Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Отбасылық және жалпы тәжірибелік дәрігерлер негізіндегі алғашқы медициналық-санитарлық көмекті жетілдіру тәсілдері

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Бүл зерттеу жүмысы алғашқы медициналық көмекті үйымдастыру шараларын жетілдіру жолдарын іздеуге, оның ішінде жалпы дәрігерлік тәжірибе жүмысының қазіргі таңдағы жағдайын зерттеуге арналғандықтан заманауи денсаулық сақтау саласының аса өзекті мәселесін көтеріп отыр деуге болады.

Зерттеудің мақсаты. Жалпы тәжірибелік дәрігерлердің жүмысын оңтайландыруға бағытталған шаралар жүйесін жасап, олардың көрсететін медициналық көмек сапасын арттыру.

Зерттеу нысандары мен, әдістері. Ғылыми зерттеу жүмысы Шымкент қаласында орналасқан амбулаторлық - емханалық мекемелерінде жүзеге асырылды. Негізгі зерттеу нысаны ретінде №1 қалалық емхана алынды. Емхана орта есеппен 63629 қала түрғындарына отбасылық медициналық көмек береді.

Зерттеудің негізгі нәтижелері. Жалпы тәжірибелік (отбасылық) дәрігерлерге қаралатын аурулардың басым бөлігі әйелдер (63,5 %) , ал оларда емделушілердің 68,9 % жүмыс істейтін азаматтар болып шықты. Отбасылық дәрігерлерге қаралуға алып келген негізгі себептерге өткір патологиялар (67,2%) болса, аурушаңдықтың қүрамында тыныс органдарының (56,22 %), жүрек-қан тамырлары жүйесінің (15,72 %) және сүйек-бүлшықет аппаратының патологиялары (10,8 %) басым болып шықты. Аурушаңдықтың қалыптасуында пациенттердің жастық ерекшеліктері ерекше роль атқарады. 20 жастан төмен түрғындардың арасында тыныс алу жүйесі аурулары жиі кездеседі (78,2 %), жасы 70-асқан түрғындарда (54,5 %) жүрек-қан тамырлар жүйесі аурулары басымдылыққа ие. Пациенттер өз денсаулығына мүлдем қамқорлық жасамайды және өз денсаулықтарын аса төмен (53,2 %) бағалайды. Отбасылық дәрігерлердің тағайындаған тексерілу және емделу шараларын толыққанды орындамайды.

Тағайындалған зәрдің жалпы сынағын және қанның биохимиялық сараптамасын, флюрограмманы (20,1 %, 9,4 % және 23,3 %) толыққанды өтпеген. Емханалық көмектің сапасына пациенттердің 59,62 % қанағаттанбаған болса, жалпы тәжірибелік дәрігерлік көмек сапасына 16,4 % көңілі толмаған. Оның негізгі себептеріне жататындар: дәрігердің кабинеті алдында үзақ күту, дәрігерге жазылудың қиындығы, білікті дәрігер- мамандардың жоқтығы және қажетті лабораторлық-диагностикалық қондырғылардың жеткіліксіздігі, отбасылық дәрігердің біліктілігінің төмендігі. Зерттеу нәтижелерін сараптай келе біз төмендегідей тәжірибелік үсыныстар жасадық.

Отбасылық дәрігердің медициналық көмегін сапалық түрғыда көтеру үшін, осы мамандардың біліктілігін тоқтаусыз жетілдіру, қажетті медициналық диагностикалық аппараттармен номенкулатураға сай жабдықтау, қызмет көрсету аумағы мен түрғындардың санын барынша нормативтік талаптарға сай етіп қалыптастыру жөн. Жалпы тәжірибелік дәрігерлердің офисінде білікті-маман дәрігерлердің кеңесін үйымдастыру және диагностикалық қызметті барынша жақындату жүмыстарын атқарудүрыс болады деп есептейміз. Отбасылық дәрігерлік көмектің сапасы мен деңгейін тоқтаусыз жетілдіру үшін оған үнемі социологиялық баға жасап отыру абзал. Отбасылық дәрігерлердің білімін жетілдіру және біліктілігін арттыру жүмыстарын жоғары медициналық университеттердің резидентурасында жүйелі түрде үйымдастырылуы тиіс.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.