Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Жартылай өткізгішті магнитолазеротерапияның асқазан мен 12-елі ішектің созылмалы аурулары бар балалар организміндегі вегетативті жүйке жүйесіне әсері

Соңғы кездері емдік, диагностикалау, алдын алу және реабилитация мақсаттарында жартылай өткізгішті магнитолазеротерапияны қолдану мүмкіндігі кең өріс алып отыр. Бірақ көптеген педиатрлар- клиницистер бүл физикалық факторға онша көңіл бөлмейді, сондықтан да балалардағы магнитотерапияға арналған жүмыстар аз [1,2].

Магниттік өріс тікелей, рефлекторлы, биологиялық белсенді нүктелер арқылы, және тікелей емес, сүйық орта арқылы организмнің органдары мен тіндеріне әсер етеді [4].

Түрақты магниттік өрістің терапевтикалық дозасы - 20-40 мТ. Магниттік өрісте пайда болатын молекулярлық дипольдардың коллинеарлы орналасуында қысқа инфрақызыл спектрлі электромагнитті толқындарды интенсивті өзіне сіңіру әсерінен, лазер организм тіндеріне терең енеді. Тереңде орналасқан патологиялық ошақтарды контактілі-стабильді әдіспен емдеу, жоғары терапевтикалық эффект береді.

Магниттік өріс әсерінен тіндер мен тінішілік қанайналым микроциркуляциясы белсеніп, транскапиллярлы алмасулар жақсарады, ақуыз бен нуклеин қышқылдарының синтезделуі жылдамдайды, биоэнергетикалық және тотығу мен қалпына келу процестері белсеніп, жергілікті қабыну реакциясы азаяды. Ол сондай-ақ қабынуға, ісінуге, ауырсынуға жақсы әсер етіп, тромболитикалық, биостимулдаушы, ауырсыздандырғыш, регенераторлық, трофикалық және де ең маңыздысы - иммунды жүйені коррекциялау эффектілері бар [4,5,6]. Магнитолазеротерапияға жүйке жүйесі, әсіресе оның вегетативті бөлімі жоғары сезімтал.

Магнитолазердің әсерінен вегетативті жүйке жүйесінің функционалды жағдайының өзгеру механизміне екі көзқарас бар: оның біреуіне вегетативті өзгерістер супрасегментарлы қүрылысқа әсер етуінен болса, екіншісі - вегетативті қүрылымдар тікелей емес қатысады.Жоғарыда айтылған жайттар ескеріліп, 6-15 жастар аралығындағы 40 бала тексерілді, оның ішінде асқазан мен 12-елі ішектің созылмалы аурулары бар 20 науқас бала (негізгі топ) және 20 дені сау бала (бақылау тобы).

Асқазан мен 12-елі ішектің созылмалы аурулары - бүл созылмалы, рецидивті, үдеуге бейім асқазан мен 12-елі ішек шырышының қабыну-дистрофиялық бүзылысы [8]. Жиілігі бойынша, балалар

гастроэнтерологиялық дерттерінің 58-65 пайызын күрайды. жасына сай арта түседі.

Вегетативті жүйке жүйесі қызметінің жиі кездесетін толық суреттемесін алу үшін, оның 3 мінездемесін білу қажет: тонусын, реактивтілігін және қамтылуын [3]. Вегетативті тонустың жағдайын артериалдық қысым мен пульс көрсеткіштері арқылы; вегетативті реактивтілікті рефлексогенді зоналарға әсер ету арқылы; вегетативті қамтылуын клинико- және ортостатикалық сынамалар жүргізу кезіндегі пульс параметрлерін бақылау арқылы бағаланды.Науқас балаларды клиникалық зерттеу Облыстық балалар ауруханасының арнайы гастроэнтерология бөлімшесінде жүргізілді. Аурудың диагнозы науқастың анамнезі, клиникалық және зертханалық-аспапты зерттеулер (эндоскопиялық, рентгенологиялық) нәтижелерінде қойылды. Науқастың 14- де созылмалы гастродуоденит, 6 - 12-елі ішек ойық жара ауруы айқындалған. Осы 20 науқастың 6 субремиссия фазасында болған. Дені сау балалардың анамнезі мен объективті зерттеулерінде асқазан-ішек жолдарының патологиясы байқалмаған.

