Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Амбулаторлы-емханалық жағдайда орталық жүйке жүйесінің перинатальды зақымданулары бар балалардың реабилитациясы

ТҮЙІН

Бүкіл әлемдік денсулық сақтау ұйымымен (БДҰ) және Халықаралық еңбек ұйымымен арнайы құжаттарда халыққа реабилитациялық көмек көрсетудің жаңа әдістемесі ұсынылған. Реабилитацияның жеке жоспарын құрудағы маңызды орын тұлғаның психологиялық, медициналық және педагогикалық мотивациясына негізделген. Мотивация және мотивирленген жоспар құрудағы мәселелерді шешуге тұлға дамуындағы арнайы психологиялық қабілеттіліктер қажет.

Кілт сөздер: балалар, орталық жүйке жүйесі, реабилитация, мүгедектік, неврологиялық бұзылыстар.

Орталық жүйке жүйесінің перинатальды зақымданулары қазіргі таңда маңызды медико- әлеуметтік проблемалардың бірі, өйткені олар әртүрлі дәрежедегі неврологиялық бұзылыстарға алып келеді.

Нәрестелерде мидың құрылымдық өзгерістері оның ары қарай дамуын анықтайды. Қазіргі таңда қолданылатын жоғары технологиялық зерттеу әдістері ми бұзылыстарының сипаты мен орналасуын нақты анықтауға көмектеседі. Бірақ орталық жүйке жүйесінің патологияларында клиникалық белгілері барлық уақытта анықталған зақымдалуларға сәйкес келмеуі мүмкін. Бұл нәрестенің орталық жүйке жүйесінің толық дамымауына байланысты. Сонымен қатар жүйке жүйесінің белсенді дамуына байланысты мидағы құрылымдық бұзылыстар жаңа неврологиялық симптомдармен көрініс береді. Соңғы жылдарда Қазақстанда туылу көрсеткішінің төмендеуіне байланысты орталық жүйке жүйесінің перинатальды патологиялары жиілігі жоғарылап, мүгедектікке алып келу қаупі өсті. Сондықтан науқас балаларға ерте жиынтықты реабилитация жүргізу өте маңызды.

Емханада дәрігердің негізгі мақсаты балаларда аурушаңдық пен созылмалы патологиялардың алдын алуға бағытталған емдік профилактикалық жұмыстың сапасын арттыру болып табылады. Бұл шараны жүзеге асыруға кең спектрлі балалар ауруларын ықпалдастыра жүргізу бағдарламасы енгізлген, ол балалар арасында ауру және мүгедектік, бала өлімі көрсеткіштерін төмендетуге, балалардың даму көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған. Нәрестелерде 75 пайыз жағдайда церебральды патология себептері құрсақішілік даму және нәрестелік кезеңде әртүрлі зиянды факторлардың әсері, сондықтан ұйымдастыру және алдын алу жұмыстары осы кезеңдерге бағытталуы керек.

Емхана жағдайында анамнезінде церебральды патологиясы бар 2 жасқа дейінгі 20 балаға зерттеу жұмыстары жүргізілді. 5 балада гипертензиялы-гидроцефальды синдром, субкомпенсация формасы, құрысу синдромымен айқын церебральды патология, 15-де жүйке жүйесінің дөрекі патологиясы байқалмады, бірақ көпшілігінде мазасыздық, жанұяда тәртібінің қиындауы, қозғыштық, аурушаңдық бар. Бақылауға алынған балаларда орталық жүйке жүйесінің бұзылыстарын ерте анықтау мақсатында неврологиялық, алмасу бұзылыстары, органдық симптомдардың қосарлана жүруіне көңіл бөліп, негізгі симптомдарды ажыраттық. Клиникалық белгілеріне қоса нақты диагноз қою үшін қосымша зерттеу әдістері қолданылды. Жүйке жүйесінің бұзылыстарын ерте анықтап, қайта қалпына келтіру емін 2 жасқа дейін жүргізу балаларда жүйке бұзылыстарының төмендеуіне және толық айығып кетуіне алып келді.

Қайта қалпына келтіру шараларына физиологиялық ем әдістері, уқалау, арнайы әдістемелік жұмсақ, бейімдеуші мануальды емдік физкультура, ортопедиялық коррекция, электростимуляция, рефлексотерапия және дәрілік ем қолданылды. Жүргізілген қалпына келтіру шаралары ағзаның әртүрлі бұзылыстарын қалпына келтіруге ғана емес, патологиялық процесстердің алдын-алуға бағытталған. Қалпына келтіру шараларының жүргізу мақсатында келесі көрсеткіштер қалпына келтіріледі: бұлшықет тонусы қалпына келді, патологиялық позалардың алдын алу, қозғалысты қалпына келтіру, контрактура мен деформацияның алдын-алу, ата-аналарды емдік күтім және емдік-коррекциялық шараларға үйрету.

Бүкіл әлемдік денсулық сақтау (БДҰ) және Халықаралық еңбек ұйымымен арнайы құжаттарда халыққа реабилитациялық көмек көрсетудің жаңа әдістемесі ұсынылған. Реабилитацияның жеке жоспарын құрудағы маңызды орын тұлғаның психологиялық, медициналық және педагогикалық мотивациясына негізделген. Мотивация және мотивирленген жоспар құрудағы мәселелерді шешуге тұлға дамуындағы арнайы психологиялық қабілеттіліктер қажет. Жүйке жүйесінің аурулары және соның нәтижесінде мүгедектікке алып келген науқастарға қайта қалпына келтіру шараларын бір жүйені құрайтын үш бағытта жүргізу керек: 1) өмірге қажетті маңызы бар органдар қызметін қалпына келтіру және сақтап қалу; 2) баланы ары қарай өмір сүруге бейімдеу; 3) әлеуметтік ортада осындай балаларға жағдай жасау.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Детская неврология : учебник: в двух томах/ А.С. Петрухин.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2009.-Т.2.- С. 513-542.
  2. Бомбордирова Е.П., Яцык Г.В., Степанов А.А. Лечение и реабилитация перинатальных поражений нервной системы у детей первых месяцев жизни // Лечащий врач. - 2005.- №2. - С. 15.
  3. Журба Л.Т., Тимонина О.В. Принципы ранних лечебно-коррекционных мероприятий у детей с факторами риска развития детского церебрального паралича // Детская и подростковая реабилитация. - 2004. - №2(3).- С. 58-60.
  4. Яцык Г.В., Бомбардирова Е.П., Акоев Ю.С. и др. Реабилитация недоношенных детей с перинатальной патологией на протяжении первого года жизни // Детская и подростковая реабилитация. - 2004. - №2(3). - С. 11-21.
  5. Бадалян Л.О. Б 15 Детская неврология:учебн. Пособие.-М.: МЕДпресс-информ, 2001. - С. 339345.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.