Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Фармакоэкономикалық көрсеткіштер негізінде іі дәрежелі артериялық гипертониямен ауыратын науқастарды әртүрлі фармакотерапиялық кешендердің тиімділігімен клиникалық әйгіленістерінің жиілігіне байланысты өзгеруі

Жүрек-қан тамырлар жүйесінің ең көп тараған ауруларының бірі - артериялық гипертония, ал оны емдеудің экономикалық тиімділігін бағалау кардиологиядағы фармакоэкономикалық өзекті мәселерінің бірі болып табылады [1]. Дүниежүзілік статистика бойынша ересек турғындар арасында артериалды гипертония ауруымен 21-25% зардап шегеді [2], ал бул көрсеткіш ҚР бойынша 24,3% қурайды және оның жиілігі жасының өсуіне байланысты 10 есе өседі [3]. Жалпы өлім көрсеткішінің себебі ретінде артериалды гипертония ауруы 2050% қурайды [4]. Сырқаттардың 90% артериалды гипертонияның І және ІІ дәрежесіне тең. Осыған байланысты артериалды қан қысымының тым жоғары емес көрсеткіштеріндегі артериалды гипертония ауруын ерте емдеу - алдын-алу іс -шараларын өткізу ең жоғары клиникалық және экономикалық нәтижелер береді. Фармацевтикалық нарықтағы антигипертензиялық дәрілерді сырқаттарды оңтайлы емдеу үшін қолдану өзекті мәселенің бірі.

Жумысгың мақсаты: Фармакоэкономикалық көрсеткіштер негізінде ІІ дәрежелі артериялық гипертониямен ауыратын науқастарды әртүрлі фармакотерапиялық кешендердің тиімділігімен клиникалық әйгіленістерінің жиілігі аркылы бағалау.

Зерттелген топтар және зерттеу әдістері. Жумыстың міндеттеріне сәйкес 50 дені сау адам және артериалды гипертонияның ІІ дәрежесімен ауыратын 90 науқас зерттеуге алынды. Олар фармакотерапиялық кешендермен емдеуге байланысты үш топқа бөлінді. 1-топтағы сырқаттар:ФТК-1, индамид (1,5 мг), фозикард (10 мг), кардилопин (5 мг); 2-топ:ФТК-2, ко-диован (80/12,5 мг), кардилопин (5 мг); 3-топ:ФТК- 3,арифон (1,5 мг), диован (80 мг), норваск (5 мг) дәрілерін нусқау бойынша күніне бір рет қабылдады. Емдеу - бақылау мерзімі 6 ай. Фармакотерапиялық кешендердің фармакоэкономикалық жағдайын зерттеу үшін дәрілік заттардың бағаларын «Еврофарма» фирмасының қуны арқылы зерттедік. Есептеу стандарттық әдіс бойынша зерттеліп, науқастың толық бағасы «шығындар-тиімділік» пен «пайдалылық-тиімділік», фармакотерапиялық кешендердің фармакоэкономикалық тиімділігін есептеу үшін сырқаттардың клиникалық әйгіленістерінің жиілігінің анықтадық[4]. Бул зерттеулер емге дейін және 6 айдан кейін қолданылды.

Зерттеу нәтижелері. Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың клиникалық әйгіленістерінің жиілігінің емге дейінгі жағдайы 17 кестеде көрсетілген. Бул науқастарда емге дейін бастың ауруы 96 (80%) сырқаттарда орын алады, бастың айналуы 85 сырқаттарда (71%) болды, оның ішінде 56 (46,6%) науқастарда бул жағдай АҚ жоғарылауына байланысты болды, ал 29 сырқаттарда (24,4%) психоэмоциональды күштену немесе күйзеліс кезінде орын алды. Жүрек аймағында ауырсыну әйгелінісі 48 (40%) науқастарда орын алды, жүрек қағысы және жүрек аймағында ауырсыну сезімі 58 (48,8 %) сырқаттарда болды. Неврологиялық әйгеліністер соның ішінде жүрек айну, кулак шулы, қөздің алдында қараңдау, естің бузылуы 84 (70%) сырқаттарда орын алса, шаршау,еңбекке қабылетінің төмендеуі 16(13,3%) науқастарда орын алды.