Зерттеу нәтижесінде, дені сау балаларға магнитолазеротерапияны асқазан-ішек жолдарының, оның ішінде 12-елі ішек пиязшығының және асқазанның пилорикалық бөліміне, сондай-ақ VII-IX көкірек омыртқаларының оң және сол аймақтарындағы тіндерге әлсіз компрессиямен бір рет әсер еткенде, вегетативтік қүрылыстың жергілікті симпатико-тоникалық реакциясы жоғарылады [7].

Гастродуоденалдық аймақта (өршу фазасында) созылмалы ауруы бар 20 науқастың 14-де - зақымдалу ошағы проекциясының үстінде гипертермия зонасы байқалды, ал вегетативті тонус мінездемесінде парасимпатикалық әсер күшейді. Осы негізгі топтағы науқастарда, Ашнер рефлексі мен симпатикалық қамтылу - ортостатикалық сынама негізінде, симпатикалық реактивтілік жоғарылады. Асқазан мен 12-елі ішектің созылмалы ауруларында симпатико-адреналды жүйенің, оның соматикалық бөлігінің функционалды белсенділігі төмендейді, осының салдарынан гастродуоденалды аймақтың нейрогуморальді реттелуі бүзылысқа алып келеді.

Сонымен, бүл топтағы науқастарға магнитолазеротерапиямен әсер еткенде симпатикалық жүйке жүйесінің жергілікті белсенген түріндегідей вегетативті ганглийлардың адекватты реакциясын тудырмайды. Ремиссия фазасындағы созылмалы гастродуоденит пен 12-елі ішек ойық жарасы бар 6 науқастың вегетативті жүйке жүйесінің функционалды жағдайын бағалалағанда - вегетативті тонустың ваготонияға бейім екендігі байқалды. Симпатикалық реактивтіліктің барлық көрсеткіштерінің (көз-жүректік, солярлы, синокаротидті рефлекстер бойынша) жоғарылауы және клинико-, ортостатикалық сынамалар нәтижесінде симпатикалық қамтылудың да жоғарылауы байқалды.

Біздің алған мәліметтеріміз бойынша, магнитолазеротерапияның әсері вегетативті жүйке жүйесінің симпатикалық бөлігінің функционалды активтілігін жоғарылатады және вегетативті қүрылымдардың компенсаторлы реакциясының адекваттылығын көрсетеді.

Магнитолазеротерапияны 1 рет жүргізіп, 3 сағаттан соң көптеген гастродуоденалды аймақтың созылмалы ауруы бар науқастардың қан анализін алып тексергенде, лейкоциттер мен лимфоциттер санының көбейгені, таяқшаядролы нейтрофилдердің төмендегені байқалды. Байқалған бүл өзгерістер магнитолазеротерапияның жалпы әсері мен организмнің спецификалық емес резистенттілігіне белсенді әсер етуінің салдары болып табылады.Бүл организмнің адаптациялық мүмкіндігін мінездейді.

Магнитолазеротерапияны асқазан-ішек жолдарына 1 рет жүргізгенде-ақ, көптеген науқастардың оң емдік эффект берді: көңіл-күйі жақсарды, диспепсиялық белгілер жойылды, ауырсыну синдромы азайды [5]. Әдістеме бойынша жүргізілген магнитолазеротерапия ешқандай балада теріс реакция тудырған жоқ..Сонымен, зерттеу нәтижесі бойынша, магнитолазеротерапия балалар гастроэнтерологиясында емдік тәжірибеде қолдануға болады. Магнитолазеротерапия организмнің спецификалық емес резистенттілігін жоғарылатады[6]. Гастродуоденалды зонада ауруы бар науқастарда магнитке сезімталдылығы симпатикалық жүйке жүйесінің функционалды жағдайына байланысты. Вегетативті жүйке жүйесінің функционалды жағдайының көрсеткіштері науқасқа магниттік өріс әсерінің бір индикаторы болып табылады және демагнитолазеротерапия жүргізгенде индивидуальді магниттік әсердің дозасын анықтау үшін қолдануға болады.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.