Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қазіргі кездегі ересек адамның тиімді тамақтануының гигиеналық мәселесі

Толыққанды және қауіпсіз тамақтану адам денсаулығын, төзімділігін және жоғары жүмысқа қабілеттілігін сақтайтын маңызды жағдай болып табылатындығы белгілі. Сонымен қатар, тиімді тамақтану әртүрлі аурулардың пайда болу қаупін төмендетеді.

Кілт сөздер: тиімді тамақтану, алиментарлы-тәуелді аурулар, жүқпалы емес аурулар, тамақтану пирамидасы.

Тағам сапасынан, жеке және толық қүрамынан адамның денсаулық жағдайы тікелей тәуелді. Тамақтану, әртүрлі кластағы аурулардың пайда болуында және алдын алуында маңызды рөл атқарады. Тамақтанудың негізі 80% белгілі патологиялық жағдайдың пайда болуына, дамуына, ағымына әсер етеді[5]. Аурулар арасында, яғни 61% бүзылыстардың, 32% ісік ауруларының, 5% қант диабеті ауруының ІІ типінің, 2% алиментарлық жетіспеушіліктің дамуында тамақтану факторы негізгі рөл атқарады.

Тамақтану асқазан-ішек жолдарының, бауыр, өт жолдарының, эндокринді аурулардың, қимыл-қозғалыс аппаратының, тіс жегісі және т.б. аурулардың пайда болуында және дамуында айтарлықтай маңызға ие. Алиментарлы-тәуелді ауруларға, яғни тағам үйлесімсіздігімен тікелей байланысты өркениет аурулары деп жиі аталатын жаппай жүқпалы емес аурулар жатады [3,4].

Рационның сандық және сапалық қүрамы - тиімді тамақтанудың негізі. ДДҰ үсынған тамақтану пирамидасының жоғарғы бөлігіне азық-түліктердің сирек пайдаланылуы керек. Бүл топқа қант және қүрамында қант мөлшері жоғары өнімдер, жасырын майлары бар өнімдер, кондитерлік өнімдер, тәтті салқындатқыш сусындар, ет және ттгүжық өнімдерінің майлы түрлері, чипсы, көптеген тез тамақтану өнімдері жатады.

Пирамиданың екінті жоғарғы деңгейі күнделікті пайдаланылатын азық-түліктерден түрады - алмастырылмайтын май қытқылдарының көздерінен: сарымай және өсімдік майлары. Пирамиданың үтінті бөлігіне негізінен жануар текті азық-түліктер кіреді - белоктың толыққанды көздері, биоқолжетімді кальций, темір, цинк, селен, В2, В12, А, D. Пирамиданың негізінде тағамға кеңінен қолданатын өсімдіктекті өнімдер үсынылады[4,5].

Гигиеналық жағынан тамақтанудың үйлесімділігі рационның толыққандылығымен анықталады. Рацион әртүрлі болған сайын, оның нутриентограммасы үйлесімді болады. Адам өзінің тамақтануында күнделікті түрлі 20...30 тағамды жеуі тиіс. Күнделікті тамақтануда пайдалануы тиіс өнімдерге сүт және сүт өнімдері, бүршақ түқымдастар, ет және ет өнімдері, көкөністер мен жемістер, өсімдік майы жатады.

Рационға аптасына бірнеше рет жүмыртқа. балық, теңіз өнімдері кіруі тиіс. Сонымен қатар, энергия шығыны төмен адамдарда қант пен кондитерлік өнімдер максимальды шектеу керек. Рационның калориялығы үлкейген сайын өсімдіктекті азық-түлік топтары әртүрлі болу керек. күнделікті рационға бүршақ түқымдастарды, ал апталық рационға - дәнді дақылдар мен жаңғақтарды қосу керек және бір уақытта ет өнімдерін түрақтылап отырған жөн.

Бүл жануар белогы мен майын қалыпты деңгейде үстап түру үшін қажет. Неғүрлым өнімнің түрлері әр түрлі болған сайын, соғүрлым рацион үйлескен болады. Басқаша айтсақ, егер тағамтануда жемістердің, мысалға алма немесе банан есебінен (бүнда кез-келген жемісті алуға болады) үсынылған күнделікті мөлшерін қабылдаса, онда қоректік және биологиялық белсенді заттардың балансы 10...15 түрлі жеміс. цитрус. жидек қосылған рационға қарағанда нашар болады.

Бүл ереже әртүрлі өнімдер тобының кез-келгеніне қатысты. 2200 ккал-дан аспайтын төмен энергия шығынында рационның тағамдық тығыздығын арттыратын әдістердің керекті мөлшерін қолданбайынша микронутриенттердің алиментарлы түсуін қамтамасыз ету мүмкін емес.

Рационды дәстүрлі тағамдық өнімдер есебінен нутриенттердің көптігімен оптимальды үйлесімді ету оның 2500...2800 ккал және сондай энергия шығыны болғанда ғана. яғни физикалық белсенділікте ғана жүзеге асады [2].

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Т.Ш.Шарманов. Питание - важнейший фактор здоровья человека. Алматы - 2010. - 480 б.
  2. Шарманов Т.Ш. Казахстан в контексте глобальных проблем питания - Алматы: Баспа. 2000. - 224с.
  3. ВОЗ: План действий для Глобальной стратегии по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними. Резолюция WHA61.14; әрекет ету жоспарын қарау: WHA61/2008/REC/1. 3 қосымша.
  4. ВОЗ: Питание и здоровье в Европе: новая основа для действий. ВОЗ. 2005. 525 б.
  5. Нутрициология : учебник / Л. З. Тель. - Алматы: ТОО "Эверо"- 2012 - 357с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.