Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ишемия инсультті алған науқастарды ерте кезеңінде физикалық реабилитацияның көмегімен қимыл тапшылығын қалпына келтіру

Инсульт - буындардың зақымдануына алып келетін ми қанайналым бұзылыстарының ауыр түрі, мүгедектікке алып келеді. Инсульт алған науқастарға кешенді реабилитация кезінде әсер етуі бойынша физикалық реабилитация әдісі маңызды орын алады. Қалпына келтіру кезінде жұмсалған күштерінен тұратын элементтер биохимиялық және анатомиялық өзгерістерден тұрады.Физикалық реабилитацияда қимыл қозғалысы бұзылған науқастардың ми қанайналымын қарауда заманауи көзқарастар ұсынылды. Ерекше көзқарас қарқынды дамып келе жатқан физикалық реабилитация әдісіне,байланысы бар механотренажор қолдану,заманауи техналогиялар, изометриалық физикалық жаттығулар, емдік кастюмдерді қолдану.

Кілт сөздер: қимыл функцияларын қалпына кетіру,қимыл ақауы, инсульт, кинезотерапия, механотерапия, салдану, физикалық реабилитация.

Инсульт - бастың миы қантамыр зақымдалуының ауыр түрі. Біздің елімізде инсульттен кейінгі мүгедектік (40-50 %) алдынғы орындарды алады, ал жұмысқа жарамсыздары (3,2 %) 10 мың тұрғынға шаққанда.Инсульт алғаннан кейінгі науқастардың қимыл қозғалысы алдынғы қалпына қайта келуі қиын болады, қайта қалпына келуі үшін көп уақытты талап етеді. Басты бөгет, қимылдатқыш атқаратын қызметімнің дөрекі бұзушылықтары: парез және параличтер, координацның бұзылысы . Ақыр соңында емделушінің өмір сүру сапасының төмендетуіне келтіреді. Айтылған себептерге инсульттен кейін ауруды сауықтыруда, мүгедектікке алдын алу, оны дәрежесінің төмендету және физикалық , психикалық, әлеуметтік және кәсіби бейімделу жоспары барынша көмек беру медициналық және әлеуметтік мәселесі болып келеді. Бірақ та қай жердің зақымдалғанына байланысты емес, басты себебі қайтадан қалпына келуі инсульт алған күнінен бастау керек. Бұл факторлар келесі топтастырулар бойынша жүргізіледі:

  • аса ауыр (инсульт алған күннен бастап 2-3 күн ішінде);
  • өткір ( инсульт алған күннен бастап 3 аптаға дейін);
  • ерте қалпына келуі (3 аптадан 6 айына дейін), бұл этапта өзі екіге бөлінеді: біріншісі (3 айға дейін), бұл этапта қимыл қозғалысын және зақымдалған күшін, екіншісі (3 аптадан 6 айға дейін ), қимыл қозғалысын қалпына келтіру қиын кезең;
  • кеш қалпына келтіру (6 айдан 1 жылға дейін), осы кезеңде қимылы мен сөйлеуін қалпына келтіреді .

Инсульттен кейінгі ерте кезеңінде толық зақымдалған факторларын және өзіндік нейрондарды қалпына келтіру, сонымен бірге ісікті кішірейту немесе толықтай жоқ қылу. Бірақ, кейінірек ми қантамырларының құрылымдарық компенсациясы және ішкі немесе сыртқы функционалды күйзелістерін қалпына келтіру. Бұл процестер жүйке иірімдері жүйелік және толықтай мінездеме береді. Қимыл орталықтарын локализациялау өзгеріссіз қалмайды, ересек адамдарда ми қантамырларының потенциалдарын сақтайды, ал жеке құлымындарын бір-бірмен байланыстырады.

Қорытындылай келе бүгінгі күнде зақымдалған ми қантамырларын зертеулерінен кейін физикалық оңалту шараларын жүргізілді. Көптеген ұсыныстар механотренажор, изометриялы емдік гимнастика жаттығулары, емдік костюмдерін, кері биологиялық әдістер және ортопедтік құрылғыларды кең көлемде қолданылған.

ЛИТЕРАТУРА

  1. Ворлоу, Ч. И. Инсульт: Практическое руководство для ведения больных [Текст] / Ч. И. Ворлоу, М. Деннис, Ч. Варлоу, Ж. Гейн, Ч. П. Ворлоу; пер.с англ. под ред. А. А. Скоромца, В. А. Сорокоумова. - СПб. :Политехника, 1998. - 629 с.
  2. Гехт, А. Б. Ишемический инсульт: вторичная профилактика и основные направления фармакотерапии в восстановительном периоде [Текст] / А. Б. Гехт // ConsiliumMedicum. - 2001; № 3 (5): 2-7.
  3. Дамулин, И. В. Нарушения кровообращения в головном и спинном мозге [Текст] / И. В. Дамулин, В. А. Парфенов, А. А. Скоромец, Н. Н. Яхно // Болезни нервной системы. Руководство для врачей; под ред. Н. Н. Яхно. 4-е изд. -М. : Медицина, 2005. - С. 231-302.
  4. Иванова, Г. Е. Современный подход к восстановлению ходьбы у больных в остром периоде церебрального инсульта [Текст] / Г. Е. Иванова, В. И. Скворцова, Е. А. Ковражкина // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова 2010. № 4.- С.25-30.
  5. Кадыков, А. С. Реабилитация неврологических больных [Текст] / А. С. Кадыков, Л. А. Черникова, Н. В. Шахпаронова. - М. : издательство «МЕДпресс-информ», 2008. - 564 с.

 

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.