Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Инсульт алған науқастарды оңалтудың негізгі принциптері

Алдешов А.А., м.ғ.к., доцент, Бекназарова Ж.Б., магистрант
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент

ИНСУЛЬТ АЛҒАН НАУҚАСТАРДЫ ОҢАЛТУДЫҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ

ТҮЙІН

Цереброваскулярлық аурулар экономикаға көп зиян тигізеді (емделу шығыны, өндіріс саласында жұмыс істейтіндердің медициналық оңалту). Инсульттен арылудың маңызды шараларының бірі ол - оңалту. Инсульт алған науқастың өмірі үшін күресте соңғы кездері тамыр - буын неврологиясының табыстары жақсы, бірақ постгоспитальді оңалту біршама артта. Науқас тірі қалғанның өзінде олардың 50% тұрмыстық қалыптастыру қайта келмейді, тек 10% ғана еңбекке келеді, қалғандары мүгедек болып қалады - бұл дегеніміз әлеуметтік - экономикалық күрделі мәселе.

Кілт сөздер: реабилитация, инсульт, әлеуметтік-экономикалық мәселе, массаж, физиотерапия, иглотерапия.

Инсульт алған науқастарды емдеуде негізгі - тамақ жұту мен таз органдары функциясының бұзылуларымен күресу, жүруді қимылдың бұзылыстарын қайта қалыптастыру және өз - өзін қамтамасыз ету. Ол үшін: 1.бұзылған функцияларды қайта қалыптастыру. 2.бар дефектілерге әлеуметтік және тұрмыстық адаптация. 3.жүрек - буын ауруларының алдын алу және қайта инсульт алуды профилактика жасау. 4.инсульт барысында пайда болатын басқа ауру түрлерін емдеу.

Қимыл - қозғалыс функциялары бұзылған науқастарда оларды қайта қалыптастыру кезеңінде өзгерістер бар; дұрыс емдік гимнастика жасағанда ауыр жағдайдағы науқастардың өзі тұрып жүре алады, аурудан соң 3 - 6 айдан кейін. Ал егер бұл уақытта жақсы нәтижелер болмаса, оның себебі аяқ - қол сезім талдығының жоғалуы немесе науқастың оңалтуға деген сенімсіздігі. Бұл жағдай егер бас мидың доминантты емес жартышар зақымданса немесе сырқат белгілерінің аса қауіпті екенін түсінбеу және елемеуде болады.

Салданған аяқ - қол мүшелерінде қимыл қозғалыс жаттығуларын алғашқы күннен бастау керек, арнайы аспаптар көмегімен науқас адамды тұруға, жүруге, тамақ ішуге үйрету керек. Тұрмыста қажетті тіс жуу, жуыну, киім кию, шешу және т.б, істерге үйрету керек. Инсульт алған көптеген науқастарда бұлшық ет тонусының паретитті аяқ - қол мүшелерінде спастика жоғарлайды. Спастика қимыл - қозғалыс функциясын қиындатады да аяқ - қолда бұлшық еттердің спазмасын тудырады, контрактурдың пайда болуына әсер етеді, аяқ - қол деформациясын тудырады, қимылсыз қалған науқасқа күтімді қиындатады.

Спастикалық ауруды емдеу үшін пероральді антиспастикалық дәрілер қажет. Курс препараттың азғана дозасымен басталады да нәтиже жақсарғанше доза көтеріледі. Антисептикалық қажеттіліктер аяқ - қолда бұлшық ет тонусын біршама азайтады және ауыратын бұлшық ет спазмасын азайтады да физиотерапия көрсетуді жақсартады контрактур пайда болуын ескертеді.

