Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Шымкент қаласы бойынша студенттер арасында туберкулез ағымының ерекшеліктері

АННОТАЦИЯ

Осы жұмыста Шымкент қаласы бойынша 2012-2014 жылдар аралығында студенттердің туберкулезге шалдығу себептеріне, анықталуына және клиникалық ерекшеліктеріне сараптама жасалды. Қала бойынша туберкулезге шалдығу көрсеткіші осы уақыт аралығында 100 мың халық санына 78,9 дан 73,7 ге төмен- деуімен қатар студенттер арасында 53,4 тен 20,2 ге төмендегені анықталды. Оның 85,0% профилактикалық флюорографиямен анықталып, соның нәтижесінде өкпедегі ыдырау үрдісімен анықталғандар 35,7% дан 16,6% ға төмендеген, бірақ та барлық тіркелген жағдайдың 70,0%-ын өкпенің инфильтративті туберкулезі құрып отыр. Студенттер арасында туберкулезбен аурушаңдық төмендегенімен әліде болса оның ішінде бірқатар мәселелер бар, мысалы дер кезінде анықтау, олардың үйлесімді күн тәртібі мен салауатты өмір сҮРУ салтына дағдыландыру мақсатында ақпараттық-насихаттық түсіндіру жұмыстарын үнемі өткізіп тұру.

Кілт сөздерстуденттер туберкулезі, алдын алу, анықтау, емдеу.

Қоғамда студент жастар өмір, сүру салты ерекше, өз ұстанымдары мен мінез-құлықтық эталондары бар топ ретінде қарастырылады.Соңғы екі онжылдықта жастар денсаулығының көрсеткіштерінің төмендеуі байқалады. Оның себептерінің бірқатары - ұтымсыз тамақтану, гиподинамия, стресс. Студенттер арасында әлеуметтік маңыздылығы бар аурулардың, соның ішінде туберкулезге шалдығу және оны анықтау мәселелерінің бүгінгі таңда маңыздылығы артпаса кеміген жоқ. Олардың денсаулығы аса көңіл бөлуді қажет етеді, бірақ жоғарғы оқу орындарында студенттер көп болғандықтан олардың әрқайсысының денсаулығын қадағалау мүмкін емес. Студенттер ортасы тығыз болуына байланысты туберкулез пайда болған жағдайда тез тарап кету қаупі бар, сондықтан оны ерте сатыда анықтау маңызды болып отыр.

Материалдар. Шымкент қаласында 2012-2014 жылдары туберкулезбен ауырған студенттердің амбулаториялық карталары мен ауру тарихтары ретроспективті зерттеліп, сараптама жасалынды. Осы кезендерде туберкулезбен ауырған студенттер 2012 жылы 18 жағдай, 2013 жылы - 11, 2014 жылы 11, жалпы есепке алынған және емделген 40 студент болды ( кесте 1), оның ішінде ерлер 17 (42,5%), қыздар 23 (57,5%). Қала бойынша туберкулезге шалдығу көрсеткіші осы уақыт аралығында 100 мың халық санына 78,9 дан 73,7 ге төмендеуімен қатар студенттер арасында 53,4 тен 20,2 ге төмендегенін №1 кестеден көруге болады.

1-ші Кесте - Студенттердің туберкулезге шалдығуы

Жыл

Жалпы студенттер саны

Туберкулезбен ауырған студенттердің саны

Абс. саны

100 мың халық санына

2012

33720

18

53,4

2013

38544

11

28,5

2014

54341

11

20,2

Туберкулезге қарсы іс-шаралар негізінен ауруды ерте сатыда анықтауға бағытталған. Студенттер «қауіпті топта» бақыланып профилактикалық флюорографиялық тексеруден өтуіне байланысты басым көпшілігі осы әдіспен 34 (85,0%), 6 (15,0%) өзі қаралумен анықталған. Осының нәтижесінде өкпенің ыдырау қуысымен анықталуы 35,7% дан 16,6% ға төмендеген. Туберкулез таяқшасын бөлетін науқастар әр жылда 1 жағдайдан тіркелген, яғни туберкулездің эпидемиологиялық тұрғыдан қауіпті түрінің төмендеуі, сонымен қатар дер кезінде уақытылы анықталуына себеп.

Бірақ та, тіркелген жағдайлардың арасында өкпе туберкулезінің инфильтративті түрі жиі кездеседі, ол туберкулездің аса қолайсыз түрі, яғни тез арада өкпе ыдырау қуысының пайда болып, туберкулез таяқшаларының бөлінуіне әкеледі (кесте 2).

