Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Инсульттан кейін белсенді жаттығулар арқылы қимылын қалпына келтіру

ТҮЙІН

Мақалада.инсульттан кейінгі қимыл әрекеттерін кешенді реабилитациялық шаралар көмегімен жүргізілген. Реабилитация шараларын инсульт алған кейін ерте кезеңінде қимылын қалпына келтіру көрсетілген. Инсульт алған науқасқа ерте жасалған реабилитациялық емдеу мүмкіндігінше мүгедектікті жеңілдету, азайту тіпті мүгедек болғызбауға тырысу мақсатында жасалады.

Кілт сөздер: инсульт, реабилитация ,қимылдың бұзылысы,қимылын қалпына келтіру, мүгедектік.

Реабилитация - бұл кешенді іс-шаралар,инсуьт алған науқастарды қалпына келтіруге бағытталған. Инсульт бүкіл әлем бойынша өлім мен мүгедектіктің әлі күнге дейін бірден бір себебі болып келеді.

Инсульттен кейінгі реабилитацияда басты себептерінің бірі функционалды әрекеті, ол инсульт алған күннен бастап немесе бір апта ішінде өзіндік және интенсивті жаттығуларын жүргізу. Осы жасалған іс-шаралар сәтті өтсе инсульттен айықтыруға болады.

Инсульттан кейін қимыл әрекеттерін қалпына келтіруде ми қантамырлары мен нейропластикасы.Соңғы кезде кең спектрлі араласулар зерттелуде, яғни науқастың инсульттен кейінгі қимыл әрекеттерін қалпына келтіруге, бірақта бұл әрекеттер клиникалық тәжірибеде рұқсат етілмеген.Бұл емдеу әрекеттерінің барлығы қайталама жаттығулардың әсерінен нәтижелі болған, бұл тәжірбиелік міндеттерінде қимыл әрекетін жаттықтыруда жақсы әсер береді.

Инсульттан кейінгі реабилитацияда қимыл жүйесінің барлық нысандары болуы керек: ми қантамырлары , жұлын және қаңқа бұлшықеттері. Көп жағдайларда психотерапия және когнитивті реабилитацияны қажет етеді, бұл жағдайда науқастың қимылдық әрекеттінің бұзылыстарына қарамастан толыққанды өмірге қайта келуіне септігін тигізеді.

Инсульттен кейінгі қимыл әрекетінің барлық дәрежелері реабилитациялық араласуларға бағытталуы керек. Көп жағдайларда қимыл әрекетінің бұзылыстарына қарамастан науқастарға реабилитациялық сабақтарын тез машықтануға және толыққанды өмір сүруіне психикалық көмекті керекті қажет етеді. Көптеген жаттығулардың әсерінен қойылған міндетге бағытталу, орталық жүйке жүйесіндегі өзгерістеріне және қимыл қызметтерінің бұзылыстарын қалпына келтіру.

Қимылдық әрекеттік қызметтерде жүйке иірімдерін қалпына келтіруде және реабилитациясында қағидаларға сүйеніп емдеуді жүргізеді. Егерде біз орталық жүйке жүйесінің бұзылыстарында анатомиялық және физиологиялық иірімдерінің әсері бар екенін білгенімізде тиімді емдеу іс-шараларын жақсартуымызға болар еді.

Физикалық реабилитацияны жүргізуде қосымша дәрі -дәрмектерді және электромагнитті стимуляторды қолданады, осы әрекетті қолдану арқылы иірімдердік өзгерістерде жоғарлатуға болады, бірақта осы жасалған әрекеттердің тиімділігі аз болып келеді.

Қимыл әрекеттерін қалпына келтіруде және бастапқы бұзылыстарында реабилитация нәтижелерін көрсетуде,науқастың жасы, емделу уақыты, психотропты дәрі дәмектерді қолдануында көптеген әсерлерін тигізеді. Реабилитация кезінде инсульттің негізгі себептеріне ерте инсультті алғаш алған күннен бастап жүргізу және толық немесе жартылай зақымдалған қызметтерін қалпына келтіруге,екіншілік асқынулардың(тұрақты пневмания, тромбофлебит, жауыр жара, бұлшықеттік дисфагия) болуын алдын алады.Реабилитацияны неврология бөлімшесінде бастау алу керек және аурухананың оңалту бөлімінде жалғасу керек немесе оңалту орталықтарында. Науқас және оның отбасы қалпына келтіру үрдістеріне белсенді қатысуы керек. Ми қантамырларының зақымдалған жерлерін қалпына келтіру ошақтың көлемімен орналасқан жеріне және қалпына келтіру шараларынының толық жүргізілуіне байланыты.

Қорытындылай келгенде инсульттан кейінгі реабилитация шаралары қимыл жүйесінің барлық бұзылыстарына бағытталған.Көптеген жағдайларда психологиялық көмек және когнитивті реабилитация шаралары науғастың жаттығуларына оң әсерін тигізіп ребилитация сабақтарын тез машықтанып және бұзылыстарды сақтай отырып толыққанды өмір сүруіне ықпал жасайды.Көптеген жаттығулар арқасында орталық жүйке жүйесінің иірімдеріндегі өзгерістерін және қимыл жүйесіндегі бұзылыстарын қалпына келтіріу.

 

ЛИТЕРАТУРА

  1. Авруцеий Г.Я. и др., Новые методы терапии психических заболеваний. M.- 1981.-325с.
  2. Дамулин, И. В. Нарушения кровообращения в головном и спинном мозге [Текст] / И. В. Дамулин, В. А. Парфенов, А. А. Скоромец, Н. Н. Яхно // Болезни нервной системы.Руководство для врачей; под ред. Н. Н. Яхно. 4-е изд. -М. : Медицина, 2005. - С. 231-302.
  3. Аникин A.M. Методика применения гимнастических упражнений при постинсультных двигательных нарушениях // Клиническая медицина. -1957. -№6.-с.15-18.
  4. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М.: Медицина, 1968. 547 с.
  5. Демиденко Т.Д. Реабилитация при цереброваскулярной патологии. -Л.: Медицина,- 1989. - 208 с.
  6. Демиденко Т.Д., Валунов O.A. Методы повышения эффективности реабилитации больных, перенесших инсульт: Методические рекомендации. Спб., 1996. - 16 с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.