№7 - ші қалалық емханаға қарасты аймақтардағы өкпе туберкулезі бойынша салыстырмалы көрсеткіштері

ТҮЙІН

Туберкулез ифекциясы дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымы бойынша 21 ғасырдың үлкен дерттеріне айналып отыр. Инфекцияның әсіресе дамушы мемлекеттерде кең етек жайғаны белгілі. Соның ішінде Қазақстан Республикасында ОҚО-да туберкулездің эпиджағдай өте күрделі. Шымкент қаласының кейбір аудандарында туберкулез инфекциясының өсуі көрсеткіштері салыстырмалы түрде жоғары.

Кілт сөзер: диагностика, рентгенология, туберкулез, емдеу, емхана.

өкпе туберкулез бойынша жинқталған эпиджағдай арнайы

Туберкулез инфекциясы Шымкент қаласына қарасты кейбір аудандарда күрделі медициналық мәселелердің бірі болып тұр. №7ші қалалық емханаға қарасты аймақтарда туберкулез инфекциясының көрсеткіштері соңғы жылдары жоғарлауы байқалады.Төмендегі көрсеткіштерде сипатталған.

Зерттеу әдістері мен материалдар: 7-ші ШҚЕ сәулелі диагностика және зертханалық диагностика бәлімінде жүргізілді. Негізгі медициналық қондырғылар ренггенографиялық, ренгеноскопиялық, флюрогро- фиялық зертеулер жапондық «Щимадзу» және «Проскан 2000» аппаратында жүргізілді. Аймақтық дәрігерлерден алынған 2014-2015 жылғы

компьютерлік бағдарлама бойынша өңделіп диаграммалар жасалды. №7-ші Шымкент қалалық емханасының қарасты аймақтағы халықтың жалпы саны 54059 адам.Халықтың арасында министрліктің бұйрығы бойынша сринингті бағдарлама, жас ерекшеліктеріне байланысты жүргізіліп,статистикалық көрсеткіштер таблица мен диаграмма ретінде жасалды.

139

Кесте - 2014 -2015 жылғы туберкулезге шалдыққан ауруларды айлық аралық салыстырмалы көрсеткіштер

Туберкулез бойынша көрсеткіштер

6 ай- лық 2015ж

өсуі және төмедеуі

7 ай-

лық 2015ж

өсуі және төмедеуі

8 ай- лық 2015ж

өсуі және төмедеуі

9 айлық 2015ж

өсуі және төмедеуі

Халық саны

54 059

-22

           

Балалар саны

22851

+421

           

Жас өспірімдер саны

2158

-44

           

Аймақтық дәрігерлер учаскесі

23

             

Флюорография бөлмесі

1

             

Туберкулез ауру бойынша

27

+10

_27_

+10

31

+8

_34

+6

Тыныс алу ағзаларының туберкулезі

23

+7

24

+8

24

+6

26

+8

Соның ішінде өкпедегі қуыстын ыдырауы

10

+7

10_

+7

11

+6

11

+7

Соның ішінде жабылғаны

T

+1

_2/1

+1

1/1

0

T

+1

Соның ішінде бактерия бөлетін

8

+4

8

+4

9

+3

10

+4

Өлім көрсеткіші

-2

+1

2

+1

2

+1

_-_2

+1

Актив топтағылар

58

+30

58

+30

60

+27

61

+13

Рецидив

5

+1

5

 

6

0

6

 

Жалпы ТБМЛУ-ді тіркілгені

30

+15

30

+15

33

+17

34

+15

Жалпы ТБШЛУ-ді тіркілгені

5

+1

1

 

1

0

3

+2

1Г тобы

2

+1

2

+1

2

+1

2

+1

Балалар арасындағы аурулары

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

Зерттеулердің қорытындылары: 2014 -2015 жылдар аралығындағы өкпе туберкулезі бойынша

жиналған мәліметтер арнайы компьютерлік бағдарлама бойынша өңделіп айлық және жылдық көрсеткіште- рі бойынша таблицалар мен диаграммалар құрастырылды.Таблицалар,диаграммалар төменле көрсетілген. 2015ж. 6-айда қайталап ауырған науқастар саны - 5. 2015ж. 6-айда 4- санатқа (КДКТ) 6-науқас тіркелді. 2015 жылғы 7 айында алғаш рет туберкулез анықталған науқастар саны-10. Соның ішінде ин-фильтративті туберкулезбен аурғандар саны - 9. 2015ж.7 айда МЛУ ТБ алынған науқастар саны-6. 2015жылғы 8 айда 2 топтан шығарылғандар саны-4. 2015жылғы 8 айында алғаш рет туберкулез анықталған науқастар саны-4. 2015ж. 8 айда МЛУ ТБ алынған науқастар саны - 4. 2015жылғы 8айда қайталап ауырған-дар саны-1. 2015жылғы 9 айда 2 топтан шығарылғандар саны - 3. Соның ішінде инфильтративті туберкулез-бен аурғандар саны -3.2015жылғы 9айда 2 топтан шығарылғандар саны - 4. 2015жылғы 9 айында алғаш рет туберкулез анықталған науқастар саны - 3.

Қорытынды: 2014-2015жыл аралығында №7-ші қалалық емханаға қарасты аймақтарда өкпе туберкулезінің өсу деңгейі байқалады.Туберкулез инфекциясының өсу деңгейінің негізгі себебтері: №7-ші қалалық емхананың диагностикалық-зертханалық бөлімінің туберкулез инфекциясын табуда жоғарғы кәсіби деңгейгеде жұмыс жасалуы. Шымкент қаласының шекарасының ұлғайуына байланысты №7-ші қалалық емхана қамтитын қосымша елді-мекендердің қосылуы.

Жыл: 2015
Қала: Шымкент
Категория: Медицина