2-ші Кесте - Туберкулездің клиникалық түрлері

Клиникалық түрлері

Жылдар

2012

2013

2014

Инфильтративті туберкулез

13

9

6

Ошақты туберкулез

1

-

-

Туберкулезді плеврит

3

1

3

Өкпенің шашыранды туберкулезі

-

1

-

Туберкулезді спондиллит

-

-

1

Туберкулезді лимфаденит

1

-

1

Оның ішінде өкпе ыдырау қуысы

5

-

1

Туберкулез таяқшасын бөлетін науқастар

1

1

1

Барлығы

18

11

11

Кесте 2-ден байқағанымыздай барлық тіркелген жағдайдың 70,0% өкпенің инфильтративті туберкулезі құрап отыр, ыдырау сатысында анықталғандар 20,0%, туберкулез таяқшасын бөлетіндер 10,0%.Туберкулез ауруына шалдығу негізінен бастапқы курс студенттері арасында жиірек кездеседі, яғни олардың жаңа ортаға, коллективке бейімделуі, қалыптасқан тәртіптің өзгеруі, уақыттарын тиімді пайдалана алмауы, дұрыс тамақтанбау, қоршаған ортаның зиянды әдеттеріне әуестік (темекі, ішімдік) орталық нерв жүйесіне кері әсерін тигізіп, организмнің қорғаныш қызметін төмендетеді.

Жасалған сараптама барысында жоғарғы курс студенттеріне қарағанда бастапқы курстағылардың жиірек ауыратыны анықталып отыр, оны 3- кестеден көруге болады. Тіркелген 40 жағдайдың 26-ы (65,0%) 1-2 курс студенттері болса, жоғары курстағылар 14 (35,0%). Науқастардың 20,0% жатақхана тұрғындары, яғни басқа жақтан оқуға келген студенттер.

3-ші Кесте - Туберкулезге шалдыққан студенттердің курстары бойынша тіркелуі

Жылдар

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

2012

6

7

5

 

2013

3

4

3

1

2014

2

4

3

2

Барлығы

11

15

11

3

Емделу барысында 2 науқаста тұрақтылық анықталуына байланысты 4 санатқа ауыстырылып, екінші қатардағы дәрілер тағайындалған, қалғандары 1 санат бойынша емін толық аяқтады.

Қорытынды: Студенттер арасында туберкулезді анықтауда профилактикалық флюорографияның маңыздылығын науқастардың 85,0%-ы осы әдіспен анықталғаны дәлелі болады. Оны 100 %-ға жеткізу осы оқу орындарындағы мұғалімдердің әдістемелік басқаруы мен студенттер ұйымдарының бақылауы арқылы жүзеге асырылуы керек. Бастапқы курс студенттерінің жиірек ауыратынын ескере отырып олардың үйлесімді күн тәртібі мен салауатты өмір сүру салтына дағдыландыру мақсатында ақпараттық-насихаттық түсіндіру жұмыстары, әртүрлі сауалнамалар жүргізу, дөңгелек үстелдер және семинарлар студенттік кәсіподақтардың ұйымдастырылуымен өткізілуі тиіс. Көпбалалы және толық емес отбасынан шыққан, басқа жақтан келген студенттерді ескере отырып оларды жатақханамен қамтамасыз ету қажет. Студенттердің дұрыс тамақтануын ұйымдастыру мақсатында оқу орындары және жатақхана жанынан асханалар ашылуы қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. .Большакова Н.А., Корецкая Н.М., Елизаров В.М. Вопросы выявления и клиники туберкулеза у студентов медиков//Тезисы VI национального Конгресса по болезням органов дыхания.- Новосибирск, 1996.
  2. .Муминов Т.А., Ни З.И., Сарымбетова З.Д., Расликова Н.М. Туберкулез у студентов //Фтизиопульмонология 2003 - №1(3) - С.90-92.
  3. .Байарстанова К.А., Табриз Н.С., Бидайбаев Н.Ш., Кузнецова В.И., Семашко Н.С., Альгожин Е.Ж. Туберкулез у студентов г. Караганды //Фтизиопульмонология - 2004 - №2(6) - С. 15-16.
  4. .Абишева З.С., Искакова У.Б., Айхожаева М.Т., Асан Г.К., Исмагулова Т.М. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті. Студенттердің денсаулығы мен өмір сүру салты //13 октября 2014 УДК 614.2 - 057.875:301.085:392
  • Жыл: 2015
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.