Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Жедел шұғыл медициналық көмек көрсету этапында миокард инфаркті кезінде ауырсынуды басу мүмкіншіліктері

Миокард инфаркті емінің негізгі бағыттары ауырсыну синдромын толық басу, коронарлық қан айналымының мүмкіндікпе тез, толық және түрақты қалпына келтіру, некроз аймағын шектеу және асқынуларды алдын алу болып келеді. Барлық науқастарға бүл бағыттары бойынша медициналық көмек жедел пүғыл медициналық көмек көрсету этапында көрсетілуі керек.

Жедел пүғыл медициналық көмек көрсететін дәрігерлер көп жағдайда бір дәрілік препарат қымбат түрады деп, екіншісінде жанама әсері даму мүмкіншілігі көп деп дер кезінде қолданылмаған дәрілік препарат келесі іс- шараларды жоққа шағаратынын ескермейді.

Жүректе көптеген нерв үптары орналасқан, сондықтан жүректің ауырсынуды түдыратын заттарға сезімталдылығы өте жоғары, терінің сезімталдылығымен салыстырғанда шамамен 500 есе жоғары. Ауырсыну синдромын толық басу - миокард инфарктісі бар науқасқа көмек көрсетудің міндетті есебі және кардиогенді шок пен қарыншалар фиборилляциясының профилактикасы болып келеді. Нитропрепараттарды сублингвалді қабылдағаннан кейн ангинозды ауырсынудың сақталуы - морфинді көктамырға еңгізуге абсолютті көрсеткіш.

Миокард инфарктісі толық дәлелденбеген жағдайда нәтижелі ауырсынуды басу шаралардан бас тарту тактикасы қате болып келеді. Миокард инфарктісі туралы жүйелі күдіктену анальгетиктерді қолдануын әрдайым талап етеді. Диагностика және емдеу протоколына сәйкес миокард инфаркті кезінде ауырсынуды басу препараты ретінде морфин қолданылады. Ауырсыну синдромы морфинмен толық басылмаған жағдайда не ауырсыну рецидиві кезінде нитраттар мен в—адреноблокаторлар қолданылады. Бүл препараттардың қолданылуы тек қана ауырсынуды басумен шектелмейді. в—адреноблокаторлар артериалды гипертензия мен тахикардиясы бар миокард инфарктіне шалдыққан науқастарда қолданылады.

Нитраттар мен в—адреноблокаторлар артериалды қан қысым мен жүректің жиырылу жиілігінің үздіксіз бақылауымен еңгізілуі міндетті.

Кейбір жағдайларда миокард инфарктісі бар науқастарда ауырсыну синдромы әлсіз не мүлдем байқалмауы мүмкін. Бүл жағдайларда науқасты тасымалдау алдында профилактика мақсатында көктамырға морфинді еңгізу керек. Керісінше жағдайда науқаста ангинозды үстама жедел пүғыл көмек көлігінде не аурухананың қабылдау бөлімінде дамуы мүмкін. Миокард инфаркті жағдайындағы кардиогенді шок кезінде ауырсынуды толық басу маңызды, себебі ауырсыну шоктың пайда болуы мен үдеюінде маңызды роль атқарады. Жайылмалы миокард инфарктісінде ауырсынуды толық басу наркотикалық анальгетиктерді тек көктамырға еңгізіп мүмкін.

Бірақ кардиогенді покта наркотикалық анальгетиктер артериалды қан қысымын төмендетіп науқастың халін одан сайын напарлатуы мүмкін. Осыған байланысты дәрігердің, әсіресе бастаупы дәрігердің, қорқынып сезімі ем нәтижесіне әсер етеді. Бүл күрделі жағдайда кейбір дәрігерлер әрекетсіздікке үқсас әрекеттермен мәселені пепеді - көктамырға баралгин не бүлпық етке промедол еңгізеді - нәтижеде ауырсыну басылмайды. Өзін-өзі қорғаймын деп дәрігер өзінің де науқастың да жағдайын напарлатады.

Миокард инфаркті жағдайындағы кардиогенді покта ауырсынуды басу үпін морфинге альтернатива ретінде фентанил еңгізілуі мүмкін (фентанил морфинге қарағанда артериалды қан қысымын аз төмендетеді және тыныс алуға аз қысым көрсетеді). Фентанилдің анальгетикалық әсер үзақтылығы 15-30 минут, соныдқтан үзақ анальгетикалық әсерге жету үпін оны дозатор арқылы үздіксіз еңгізу керек. Егер дәрігерде морфин де, фентанил де болса, онда фентанил екі жағдайда қолданылады: науқастың жасы 65 жоғары болса және систолалық артериалды қысым 70 мм.с.б. төмен болса.

Науқастың жағдайы ауыр және жасы жоғары болған сайын, морфиннің жалпы дозасы аз болуы, ал еңгізілуі бөлпектеніп және баяу болуы тиіс.Осы парттар керекті анальгезия дәрежесіне жеткізіп, жанама әсерлерді петтеп науқасты өлімнен қүтқарады.

Сонымен, миокард инфаркті кезінде дәрілік препараттардың қолдану әдістемесін мінсіз сақтап және дер кезінде поққа қарсы терапияны толық көлемде жүргізу керек. Наркотикалық емес анальгетиктердің қолдануы орынсыз: бүл препараттардың антиипемиялық әсері нитроглицериннің нтиипемиялық әсеріне жетпейді, ал анальгетикалық әсері морфиннің анальгетикалық әсеріне жетпейді.