Қолданылатын физиотерапия әдістері:

  1. Қолғап түрінде паретитті аяқ - қол мүшелеріне парафинді немесе озокериттік аппликация жасау.
  2. 15 - 20 минут көлемінде, қол мен аяқтың иілетін жерлеріне магнитті поле қолдану.
  3. Тежегіштік әдістеме ретінде дұрыс массаж жасау күніге немесе 1 кун сайын.
  4. Спастиканы азайтуға арналған иглорефлексотерапия қолдану. Сөйлеу қабілеті бұзылғанда (афазия, дизартрия) науқастар логопедке жіберіледі. Науқастың өзі сөйлеуіне оның қиын бұзылыстарында да ынталандыру қажет. Мысалы: дауыстап оқу, сурет салу және т.б істер. Және сөйлеу қабілетінің жақсаруына науқастың сенімі мен оның оңалту процессіне белсене араласуының және оның табыстарына дәрігердің, туыстарының жақсы ілтипат танытуы. Сонымен қатар логопедпен араласудың маңызы зор, оның тапсырмаларын науқас дер кезінде орындап, оған туыстары көмектескені жақсы.

Сөйлеу және когнитивті функциялардың жақсаруы үшін бас ми бөлігінде қан жүру мен метаболитикалық процесстердің өсуін жақсартатын істерде пайдалы. Бұл жағдайда нейротропты препараттар қолданылады немесе әр түрлі дәрілік вазоактивті препараттар комбинациясы тиімсіз. Бұл курстарды күндізгі стационарда істеген жөн. Отбасындағы психологиялық жағдайдыңда әсері бар. Науқасты қарайтын күтуші мен туыстарына науқасты түрлі жағдайларда (мысалы айналысып отырған жұмысы) көтермелеп қойған жақсы. Атап айтсақ: қимыл қозғалыс жаттығулары, сөйлеу жаттығулары, тұрмыстық және профессиональді іс - қимылдар. Егер неврологиялық бұзылуларда науқас бұрынғы профессиясына келе алмаса, оған оның жағдайына қарап басқа жаңа жұмыстар мен қызығушылықтар тауып көмектесу керек. Қайта қалыптастыру немесе сауықтыру бөліміндегі емделіп жатқан науқастардың әлеуметтік адаптациясы үшін бұның маңызы зор.

Қайта инсульт алмаудың профилактикасын жасау керек, өйткені оның қайта болуы 1 жылда 10 - 16% . Бұл жағдай осы жастағы группалардың жалпы популяциясында 15 есе көп. Бір жылдан соң қайта инсульт алу 5% азайды, алдағы 4 жылға шаққанда. Қайта инсульт алу қаупі артериалді гипертония, аритмия, жүрек клапандарының патологиясында, тұрақты жүрек жетіспеушілігінде, қант диабетінде жоғары. Профилактика жұмыстары ерте басталып, тоқтаусыз жүргізілуі керек. Ол инсульттің өсу қатеріне корригирлік фактор береді. Салауатты өмір салтын ұстау өте зор. Мысалы: темекі тартпау, шегілетін темекі санын азайту, наркотик қабылдамау, алкогольден бас тарту, физикалық белсенділік және семіздік.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Белова А.М., Шипетова О.Н Руководство по реабилитации больных с двигательными нарушениями. М., 1999, Т.2. - 147с.
  2. Демиденко Т.Д. Системный подход к реабилитации больных с нарушением мозгового кровообращения. // Реабилитация больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга. Л., 1999 - С.7 - 17.
  3. Скворцова В.И и др. Ранняя реабилитация больных с инсультом: Методические рекомендации №44. М.: Изд - во РУДН. 2004; 40:ил.
  4. Демиденко Т.Д. Реабилитация при цереброваскулярной патологии. - Л.: Медицина, - 1989. - 207 с.
  5. Камаева О.В., Полина Монро. // Мультидисциплинарный подход в ведении и ранней реабилитации неврологических больных. Методическое пособие. Под ред. акад. РАМН проф. А.А.Скоромца. СПб., 2003.
  6. Камсюк Л.Г., Михеева Л.В., Шаровар Т.М., Методологические и организационные аспекты медико-социальной реабилитации // Сов.Здравоохранение. - 1998. - № 2 - С. 58 - 62.

 

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.