Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Инсульт алған науқастардың қимыл қозғалысын қалпына келтіру

ТҮЙІН

Инсульт - мүгедектікке әкелетін себептерден бірінші орынды алады. Инсульт алған науқас реабилитация шараларын жүргізген жағдайда қимылы, когнитивті бұзылыстары және ауруға бейімделуі байқалады. Мақалада инсультпен ауырған науқастардың қимыл қозғалысын оңалту мақсатында емдік денешынықтыру, электростимуляциялық аппараттары арқылы тепе-теңдігін,өзін- өзі қамтамасыз ете алу қызметтерін қалпына келтіру іс-шаралары көрсетілген.

Кілт сөздер: инсульт, реабилитация, когнитивті бұзылыстары, қимылдың бұзылысы, сөйлеу функциясы.

Инсультпен ауырған науқастардың қимыл қозғалысы бұзылысында қолданылатын негізгі әдістері емдік денешынықтыру (кинезотерапия),қимыл- қозғалысын (толық немесе жартылай) зақымдалған жерін, күшін және тепе-теңдігін,өзін-өзі қамтамасыз ете алу қызметтерін қалпына келтіру.

Арнайы оңалту орталықтарында кинезотерапиядан басқа электростимуляциялық жүйке- бұлшықет аппараттарын тағайындап, шеткері зақымданған бөліктерді және биологиялық кері байланыс шаралары жүргізеді. Инсульт алған күннен бастап жалпы жағдайы мен есі қалыпты болған жағдайда емдік денешынықтыру шаралары жүргізіледі.Алғашында пассивті жаттығулар (зақымданған барлық шеткері буындарын реаниматолог немесе жаттықтырылған туыстары қимылдатып көреді).Жаттығуларды пульстар мен қан қысымын бақылай отырып жүргізіледі.Келесі жаттығуларын қиындата түседі,науқасты отырғызып,кейін төсекке өз бетінше отырып, тұруын үйретеді.. Бұл этапта науқастың аяқтары салданған жағдайда жатқан немесе орындықта отырған қалпында аяғын қимылдату арқылы жүзеге асырады.Әдіскердің көмегімен алдымен тұруды үйренеді, кейін өз бетінше жататын төсегінің бұғаттарынан ұстап үйретеді.Бұл кезде науқас салданған және сау аяғымен қалыпты жағдайда тұруға тырысады.Кейінірек науқас жүруді бірте -бірте үйренеді.Алдымен бір орнында тұрып жүруді,кейін жататын төсегінің бұғаттарынан ұстап,одан кейін үш аяқты немесе төрт аяқты тіреу тренажорымен жүріп үйренеді.Науқас өз бетінше ешкімнің көмегінсіз жүруді тепе-теңдігі қалыпыты болғанда және жеңіл салданғанда жүруге болады.Қадамдарының арасымен қимыл-қозғалысын көбейту: бөлме ішінде жүру, кейіннен аурухананың дәлізінде, теппешектерде, аулаға шығып жүру және транспорттарды қолдану.

Тұрмыстық заттарды және өзбетінше қызмет жасауды кезең бойынша қалпына келтіру.Алдымен өз бетінше қызмет жасауды оңайынан үйрену:өз бетінше тамақтану, жеке бас гигиенасы, кейіннен өзбетінше киіну, дәретқана мен жуынатын ванналарды қолдануды үйрену.

Инсульттен кейінгі ең бір қауіпті асқынулардың бірі зақымдалған бұлшықет тонусының өршуі. Іс-шаралар тонусының өршуін төмендетуге бағытталған олар:

  • Емдеу жүргізу (шеткері бөліктеріне 2сағатқа арнайы лангетті қою (күніне 1-2 рет), ол бұлшықеттің тонусын жоғарлатады және босаңсытады);
  • Тонусы жоғары жерлерге массаж жасау (мысалы, иықтың бүгілетін жерлеріне,

буындарға,саусақтарға және бүгілген тізе буындарына), жай қимылмен ысқылау арқылы жүргізіледі;

  • жылымен емдеу - спастикалық бұлышықеттерге парафин және озокеритді аппликация қолданылады.

Бұлшықеттің тонусының өршуі бар науқастарға жаттығулар жасалынбады , асқындырып алуы мүмін: резиналы допты қысу немесе дөңгелек айналдыру, бұлшықеттің бүккіш буындарына эспандер қолдану. Инсульттен кейінгі кезеңдегі (алғашқы 1-3 айында)басқа асқынуларға буындардың зақымдалуы болып саналады. Осы жағдайда жансыздандыратын емшаралар жүргізіледі, олар электротерапия, магнитотерапия, лазеротерапия және инемен емдеу.

ҚОРЫТЫНДЫ:

Инсульт алған науқас үшін жоспарланған іс-шараларды жүргізу тиімді болып саналады. Реабилитациялық емдеуді ерте бастамағанда, науқастың жүрісі, қозғалысы қалыпсыз күйде қалып, яғни, дұрыс қолданбау синдромы немесе қолдана алмау синдромы қалыптасады. Бұдан кейінгі қалпына келтіру үшін жасалған емдеулер кеш болуы мүмкін. Инсульт алған науқасқа ерте жасалған реабилитациялық емдеу мүмкіндігінше мүгедектікті жеңілдету, азайту тіпті мүгедек болғызбауға тырысу мақсатында жасалады. Қайталамалы инсульттің болдырмас үшін алдын алу

шараларын қадағалау қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Кадыков А.С., Черникова Л.А., Калашникова Л.А., Шахпаронова Н.В. Ранняя реабилитация больных с нарушениями мозгового кровообращения. //Невролгич. журн.-1997-№1-С.24-27.
  2. Медицинская реабилитация: Руководство для врачей/ Под ред. В.А. Епифанова. - М.: МЕДпресс-информ, 2005. - 328с
  3. Основы медицинской реабилитологии / А. С. Медведев. -Минск : Беларус. навука, 2010. - 435 с.
  4. Кадыков А.С. Реабилитация после инсульта.-М: «Миклош»,2003-176С.
  5. Рябова В.С. Отдаленные последствия мозгового инсульта (по материалам регистра).//Журн.невропат.и психиатр.-1986-№4-С.532-536.
  6. Кадыков А.С., Черникова Л.А., Шведков В.В. Жизнь после инсульта. Популярн.практическое руководство по реабилитации больных, перенсших инсульт. М., «Миклош»,2002-46С.

 

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.