Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Студенттік жастар арасындағы йод тапшылық жағдайы және оны түзету жолдарының оқу үлгеріміне тигізетін әсері

Өзектілігі. Қазақстан йод жетіспейтін аймаққа жатады. Йод тапшылық проблемалары жағынан ең күрделі жағдаяттар Оңтүстік Қазақстан облысында Бәйдібек, Шаян, Созақ, Шолаққорған аудандары. Осы аймақта түратын әрбір бесінші адамның біреуі эндемиялық жемсау ауруының зардабын артып келеді.Осыған байланысты йод жетіспеушілігінің медициналық-әлеуметтік және экономикалық маңызы денсаулық, интеллект, білім сапасына әсер етіп отыр, уақыт өте келе халықтың кәсіби әлеуетіне әсер етеді.

Мақсаты. Студенттік жастар арасында йод тапшылы жағдайының себептерін анықтап, оңтайлы ем қолданудың олардың ой өресіне әсерін бағалау.

Материалдар және әдістемелер. 2012 жылдың күзінде жоғары оқу орындары студенттер арасында студенттер емханасында профилактикалық медициналы' бақылау жүргізгенде' йод тапшылы' жағдайлары бар 108 студентте (2-3курс) анкета-сүрақтама арқылы зерттеу жүргізілді.Олардың 37-сі үлдар, 71-рі қыздар. Бәрінде йод тапшылығының I дәрежесі диагнозы диагностика стандарты бойынша терең тексеру арқылы қойылған. Йод тапшылығын емдеуге асқа йодталған түзды қолданып, үйлесімді тамақтануымен қатар, калий йодидының 100 мкг күніне тағайындадық. Оқу үлгерімі сынақ кітапшасын сараптау арқылы жіргізілді. Бүл жүмыс ОҚМФА-ның «Студенттік жастарда (жасөспірімдерде) тапшылық жағдайларын үйлесімді даму бағытында нозологияға дейінгі диагностикасымен реабилитациясы проблемалары» атты ғылыми-техникалық бағдарлама аясында жүргізілді.

Нәтижелері мен талдауы. Анкета-сүрақтама нәтижесінде келесі мәліметтер анықталды. Йод тапшылығы бар студенттер арасында басым көпшілігін қыздар - 77%, ал үлдар -23% қүрды. Қыздардың 84%, үлдардың 92%-да көбінесе білінбей, арыз-шағым туындатпай жүрген. Зерттелгендердің жартысында бүркемелі темір тапшылығы анықталды. Шағымдардың жиі кездесетіні: шаршағыштық, кәдімгі физикалық және психикалық жүктемелерге шыдамау, көңіл-күйдің жабырқап нашарлауы, үйкышылдык. оқығанын жөнді үқпау, инфекцияларға төзімділіктің төмендеуі.

Зерттелгендердің тек қана 23 ±1,9% жеміспен шырындарды күн сайын түтынған, ал ет тағамдарын, сүт- айран, балық тағамдарын, жүмыртқаны күн сайын қабылдамаған. Қарама қарсы, аптасына бір рет және одан кем ет тағамдарын 11,1±1,3%-дан 22,2±1,7% -ға дейін, сүт-айранды 44,4±2,1%, ірімшікті 33,3±1,9%,

жүмыртқаны 22,2±1,7%, жеміспен шырындарды 22,2±1,7%, балық тағамдарын 11,1±1,3% -ғана түтынған. Йодталған түзды күн сайын 22,8% қолданған. Оқу үлгерімінің сараптамасы. Жазғы сессия қорытындысы бойынша зерттелген студенттер арасында орташа нәтижелері келесідей болды: 60-64% үлгерім - 29 %-да, 6569% үлгерім -39,5 %-да, 70-74% үлгерім -21 %-да, 75-79% үлгерім -10,5 %-да аныкталған. Қыскы сессия корытындысы нәтижелері (5 айдан кейін) едәуір көтерілгені аныкталды. Орташа нәтижелері келесідей болды: 60-64% үлгерім - 13 %-да, 65-69% үлгерім -21%-да, 70-74% үлгерім -20%-да, 75-79% үлгерім -26 %-да, 80-89% үлгерім -20 %-да аныкталған.

Түжырым. Зерттелгендердің тек қана 23 ±1,9% жеміспен шырындарды күн сайын түтынған, ал ет тағамдарын, сүт-айран, балық тағамдарын, жүмыртқаны күн сайын қабылдамаған. Қарама қарсы, аптасына бір рет және одан кем ет тағамдарын 11,1±1,3%-дан 22,2±1,7% -ға дейін, сүт-айранды 44,4±2,1%, ірімшікті 33,3±1,9%, жүмыртқаны 22,2±1,7% , жеміспен шырындарды 22,2±1,7%, балық тағамдарын 11,1±1,3% -ғана түтынған. Йодталған түзды күн сайын 22,8% қолданған.

Қорытындылар.

Біздің ағзамыздағы йодтың 90%-ы күнделікті жейтін асымыз арқылы келетінін ескере отырып, студенттер арасында йод тапшылығын түдыратын негізгі себептері болып қүрамы йодқа бай тағам өнімдерін түтынбауы анықталды, сондықтан қүрамында йодқа бай өсімдік және жануарлар өнімдерін, йодталған түзды күнделікті түтынуын қажет екендігі айқын болып отыр.

Йод тапшылығы бар студенттердердің оқу үлгерімі орташа деңгейден аспайтындығы анықталды, сондықтан студенттердердің өз денсаулығына жауапкершілігін арттырып, уақытылы тексеріліп, қоғам өкілдеріне ат салысып, йод тапшылық ауруын алдын алып, уақытылы үздіксіз емделудің нәтижелі жазылу кепілі екендігін насихаттау, бүл жағдайды тоқтатуға ортақ көмегіміз бен үлесіміз болар еді.

Асқа тек қана йодталған түзды қолданып, үйлесімді тамақтануымен қатар, 5 ай бойы калий йодидын күніне 100 мкг қабылдағанда, гипотиреозға тән белгілерінің тез кері дамығанын және оқу үлгерімі едәуір жоғарылағаны анықталды.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.