Кесте 1 - Артериалык гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі наукастардың клиникалык

әйгіленістерінің жиілігінің емге дейінгі жағдайы

Артериалык гипертензиямен ауыратын ІІ жиілігінің фармакотерапиялык кешеннің әсерінен гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі наукастардың

дәрежелі наукастардың клиникалык әйгіленістерінің өзгеру жағдайы 18-кестеде көрсетілген. Артериалык бас ауру әйгіленістерінің жиілігінің курамында: индамид

Әйгіленістер

Абс.

(%)

Бас ауруы

96

80±4.0

Бастың айналуы

АҚ көтерілген жағдайда психо-эмоционалды күштену кезінде

56

29

46,6±1,8

24,4±0,97

Жүрек аймағында ауырсыну

48

40.0±1,33

Жүрек қағысы және жүрек аймағында ауырсыну сезімі

58

48,8±1,93

Неврологиялық әйгеліністер (жүрек айну, кулак шулы, қөздің алдында қараңдау, естің бузылуы)

84

70±2,8

Шаршау,еңбекке қабылетінің төмендеуі

16

13,3±0,06

(1,5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен 80±4.0%-дан 60±2,2%- ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 25%-ға азайады, қүрамында: ко-диован (80/12,5мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен бас ауру әйгіленістері 80±4.0%-дан 30±2,2%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 62,5%-ға азайады. Қүрамында арифон (1,5мг), диован (80 мг), норваск (5 мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен бас ауру әйгіленістері 80±4.0%-дан 50±2,1%-ға дейін төмендейді , яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 37,5%-ға азайады.

Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың бастың айналуы АҚ көтерілген жағдайда және психоэмоционалды күштену кезінде бас айналу әйгіленістерінің жиілігінің қүрамында: индамид (1,5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен 46,6±1,8%-дан 30,0±1,5%-ға және 24,4±0,9%-дан 23,3±0,9%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 35,7%-ға және 5,5%-ға азайады, Қүрамында: ко-диован (80/12,5мг), кардилопин (5мг) бас айлану әйгіленістері 46,6±1,8%-дан 16,6±0,8%-ға және 24,4±0,9%-дан 10,0±0,9%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 64,4%-ға және 59,1%-ға азайады, Қүрамында: арифон (1,5мг), диован (80 мг), норваск (5 мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен бас айлану әйгіленістері 46,6±1,8%-дан 26,6±0,8%-ға және 24,4±0,9%-дан 16,6±0,9%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 43,2%-ға және 59,1%-ға азайады.

Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың жүрек аймағында ауырсыну әйгіленістерінің жиілігінің қүрамында: индамид (1,5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен 53,3±2,1%-дан 40,0 ±1,3%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 24,9%-ға азайады, Қүрамында: метопролол : ко-диован (80/12,5мг), кардилопин (5мг) жүрек аймағында ауырсыну әйгіленістері 53,3±2,1%-дан 10,0 ±0,9%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 75%-ға азайады, Қүрамында: арифон (1,5мг), диован (80 мг), норваск (5 мг) жүрек аймағында ауырсыну әйгіленістері 53,3±2,1%-дан 23,3 ±1,0%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 56,3%-ға азайады, Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың жүрек қағысы және жүрек аймағында ауырсыну сезімі әйгіленістерінің жиілігінің қүрамында: индамид (1,5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен 48,8,3±1,93%-дан 36,6 ±1,93%- ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 25%-ға азайады, Қүрамында: ко-диован (80/12,5мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен жүрек қағысы және жүрек аймағында ауырсыну сезімі әйгіленістері 48,8,3±1,93%-дан 6,6 ±0,33%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 86,5%-ға азайады.

Қүрамында: арифон (1,5мг), диован (80 мг), норваск (5 мг) бар фармакотерапиялық кешенінің жүрек қағысы және жүрек аймағында ауырсыну сезімі әйгіленістері 48,8,3±1,93%-дан 20,0 ±1,0%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 59,1%-ға азайады Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың неврологиялық әйгеліністер (жүрек айну, қүлақ шулы, қөздің алдында қараңдау, естің бүзылуы) әйгіленістерінің жиілігінің қүрамында: фозикард (10мг), тромбокард(100мг),метопролол(50мг) және ультрокс (10мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен 70±2,8%-дан 15,0 ±0,8%-ға дейін

төмендейді, яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 78,6%-ға азайады, Қүрамында: индамид (1,5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен неврологиялық әйгеліністер (жүрек айну, күлақ шулы, қөздің алдында қараңдау, естің бүзылуы) әйгіленістері 70±2,8%-дан 3,3 ±0,1%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 95,3%-ға азайады.

