Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қазақ популяциясында кардиометаболомдық зақымданулардың геномдық және метаболомдық анализі

Кіріспе. Семіру, инсулинтөзімділік және 2-типті диабет эпидемиясының өсуі қоғамда атеросклерозды ауру қауіпінің жоғарылауына, осының әсерінен дүниежүзінде асқынулар әсерінен өлімнің жоғарылауына әкелді. Өмір салты, диета, сонымен қатар генетикалық факторлар аталған аурулар қауіпінің жоғарылауына әсер етеді. Қазақтардың күрделі тарихын ескерсек, казақ популяциясында әр түрлі популяцияларда әр түрлі деңгейде айқындалған көптеген әр түрлі генетикалық және экологиялық факторлар қауіпі бар.

Жобаның мақсаты: семіру, қант диабеті және атеросклероз дамуының негізін қалайтын метаболиттерге генетикалық варианттардың әсерін анықтау үшін геномды және метаболомды зерттеулер мәліметтерін интеграциялау.

Әдістері мен материалдары:

Біз қазақ популяциясы үлгілерін пайдалана отырып, масс-спектрометрияға негізделген ауқымды және хроматографиялық метаболомды зерттеулер өткізудеміз. Біз осы үлгілердің толық экзомдарының тізбектерін параллельді түрде зерттедік. Кодтайтын және кодтамайтын генетикалық варианттардың метаболиттер деңгейімен байланысының корреляциялық анализі метаболиттік жолдардың ең маңызды биомаркерлерін анықтауға мүмкіндік береді.

Нәтижелері мен талқылау:

Бірінші кезеңде жобаға секвенирленген геномды мәліметтері бар 60 қазақ (6 толық геномдар мен 54 толық экзомдар) кірді. Аталған үлгілерге жанұялық ата-тегі, сонымен қатар клиникалық фенотиптер (семіру, диабет және клиникалық маркерлер) бойынша ақпарат жиналды. Ақпараттық келісімге қол қойылғаннан кейін, сарысу/плазма үлгілері алынды және -800C сақтауға жіберілді. Клиникалық және биохимиялық параметрлердің анализі өткізілді. Метаболомдық анализ Metabolon, Inc. (АҚШ) компаниясында өткізіледі, 400-ден аса метаболиттер қанда хроматографиялық масс-спектрометрия көмегімен анықталады. Метаболиттер аралық биохимиялық өнімдер болғандықтан, себептік (геном) факторлар мен патологиялық жағдайлардың арасындағы көпірді қамтамасыз етеді.

Қорытынды. Осылайша, аталған зерттеу жұмысы геномика мүмкіндіктерін функционалды геномикаға дейін кеңейтуге және адам метаболомында салыстырмалы «қалыпты» концентрация- лар мен вариацияларды түсіну үшін потенциалды патофизиология мен трансляциялық медицина бойынша мәліметтер алуға мүмкіндік береді.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.