Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Төтрхлорлы көміртектщ улы әсерінен кейінгі бауырдың патоморфологиялық өзгерістеріне паннувладиннщ әсері

Қазіргі кезде жанама әсерлері аз және белсенділігі жоғары, жаңа, өте тиімді, улылығы томен, қолдануы кең гепатопротекторлық дәрілік заттарды іздеу, бүгінге дейін гепатологияның, соның ішінде клиникалық фармакологияның маңызды мәселесі болып қалуда [1]. Жаңа гепатопротекторлық дәрілік заттардың бағалығын анықтайтын маңызды жағдайларға: олардың эталондық препараттардан асып түсетін тиімділігі, емдік кеңдігінің үлкендігі, жанама әсерлерімен қатар жүретін улылық қасиетінің болмауы қажет.

Материалдар мен зерттеу әдістері. Зерттеулерде алғашқы салмағы 160-180г болатын 80 егеуқүйрықтарға жүргізілді. Зерттеулердің міндеттері бойынша улы гепатитті төтрхлорлы көміртекті улы гепатитті егеуқүйрықтарға 50% -ды CCL4 майлы ерітіндісін 100г салмаққа 0,4 мл мөлшерде қүрсақ ішіне енгізу арқылы жасалынды [2]. Сыналатын препарат ретінде паннувладинді 60мг/кг мөлшерде қолданса, салыстырмалы препарат рувиминді 60мг/кг мөлшерде 14 күн бойы энтералды жолмен енгізілді. Тәжірибелік жануарлардың бауырдың кесінділерін көру үшін гематоксолин-эозинге бояп, гепатоциттердегі липидті жиынтықтарды анықтау үшін гистологиялық әйнек препараттарды Судан - III әдісімен, фиброздану сатысын бағалау үшін Ван-Гизон әдісі бойынша пикрофуксинмен боялды [3].

Зерттеу мен талқылау. Егеуқүйрықтарға төртхлорлы көміртекті қүрсақ ішіне енгізгеннен кейін 3 тәулікте бауырды макроскопиялы түрде зерттегенде божыраған, біртегіс емес қанға толған, көптеген ошақты >сақ нүктелі қан кетулермен сипатталды. Гистологиялық зерттеуде бауырдың құрылысының бүзылуы фокалды некроздың бауыр бөліктерінің барлық аймақтарында үлкен ошақтары, гепатоциттердің радиарлы орналасуы көрінбеуімен сипатталады. Гепатоциттер үлпалы детрит түрінде анықталып, олардың арасында васкулезденген гепатоциттер некробиотикалық өзгеру жағдайында табылды (сур.1). Перипорталды аймақтар әлсіз анықталып, лимфоидты инфильтрациялық ошақтар табылды. Берілген гистологиялық сурет улы гепатиттің ауыр түріне сәйкес келеді.

Гепатоциттер аппоптозды жағдайда және макрофагалды инфильтрация. Гематоксилинмен және эозинмен боялған. Үлкейт. X 400. Барлық бөлімдерінде жүлдызшалы ретикулоэндотелиоциттердің жинақталуы байқалады. Үлкен гипертрофирленген, пролиферирленуші гепатоциттерден бауыр бөліктерінің бағаналы

120қүрылымы түзелуін көреміз (сур.3). Емге дейін. 30 тәулік. Пролиферирленуші гепатоциттер пайда болады.

Гематоксилинмен және эозинмен боялған. Үлкейт. X 400

Бүл кезде қүрылысының өзгеруі азайып, репаративті үрдістер түзелуімен сипатталып, балонды дистрофия мен коагуляционды некроз аймағы кішірейіп, гиперхромды ядролы ірі гепатоциттер түзілуімен жүреді. Осы кезеңде салыстырмалы ретінде алынған рувимин препаратымен емдегенде бөлікішілік аймақта ірі ядролармен гиперхромды ірі гепатоциттердің белсенді пролиферациясымен көрінді. Тәжірибенің 14 тәулігінде рувиминді емнен кейін паннувладинді емдегі сияқты гепатоциттердің белсенді пролиферациясы байқалып және бауыр бөліктерінің бағаналы қүрылысы түзеліп, пролиферленуші жасушалар арасынан екі ядролы және көп ядролы гепатоциттер пайда болды (сур. 6).

121

Сурет 6- Төртхлорлы көміртектің ертіндісін енгізгеннен кейінгі улы гепатоз. Рувиминді емнен кейін. 14 тәулік. Белсенді пролиферленуші гепатоциттер көп. Гематоксилинмен және эозинмен боялған. Үлкейт. X 400

Сонымен қорыта айтқанда улы гепатозда репаративті үрдістің динамикасы паннувладинді емнен кейін бауыр ұлпасының құрылысының қайта қалпына келуі биохимиялық көрсеткіштердің жақсаруымен синхронды сәйкес келіп, б>л дәрінің гепатопротектрлы әсерін дәлелдей түседі.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Природные антиоксиданты - как гепатопротекторы. Н.Д.Бунатян.
  2. О.А.Герасимова., Т.С. Сахарова., Л.В.Яковлева. //Экспериментальная и клиническая фармакология. 1999. - Т.62, - С.64-67.
  3. Лим В.Г., Забродский П.Ф., Васильев В.В. Влияние четырыххлористого углерода на перекисное окисление и покзатели системы иммунитета // Саратов. восп. Мед. инст. - 2004. - С.6.
  4. Меркулов Г. А. Курс патогистологической техники. - Л.: Медицина, 1969. -423с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.