Қүрамында арифон (1,5мг), диован (80 мг), норваск (5 мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен неврологиялық әйгеліністер (жүрек айну, қүлақ шулы, қөздің алдында қараңдау,естің бүзылуы) әйгіленістері 70±2,8%-дан13,3 ±0,6%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 81 %-ға азайады, Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың шаршау,еңбекке қабылетінің төмендеуі әйгіленістерінің жиілігінің қүрамында: индамид (1,5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен 13,3±0,06%-дан 6,6 ±0,03%-ға дейін төмендейді, яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 51,4%-ға азайады, Қүрамында: ко-диован (80/12,5мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен шаршау, еңбекке қабылетінің төмендеуі әйгіленістері 13,3±0,06%-дан 3,3 ±0,16%-ға дейін төмендейді, яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 75,2%-ға азайады.

Қүрамында арифон (1,5мг), диован (80 мг), норваск (5 мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен шаршау, еңбекке қабылетінің төмендеуі әйгіленістері 13,3±0,06%-дан 6,6 ±0,03%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 51,4%-ға азайады.

Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың клиникалық әйгіленістерінің жинағының орташа жиілігінің емге дейінгі деңгейі 46,1 ±1,8 %-5а тең болды, бүл әйгіленістердің жинағының орташа жиілігінің қүрамында: индамид (1,5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен 46,1±1,8%-дан 28,7±1,4%-ға дейін төмендейді, яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 37,2%-ға азайады. Қүрамында: ко-диован (80/12,5мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен әйгіленістердің жинағының орташа жиілігі 46,1±1,8%-дан 11,4±1,8%-ға дейін төмендейді, яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 75,3%-ға азайады. Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың әйгіленістердің жинағының орташа жиілігі қүрамында: арифон (1,5мг), 46,1±1,8%-дан

22,8±1,1%-ға дейін төмендейді ,яғни емге дейінгі көрсеткішке қарағанда 50,6%-ға азайады.

Кесте 2 - Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың клиникалық әйгіленістерінің жиілігінің фармакотерапиялық кешеннің әсерінен өзгеру жағдайы

Әйгіленістер (%)

Емге дейін(п- 120)

ФТК-1 (п-30)

ФТК-2 (п-30)

ФТК-3 (п-30)

Бас ауруы

80±4.0

60±2,2

30,0±1,4

50±2,1

Бастың айналуы

АҚ көтерілген жағдайда

46,6±1,8

30,0±1,5

16,6±0,8

26,6±1,3

-психоэмоционалды күштену

кезінде

24,4±0,9

23,3±0,9

10,0±0,9

20,0±0,9

Жүрек аймағында ауырсыну

53,3±2,1

40.0±1,3

10.0±0,9

23,3±1,0

Жүрек қағысы және жүрек аймағында ауырсыну сезімі

48,8±1,93

36,6±1,93

6,6±0,33

20,0±1,0

Неврологиялық әйгеліністер

(жүрек айну, қүлақ шулы,

қөздің алдында қараңдау, естің бүзылуы)

70±2,8

15,0±0,8

3,3±0,1

13,3±0,6

Шаршау, еңбекке қабылетінің төмен-деуі

13,3±0,06

6,6±0,03

3,3±0,16

6,6±0,06

ЖИНАҒЫ

46,1±1,8

28,7±1,4

11,4±1,8

22,8±1,1

Сонымен, зертеу нәтижесінде алынған мәліметтер артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың әйгіленістерінің жинағының орташа жиілігі қүрамында: ко-диован (80/12,5мг),

кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен ең төменгі мәнге ие болды және 1- ФТК (индамид (1,5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг) қарағанда 60,3%-ға азайады, ал 3-ФТК(индамид (1,5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг) салыстырғанда 50,0% -ға төмендеді. Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың «Шығын - пайда» көрсеткішінің клиникалық әйгіленістерінің жинағының орташа жиілігінің нышандарына байланысты фармакотерапиялық кешендердің әсерінен өзгеруі 19-кестеде көрсетілген. Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың «Шығын - пайда» көрсеткішінің клиникалық әйгіленістерінің жинағының орташа жиілігінің нышандарына байланысты фармакотерапиялық кешендердің әсерінен өзгеруі 19-кестеде көрсетілген. Қүрамында: индамид (1,5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен клиникалық әйгіленістерінің жинағының орташа жиілігінің нышандарына байланысты 46,1±1,8%-дан 28,7±1,4%*-ға төмендейді, яғни емге дейінгі деңгейіне

қарағанда меншікті тиімділік 60,0±3,1%ға тең болды; 24 апта ішіндегі жиынтық шығыны тенгемен есептегенде 75911,0 тенгеге тең болды, шығын-пайда» коэффициенті тенгемен есептегенде 1265,2 тенгені қүрайды.

