Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Іріңді - қабыну ауруларындағы - кандиданың биологиялық қасиеттері

Тақырыптың өзектілігі. Candida туысы дейтеромицеттерге жатады және 150 түрге бөлінеді. Өзінің даму барысында жыныстық жетілу кезеңдері болмайды. Оның ауру туғызатын микроорганизмдердің кейбір түрлеріне (С. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. kefyr, C. glabrata, C. guilliermondii, C. parapsilosis) жатады. Олардың ішінде көп таралғаны және көп зерттелгені C.albicans, ол адам ағзасында комменсал және шартты-патогенді микроорганизм ретінде жақсы танымал [0]. Candida туысына жататын саңырауқұлақтардан туындайтын ауыру даму үшін ағзадағы реттеуші үрдіс пен макро- және микроорганизімнің симбиоздық тіршілік жағдайын бұзатын қолайлы жағдай пайда болуы қажет.

C.albicans-тың адгезия мен инвазиясын қамтамасыз ететін патогендік факторларының спектрі жақсы зерттелген (Сергеев А. Ю., Сергеев Ю.В., 2001, Tronchin G. etal., 1991; Chaffin W.Z. etal., 1998; Cannon R.D., Chaffin W.L., 1999). Саңырауқұлақтың мицелиальды формасын жоғары патогендіге жатқызуға болады (Odds F.S.,1988), бірақ көп жағдайда ашытқы формасына қарағанда вируленттілігі анық емес. Сол себепті науқастарға қолданған микробқа қарсы емдік дәрілік заттардың әсері болмауы мүмкін [122].

Жұмыстың мақсаты - Қарағанды қаласы Облыстық клиникалық ауруханасындағы іріңді - қабынуы бар науқастардан бөлінген биологиялық материалынан Candida туысына жататын саңырауқұлақтардың биологиялық қасиеттерін анықтау.

Әдістер мен материалдар. Стационардың реанимация, интенсивті терапия және хирургия бөлімшелерінде емделіп жатқан іріңді - қабынуы бар науқастардан оқшауланған саңырауқұлақ штаммдарын зерттедік. Терең комплексті-микробиологиялық, микологиялық және экспериментальді in vitro зерттеу барысында, Candida туысындағы саңырауқұлақты бөліп алып оның қасиеттерін Тилевой Е.А. (2003 ж.) әдісі бойынша сұйық және тығыз ортада Сабуро, Hi Crome Candida Agar, сонымен қатар тығыз Сабуро ортасына сарыуыз (фосфолипаза продукциясы) және бұқа альбуминін қосып (протеаз продукциясы) зерттеді [3]. Алынған Candida spp. штаммдардың қай түрге қатысты екенін Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің ұжымдық қолдану зертханасындағы MALDI TOF тест-спектрометриясында (Bio Rad, АҚШ) анықтадық. Сонымен қатар «МИКОТЕСТ-АЧ» тест-жиынтығын қолдану арқылы бөлінген таза дақылдың антимикотикалық препараттарға сезімталдығын анықтадық [4].

Қорытынды. Зерттеу нәтижелерін қортындылай келе кандида барлық антимикотикалық препараттарға сезімтал екені анықталды, бірақ сезімталдылығы вориконазол, клотримазол және миконазолға жоғары екендігі анықталды. Біздің зерттеу барысында кандиданың 7 түрі - Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida kefir, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis және Trichosporon ashii (идентификация әдісі MALDI-TOF спектрометрия) бөлініп алынды. Іріңді - қабыну аурулары кезінде ретсіз әрі үзақ уақыт антимикотикалық препараттарды қолдану барысында спектрінің өзгеруіне алып келді. Бүл көрсеткіш (2000 - 2016) үзақ жылдық зерттеу нәтижесінің көрсеткішіне сүйене отырып жасалды. Осы жағдайдың қауіптілігі Облыстық клиникалық аурухана стационарында бөлінген Candida туысындағы саңырауқүлақтардың жиі қолданатын антимикотикалық препараттарға резистенттілігі жоғарлауына байланысты емдеудің қиынға түскенін көрсетіп отыр.

Әдебиеттер

  1. Елинов Н.П., Васильева Н.В., Степанова А.А., Чилина Г.А. Candida. Кандидозы. Лабораторная диагностика /Под редакцией проф. Н.П. Елинова - СПб.: Коста, 2010. - 224 с.
  2. Микробные биопленки в хирургии: механизмы образования, лекарственная устойчивость, пути решения проблемы / Ю.С. Винник, О.В. Перьянова, Е.В. Онзуль, О.В. Теплякова // Новости хирургии. - 2010. - Т. 18. - № 6. - С. 115-125.
  3. Гриценко, В.А. Анализ взаимосвязи серорезистентности и физико-химических свойств кишечной палочки со способностью к биопленкообразованию / В.А. Гриценко, О.С. Журлов, В.В. Андрейчев // Вестник ОГУ. - 2012. - № 4 (140). - С. 201-205.
  4. Лисовская С.А. Новый подход к оценке патогенного потенциала клинических штаммов Candida albicans: Автореф. дисс.канд. мед. наук. - Казань, 2008. - 25 с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.