Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Гипербариялық оксигенацияның алкогол және оның суррогаттарымен жедел улануларында қолданылуы

ТҮЙІН

Мақалада гипербариялық оксигенацияның алкоголь және оның суррогаттарымен жедел улануларында науқастардың тез арада емделуі мен өлім-жітімнің азайуына тигізер әсері баяндалған.

Кілт сөздері: алкогол, оның суррогаттары, гипербариялық оксигенация, өлім-жітім.

Мақаланың маңыздылығы. Жедел уланумен токсикология бөлімшелеріне түсіп емделетін науқастардың басым көпшілігі алкогол және оның суррогаттарымен уланғандар қүрайды. Сондықтан да бүл науқастарды емдеудің, алдын алу шараларының тиімді жолын қарастыру медицинадағы осы саланың өзекті мәселесі болып отырғаны белгілі.

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері.Гипербариялық оксигенацияның (ГБО) алкогол және оның суррогаттарымен жедел уланудың соматогенді сатысында науқастардың жағдайына әсерін, оның осы уланудан өлім-жітім көрсеткішіне тигізетін тиімділігін зерттеу болып табылады.

Зерттеудің материалдары мен әдістері. Т.О.Орынбаев атындағы облыстық жоғары қысымды оттегімен емдеу орталағының соңғы (2010-2013 ж.ж.) жылдар аралығындағы токсикология бөлімшесінің жылдық есептері, науқастардың медициналық карталары және Қарағанды, Алматы қалаларының сапалық көрсеткіштері. Зерттеуде науқастардың жалпы жағдайлары, көңіл-күйі, тәбеті және абстинентті синдромдары, артериялық қан қысымы, тамыр соғуларының (пульс) жиілігі және стационардағы төсек күндері, өлім-жітім көрсеткіштері есепке алынды. Клиникалық зерттеу сол уақыт арасында 1021 ГБО сенасын алған науқастарға жүргізілді. Бақылау тобындағы науқастарды ГБО-ға қарсы көрсетпелері бар науқастар қүрады.

ГБО сеансына арнайы тексеруден өткен, көрсетпесі бар науқастар қабылданды, сеанстар көбінесе «Арыс-МТ» көп орынды ауа-оттегі барокамерасында 1,6-1,8 атм қысымымен үзақтығы 50-60 минуттық уақытпен, күніне 1 рет 2-3 күн жүргізілді. Барлық науқастарға клиникалық тіркемеде көрсетілген ем қолданылды.

Зерттеудің нәтижесі. ГБО сеанстарын қабылдаған науқастардың жалпы жағдайы, көңіл-күйі, тәбеті ертерек қалпына келіп, абстинентті синдромы 80%-да байқалмай қалды. Жоғары артериялық қысымының өзгерісі байқалып, оның төмендеуі мен тахикардияның жойылғаны тіркелді. Науқастар стационарлық емнен 23 күннен кейін шығарылды. Бақылау тобындағы (ГБО сеанстарын қабылдамағандар) тек қана клиникалық тіркемеде белгіленген ем қабылдаумен шектелгендерде жоғарыдағы көрсетілген клиникалық жағымды әсерлер мен өзгерістер 2-3 күн кеш байқалып, олар стационардан 2-3 күн кешеуілдетіліп шығарылды. Осы уланудың түрі бойынша өлім-жітім көрсеткіші 2011 жылы Алматы қаласында 1,43 %-ды қүраса, Шымкентте бүл көрсеткіш 1,25 %-ды қүрады. Немесе Қарағанды қаласында 2010 жылы бүл көрсеткіш 1,85 % болса, ал Шымкентте 1,43 %-ды қүраған.

Зерттеу нәтижелерін талқылау. ГБО-ның алкогол және оның сурогаттарымен жедел улануларындағы жағымды әсерін бірнеше жолмен түсіндіруге болады. Біріншіден, уланудың салдарынан пайда болған зат алмасудағы тотығуы қанықпаған өнімдердің тотығуын жиілейді. Екіншіден, алкоголдегидрогеназа, каталаза ферменттерінің белсенділігі артып, алкогол және оның сурогаттарының метоболизімі мен биотрансформациясының жылдамдығы да артуы мүмкін. Үшіншіден, гипоксияның барлық түрлеріне ГБО-ның жағымды әсері ешбір күмән келтірмейді және сонымен қатар организімнің детоксикалық жүйесі белсенділігінің артуымен түсіндіріледі.

Қорытынды. ГБО алкогол және оның суррогаттарымен жедел улануларындағы соматогенді сатысында науқастарды келеңсіз жағдайдан тез арада шығарады, гемодинамикалық көрсеткіштерді қалыпты күйге алып келеді, емдеу мерзімін едәуір қысқартады. Осы уланудан болатын өлім-жітімді азайтады.

ГБО-ның осы улануларда клиникалық қолдануын, оның тиімділігін арттыру мақсатында жекеленген тиімді режимін анықтау жөнінде ғылыми-зерттеу жүмыстарын әлі де жүргізе беруді қажет етеді.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Лужников Е.А. Клиническая токсикология. Учебник. М.: Медицина, 1999. - 416с.
  2. Общая токсикология. Под ред.Курляндского Б.А. М.: Медицина, 2002. - 608с., илл.
  3. Руководство по гипербарической оксигенации. Под ред.С.Н.Ефуни.М.:Медицина,1986. - 416с., илл.
  4. Тулеев И. Клиникалық токсикология. Шымкент, 2013. - 592 бет.
  5. Клиническая токсикология детей и подростков. Часть вторая. Под редакцией Марковой И.В., Афанасьева В.В., Цыбулькина Э.К. Санкт-Петербург, 1999.- С. 115-123.
  6. Тулеев И. И др. Применение гипербарической оксигенации при остром отравлении алкоголем и его сурроготами. Гипербарическая физиология и медицина. М.:Медицина.- 2003. №3.- С. 4-5.
  7. Мухин Е.А. и др.Очерки гипербарической фармакологии. Издательство «Штиинца», Кишинев, -1978.- С. 122-124.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.