Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Шала туған балаларда бас миының перинатальды гипоксиялық-ишемиялық зақымдануының жағымсыз салдарларын ерте диагностикалаудың маңызы

Шала туған балаларда бас миының перинатальды гипоксиялық-ишемиялық зақымдануы 40% қүрайды. Постнатальды кезеңдегі жүйке жүйесінің анатомо-физиологиялық ерекшеліктерін ескерсек, неврологиялық патологияның дамуының клиникалық симптомдары өмірінің екінші жартысында көріне бастайды. Сол себептен дер кезінде диагностикаламау мен ем тағайындамау мүгедектік пен әлеуметтік дизадаптацияға алып келетін балалар сал ауруы сияқты ауыр аурулардың дамуы мүмкін. Қазіргі таңда үрык пен нәрестелердің бас миының зақымдалуын ерте анықтаудың тиімді әдістеріне балаларды емдеу мекемелеріне еніп келе жатқан нейросонография -НСГ, компьютерлік томография-КТ, магнитті-резонансты томография-МРТ жатады.

Біз балалар сал ауруы даму қаупі бар, әртүрлі дәрежедегі церебральды гипоксия-ишемияны басынан өткерген шала туылған 54 баланы зерттедік.

Перинатальды церебральды гипоксия-ишемия диагнозын растау үшін анамнездері (жүктілік пен босану ағымы, ерте неонатальды кезең ағымы), неврологиялық статусының динамикасы, нейровизуализация, нейросонография, КТ, МРТ мәліметтері негізге алынды.

Неонатальды кезеңде синдромның жедел ағымының клиникалық көрінісі кездейсоқ қимылдату белсенділігінің төмендеуімен, бүлшықет гипотониясымен, оральды және спинальды автоматизм рефлекстерінің төмендеуімен, сіңір рефлекстерінің тежелуімен сипатталды. Балалардың 50% (27) нәрестелік кезеңде

тырыспалар, 4-20 күнге дейін созылған өкпенің жасанды желденуін жасаумен ауыр тыныс бүзылыстары, ОЖЖ тежелу синдромы байқалды. Қайта қалпына келтіру кезеңінде (постнатальды өмірінің 29 күнінен бастап) оральды автоматизм рефлекстерінің біртіндеп қалпына келуі болса да, кездейсоқ қимыл көлемі мен бүлшықет тонусының төмен болуы, спинальды автоматизм мен сіңір рефлекстерінің төмен болуы сақталды, сонымен қатар психоэмоциональды реакциялардың төмен деңгейі байқалды. Неонатальды кезеңде барлық шала туылған балаларға НСГ жасалған, бірақ КТ мен МРТ тек қана көрсеткіш бойынша жүргізілген. Неонатальды кезеңдегі НСГ перивентрикулярлы ісіктер, қарыншалық жүйенің, жарты шарлар арасындағы саңылаулардың, конвекситальды субарахноидальды кеңістіктердің кеңеюі анықталған. НСГ динамикасында

перивентрикулярлы ісіктердің редукциясы, ол клиникалық көріністегі аз ғана жақсарудың белгісі, яғни шынайылап келсек ісіктік қуыстардың глиозбен ауысуы бас миының атрофиялық процестері орын алған. Бірақ осы этапта бас миының жағдайы туралы мәліметті толық алу үшін КТ зерттеу жүргізілмеген. Балалар сал ауруы дамуына алып келетін бас миының жиі қүрылымдық өзгерістеріне соңы бас миының атрофиялық өзгерісіне алып келетін перивентрикулярлы лейкомаляция және диффузды гипоксиялық-ишемиялық зақымдалу (мультикистозды лейкомаляция) жатады.

Соңын болжауға және нервті-психикалық дамуын бақылауға ең тиімдісі элекртоэнцефалография (ЭЭГ) болып табылады. IY - Y типтегі ЭЭГ көмегімен 91% жағдайда ОЖЖ перинатальды зақымдалуларының жағымсыз соңдарының дамуы анықталды.

Сонымен, церебральды гипоксия-ишемияның жағымсыз соңдарын зерттеу нәтижесінде оларды ерте анықтау үшін кешенді зерттеуді НСГ, КТ, МРТ міндетті түрде қолданып, бас миының қүрылымдық өзгерісін, балалар сал ауруының дамуын анықтай аламыз.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.