Қүрамында: ко-диован (80/12,5мг), кардилопин (5мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен клиникалық әйгіленістерінің жинағының орташа жиілігінің нышандарына байланысты 46,1 ±1,8%-дан 11,4±1,8%*-ға төмендейді, яғни емге дейінгі деңгейіне қарағанда меншікті тиімділік 304,4±15,2%-ға тең болды; 24 апта ішіндегі жиынтық шығыны тенгемен есептегенде 75911,0 тенгеге тең болды, шығын-пайда» коэффициенті тенгемен есептегенде 208,4 тенгені қүрайды. Қүрамында: арифон (1,5мг), диован (80 мг), норваск (5 мг) бар фармакотерапиялық кешенінің әсерінен клиникалық әйгіленістерінің жинағының орташа жиілігінің нышандарына байланысты 46,1±1,8%-дан 22,8±1,1%*-ға төмендейді, яғни емге дейінгі деңгейіне

қарағанда меншікті тиімділік 102,2±6,1%-ға тең болды; 24 апта ішіндегі жиынтық шығыны тенгемен есептегенде 75911,0 тенгеге тең болды, «шығын-пайда» коэффициенті тенгемен есептегенде 718,6 тенгені қүрайды.

Сонымен, артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың клиникалық

әйгіленістерінің жинағының орташа жиілігінің нышандарына байланысты арқылы анықталған «Шығын - пайда» көрсеткішінің мөлшері екінші топта , ко-диован -80/12,5мг, кардилопин 5мг бар фармакотерапиялық кешендердің арасында ең төменгі мәнге ие болды, соған байланысты ең тиімді және арзан фармакотерапиялық кешен деген мәнге ие болды , ФТК-1(индамид (1,5мг), фозикард (10мг), кардилопин (5мг)) және ФТК-3(арифон (1,5мг), диован (80 мг), норваск (5 мг) қарағанда 1056,8 және 510,2 тенгені үнемдеді.

Кесте 3 - Артериалық гипертензиямен ауыратын ІІ дәрежелі науқастардың «шығын - пайда»

көрсеткішінің клиникалық әйгіленістерінің жинағының орташа жиілігінің нышандарына байланысты фармакотерапиялық кешендердің әсерінен өзгеруі

Топтар

«тиімді» мәні ( балл)

Меншікті тиімділігі %

24 апта ішіндегі жиынтық шығыны

(тенгемен)

«шығын-пайда» коэффициенті (тенгемен)

ФТК-1

n = 30

1.46,1±1,8

2. 28,7±1,4*#

60,0±3,1

75911,0

1265,2

ФТК-2 n = 30

1. 46,1±1,8

2. 11,4±1,8*#

304,4±15,2*

63368,9

208,4

ФТК-3 n = 30

1. 46,1±1,8

2. 22,8±1,1*#

102,2±6,1*

73445,2

718,6

Ескерту.1-емге дейінгі кеөрсеткіші.2- емнен кейінгі көрсеткіші

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Константинов, В.В. и соавт. Распространенность АГ и ее связь со смертностью и факторами риска среди мужского населения в городах разных регионов // Кардиология. - 2001. - №4. - С. 59.
  2. Цыбин, А. К. Фармакоэкономика: проблемы и пути дальнейшего развития // Рецепт. — 2000. — №6(15). - С. 21-24.
  3. Рысмендиев, А.Ж. Состояние и стратегия реформы кардиологический службы республики Казахстан // 2-Конгресс ассоциации кардиологов Казахстана. - Алматы. 1998. - С. 3-5.
  4. Органов, Р.Г., Масленникова, Г.Я. Сердечно-сосудистые заболевания в РФ во второй половине ХХ столетия, тенденция, возможные принципы, перспективы // Кардиология. - 2000. -№6. - С. 4-9.
  5. Орманов Н.Ж., Казбекова М.Ж..Изменение фармакоэкономических показателей под влиянием фармакотерапевтических комплексов у больных артериальной гипертонией іі степени.//Вестник ЮКГФА.-2012.- -№4. - С. 221-225.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.