Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Шымкент қаласында анемияның анықталу жиілігі

Дүниежүзілік денсаулық сақтау =йымы (ДДҮ) сарапшыларының мәліметтері бойынша қан жүйесі ауруларының арасында анемия барлық елдерде кең таралған клиникалық-зертханалық синдром болып таблады [1,2]. Анемияның таралу жиілігі әр елде әртүрлі, ол көптеген шарттарға тәуелді - елдің экономикалық дамуына, түрғындардың кірісіне, тамақтану ерекшелігіне, медициналық көмектің қамту деңгейіне және басқалар. Мысалы, дамушы - Африка және Оңтүсгік-Шығыс Азия елдерінде анемия балаларда 60 % және бала босанатын жастағы әйелдерде 50 % жиілікте анықталса, экономикасы дамыған - АҚШ пен Европада елдерінде ол 7-12 % қүрайды [3,4]. Анемия балаларда физикалық және танымдық дамуды тежейді, іш өтудің және жедел респираторылық инфекциялардың ауыр жүруіне себеп болады, ересектерде ой жүмысын нашарлатады, жүқпа ауруларды жеңіл жүқтырады, жоғары деңгейде аналар өліміне, аз салмақты балалардың туылуына және басқа да асқынуларға алып келеді [4,5].

Мақсаты. Шымкент қаласының № 5 емханасы шарттарында түрғындар арасында анемияның кездесу жиілігін анықтау.

Материалдар жэне эдістер. Жүмыста 2010 жылы Шымкент қаласы № 5 емханасының зертханасында жасалған 9 842 қан талдауының нәтижелері қолданылды. Анемия ДДҮ критерийіне сәйкес әйелдерде 120 г/л- ден, ерлерде 130 г/л-ден темен болған жағдайларда қойылды. Гемоглобин деңгейі цианидтік, эритроциттер санын ФЭК-56М фотометрлік әдіспен анықталды. Сондай-ақ түстік керсеткіші есептеліп, гипохромды, нормохромды және гиперхромды анемиялар ажыратылды. Гемоглобин деңгейіне байланысты анемияның 3 дәрежсі анықталды: жеңіл (әйелде 119-90 г/л, ерде 129-90 г/л), орташа (89-70 г/л) және ауыр (69 г/л және одан темен). Жасқа байланысты әйелдер келесі топтарыға белінді: 20 жасқа дейінгілер, 21-30 жас, 31-40 жас, 41-50 жас, 51-60 жас және 61 жастан асқандар.

Нэтижелер мен талқылаулар. Зертханалық мәліметтер бойынша 3 197 (32,5 %) адамда анемия анықталды (1- сурет). Олардың 839 (26,2 %) 16 жасқа дейінгі балалар, ал 2 358 (73,8 %) ересек түрғындар қүрады.

16 жасқа дейінгі балаларда анемияның жеңіл дәрежесі 91,3 % (766 бала), орташа - 7,6 % (64 бала) және ауыр дәрежесі 1,1 % (9 бала) кездесіп, басылымдағы әдебиеттердегі «балаларда анемия негізінен жеңіл жүреді»

деген мәліметке сәйкес келді [4,5]. Ұлдармен (48,1 %) салыстырғанда қыздарда (51,9 %) анемия жиірек анықталды. Анемия анықталған 2 358 ересек турғындардың 241 (10,2 %) ерлер және 2 117 (89,8 %) әйелдер болды. Ересек адамдар арасында жеңіл дәрежелі анемия 81,3 % (1 917 адам), орташа - 14,2 % (334 адам) және ауыр дәрежесі 4,5 % (107 адам) қурады. Балалармен салыстырғанда ересектерде орташа дәрежелі анемия 1,9 есе, ауыр дәрежелі - 4,1 есе жиі кездесті.

Анемия анықталған 2 117 әйелдердің жас ерекшеліктеріне байланысты талдауы жасалды. Бунда 20 жасқа дейін әйелдер 10,3 % (217 адам), 21-30 жастағылар 26,3 % (556 әйел), 31-40 жас - 23,9 % (506 әйел), 41-50 жас - 20,2 % (429 әйел), 51-60 жас - 10,4 % (219 әйел) және 61 жастан асқандар 8,9 % (190 әйел) қурады. Бул мәлімет әдебиет беттеріндегі «анемия бала босанатын жастағы әйелдерде жиі кездеседі» деген пікірге сай келеді [1,2]. Түстік көрсеткіші бойынша гипохромды анемия 56,2 % (1795 адам), нормохромды - 40,1 % (1283 адам) және гиперхромды анемия 3,7 % (119 адам) жиілікпен кездесті.

Қорытынды. Алынған мәліметтер бойынша Шымкент қаласы турғындары арасында анемия (32,5 %) жиі кездеседі. Балалармен салыстырғанда ересектерде орташа және ауыр анемия 1,9 және 4,1 есе сәйкес жиі анықталды. Ересектер арасында анемия әйелдерде 9 есе жиі табылды және олар бала босанатын жастағы әйелдер екен. Жартысынан көп жағдайда гипохромды анемия анықталды.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Тарасова И.С., Чернова В.М., Румянцев А.Г. Профилактика дефицита железа - актуальная проблема здравоохранения всех стран мира //Гематол. и трансфузиол., 2009, № 2, С.31-39.
  2. World Health Organization. Iron deficiency anemia: assessment, prevention and control. A guide for programme managers. Geneva; 2001 (WHO/NHD/01.3).
  3. The World Health Report 2002. Reducing risk, promoting healthy life. Geneva; 2002 (WHO/NHD/02. 1).
  4. Анемия - скрытая эпидемия: Пер. с англ. М.: Мега Про; 2004.
  5. Шевченко Ю.Л. Анемия (от А до F), 2002, 320 б.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.