Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Біржапырақты таспа (astragalus unifoliolatus ) өсімдігінің жер үсті бөлігінен алынған экстрактты созылмалы уыттылыққа зерттеу

Аннотация

Зерттеу мақсаты: Біржапырақты таспа (Astragalus unifoliolatus) өсімдігінің жер үсті бөлігінен алынған экстрактты созылмалы уыттылыққа зерттеу.

Кілт сөздер: Біржапырақты таспа, экстракт, созылмалы уыттылық.

Кіріспе. Фармакологиялық қасиеттерін зерттеуде тәжірибелік жануарлардың ішкі мүшелеріне зақымдаушы әсерінің сипаты мен айқындығы анықталады. Зерттелінетін фармакологиялық заттың тәжірибелік жануарлардың ағзасына тигізетін зақымдаушы әсерін зерттеу, осы затқа қайсы мүшелер мен ұлпалардың айрықша сезімтал екендігін анықтауға мүмкіндік береді. Дегенмен, жануарларға жасалған тәжірибеден алынған мәліметтер, адам үшін толық қауіпті еместігіне кепілдік бере алмайды.

Дегенмен, жыл өткен сайын дәрілік өсімдік препараттарын қабылдаумен пайда болған жағымсыз серпілістер туралы жариялымдар көп шығуда. Бұл әсерлер өсімдіктің сапасына, ББЗ алыну жолы мен химиялық құрамына, мөлшерленуіне, қолдану әдісі мен ұзақтығына, дәрілік түрге, жасына, басқа дәрілік өсімдіктерден алынған және синтетикалық препараттармен әрекеттесуіне байланысты өзгеруі мүмкін [1,2,3,4,5].

Зерттеу әдістері.

Тәжірибелік жануарлардың ішкі мүшелерінен гистологиялық препараттар дайындалды. Созылмалы уыттылыққа жүргізілген зерттеудегі жануарлардың ішкі мүшелерінің патоморфологиялық өзгерістері мен ақ тышқандардың салмақтарындағы динамика бағаланды.

Зерттеу материалдары.

Зерттеуге Біржапырақты таспа (Astragalus unifoliolatus) өсімдігінің жер үсті бөлігінен алынған экстракт алынды. Зерттеу нысаны ретінде салмақтары 20-25г. еркек жынысты лабораториялық ақ тышқандар қолданылды.

Зерттеу нәтижесі.

Зерттеу барысында 35 күндік күн сайын бақылаудың нәтижесінде, тышқандардың сыртқы түрінде және сырттан бақыланатын функциялар тарапынан бақылау тобындағы тышқандармен салыстырғанда ешқандай өзгеріс болмағаны, самақтарында динамикалық өзгерістер орын алғаны анықталды (сурет).

Біржапырақты таспа экстрактын 200 мг/кг масса дозасының әсерінен ақ тышқандардың 7 күннен кейінгі салмақтарының өсуі 9,7% тең болса, 14, 28, 35 күннен кейінгі өсуі 31,9%, 42,6%және 52,4% тең болды; 300 мг/кг масса дозасының әсерінен 7 күннен кейін салмақтары 8,1%-ға, 14, 28 және 35 күннен кейін 20,9%, 26% және 37,8%-ға ; 400 мг/кг масса дозасының әсерінен 7 күннен кейінгі салмақтары 7,1% -ға, 14, 28 және 35 күннен кейін 23,9%, 29,5% және 41%-ға өсті.

Экстракттың 200 мг/кг масса дозасының әсерінен ақ тышқандардың салмақтарының өсу деңгейі бақылау тобына қарағанда - 17,5%-ға тең болса, 300 мг/кг және 400 мг/кг массалық дозасын қабылдаған тәжірибелік тышқандардың салмақтарының жоғарылау деңгейі 9%-ға және 3,7%-ға тең болды.

Зерттеу нәтижелеріне орай, Біржапырақты таспа экстрактысының әр түрлі дозасын қолданған кезде ақ тышқандардың массасының өсуінің ең үлкен мәні 200 мг/кг массасына есептелген дозасында орын алады тұжырым жасауға болады. Ақ тышқандардың салмақтарының өсу деңгейі тәжірибеге дейінгі салмағына қарағанда 52,4%-ға жоғарылады, ал бақылау тобында және 300, 400 мг/кг дозасын енгізген топтарға қарағанда, бұл көрсеткіш 30,3%-ға, 37,8%-ға және 41%-ға өсті.

Бақылау тобындағы тышқандардың ішкі мүшелерінің ұлпасында құрылымдық өзгерістер анықталған жоқ.

Қорытынды

Біржапырақ таспа өсімдіктерінің 200 мг/кг 300 мг/кг 400 мг/кг мөлшерін 35 күн бойы қолданғанда, ішкі ағзаларда морфологиялық және гистологиялық өзгерістер орын алған жоқ. Зерттелінген экстракттарды 200 мг/кг мөлшерде қолданғанда ақ тышқандардың салмағының өсуі ең үлкен мәнге тең болды. Ақ тышқандардың салмақтарының өсуі тәжірибеге дейінгі салмағына қарағанда 52,4%-ға жоғарылады.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Гуськова Т.А. Токсикология лек. средств .- 2-е изд., доп.- М.:МДВ, 2008 .-С.196.
  2. Некоторые особенности токсикологического изучения лекарственных препаратов из растении /Л.В.Крепкова, В.В.Бортникова, Е.В.Арзамасцев,Т.А. Сокольская // Ж.Вопр.биол., мед.фарм. химии.- 2009.-№5.-С.75-78.
  3. Самылина И.А. /Пути стандартизации лекарственного растительного сырья// Традиционная медицина -2007:сб. науч. тр. конгр.-М.,2007.- С.85-87.
  4. Самылина И.А, Булаев В.М. /Проблемы безопасности лекарственных растений, содержащих эндогенные токсические вещества //Фармация.2009.- №3.-С.6-8.
  5. Chan K. /Some aspect soft toxiccontaminantsinherbalmedicmes// Chemosphere.-2003.-Vol.52-№9.- Р.1361-1371.
  • Жыл: 2015
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.