемиялық ағымыны түрғысында аса қатты өзгеріс көрсетпейді. Бүрынғысынша, көбінесе бірден үш жасқа дейінгі балалар зақым шегітіндер мен қауіп-қатер тобындағылар ретінде есептеледі. Мұндай жағдайға алып келуші және оның халық арасында таралуы ретінде мезгілдік қүбылысты айтып өту керек, яғни көктемгі-жаздық және күзгі мезгілдік кезең. Балалар арасында 2010 - 2015 жылдар аралығында интеридис сальмонеллезімен сырқаттанушылық жағдайы орташа есеппен 12,4% төмендеген, ал ересектер арасында бүл төмендеу көрсеткіші 14,7% көрсетеді. Қарағанды облысындағы салмонеллездің мүндай төмендеу көрсеткіштеріне қарамастан, 2012 жылы белгілі бөлек уақыт мерзімінде көтерілу жағдайлары орын алған.

 

Әдебиеттер

  1. .Табаева А.А. Сальмонеллы редких групп / А.А. Табаева, А.Л. Котова. - Алматы, 2001. - 192 с.
  2. .Мурысева Е.Н., Щепанская Л.В. Динамика заболеваемости внутрибольничными инфекциями в крупном промышленном городе// Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2006.
  3. .Кошерова Б.Н. Патогенетическое обоснование терапии сальмонеллезов у детей: автореф. дис. . ..докт. мед. наук / Б.Н. Кошерова. - Алматы, 2006. .- 35 с

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.