Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Тізе буынының за>ымдануы кезінде ультрадыбысты зерттеуді қолданумен деформирленген остеоартроз және ревматоидті артриттщ салыстырмалы диагностикасы

Тізе буыны - адам ағзасында физикалық белсенділікке қажетті, функциональді қатынаста маңызды ролді алатын үлкендігі жағынан буындардың ішінде екінші болып табылады. Зақымдануы жағынан да тізе буыныекінші орынды алады [1]. Тізе буынының қабынулы және дегенеративті-дистрофиялық ауруының жалпы қүрылымында басты орынды деформирленген остеоартроз және ревматоидті артрит алады [2,3,4]. Осы патологияда тізе буынының зақымдануы, тіпті айқын емес функциональді қызметінің бүзылысы науқасқа түрақты еңбекке қабілеттілігінің төмендеуімен айқын ыңғайсыздықты тудырады, ал үрдістің үзақ ағымы инвалидизацияға алып келеді [5]. Осыған байланысты, науқастардың негізгі контингенті жүмысқа қабілетті жасқа келеді, яғни дүрыс диагнозды анықтау және ерте қою өзекті мәселе болып табылады. Соңғы уақытта сүйек-буын жүйесін ультрадыбысты зерттеу кеңінен дамып келеді [6,7]. Ультрадыбысты зерттеуді қолдану артрологияда жаңа бағыт және көңіл толтыратын перспективті болып келеді.

Мақсат: Тізе буынының зақымдануы кезінде деформирленген остеоартроз бен ревматоидті артриттің диагностикасында және салыстырмалы диагностикасында ультрадыбысты зерттеудің маңыздылығын және мүмкіншілігін бағалау.

Материал жэне эдістер: Тізе буынының патологиясы бар 18-85 жас аралығындағы 185 науқастың нәтижелері талданды. Оның ішінде 127 (79,9%) әйелдер, 32 (20,1%) еркектер. Анамнез үзақтығы 3 айдан 30 жыл аралығын қүрады. 146 (91,8%) науқас деформирленген остеоартрозбен, 13 (8,2%) ревматоидті артритпен тіркелді. Ультрадыбысты зерттеу Medison SONOACE X6 аппаратында 6-12 МГц жиілігі аралығымен сызықты көрсеткішті қолданумен жүргізілді. Тізе буынының деформирленген остеоартрозы мен ревматоидті артритінің диагностикасы және салыстырмалы диагностикасы науқастың шағымымен, анамнезімен, клиникалық көрінісімен, лабораториялық зерттеуімен және аспапты әдістің бірі болып табылатын ультрадыбысты зерттеуімен жүзеге асырылды. Салыстырмалы диагностиканы жүргізу мақсатында тізе буынының келесі қүрылымы бағаланды: жүмсақ тіндері (ісінудің болуы немесе жоқтығы), гиалинді шеміршегі (қалыңдығы, қалыңдығының біркелкілігі, қүрылымы, беткейі), синовиальді қабықтың өзгерісі (қалыңдауы, езілуі), буын қалтасының және буын қуысының жағдайы (сүйықтықтың болуы), буындық беткейі (шеттік сүйектік остеофиттерінің пайда болуы).

Нэтижелер жэне оны талқылау. Деформирленген остеоартроз диагнозымен 146 (91,8%) науқасқа ультрадыбысты зерттеу жүргізілді. 72 (49,3%) науқаста деформиреленген остеоартроздың I сатысы, 69 (47,3%) науқаста II сатысы, 5 (3,4%) науқасқа III сатысықойылды. 13 (8,2%) науқаста тізе буынының зацымдалуымен жүрген ревматоидті артрит анықталды. Олардың ішінде 7 (53,8%) науқаста аурудың I сатысы, 5 (38,5%) - II сатысы, 1 (7,7%) науқаста III сатысы анықталды.

108

Сонымен, деформирленген остеоартроз бен ревматоидті артрит кезінде тізе буынының ультрдыбысты зерттеуі күмәнсіз маңызды болып табылады. Әдіс информативті, бейинвазивті, қол жетімді және үнемді (KT мен MPT-мен салыстырғанда). Ультрадыбысты зерттеуде қарсы көрсеткіш жоқ, буынның жүмсақ тін компонентін көруге, көпретті қайталап тексерулергемүмкіндік береді. Ультрадыбысты зерттеудің негізгі маңызы осы ауру кезінде ерте патологиялық өзгерісті анықтауға мүмкіншілігі болып табылады. Ол патологиялық үрдістің басында диагностика жасауға мүмкіндік береді, аурудың сатысын анықтайды және ең басытысы - осы екі ауру кезінде салыстырмалы диагностиканы жүзеге асырады.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Еськин Н.А., Атабекова Л.А., Бурков С.Г. Ультрасонография коленных суставов. //. SonoAce International - N10, 2002 г, стр. 85-92.
  2. Ермак Е.М. Возможности ультрасонографии в прогнозировании развития деформирующего гонартроза. // SonoAce International - N11, 2003 г, стр. 87-91.
  3. Зубарев А.В. Диагностический ультразвук. Костно-мышечная система. M., СТРОМ, 2002 г., 136 с.
  4. Лагунова И.Г. Рентгеновская cемиотика заболеваний скелета.- М, 1966.-156с.
  5. Максимович М.М. Структура инвалидности при артрозах крупных суставов.// Повреждения и заболевания позвоночника и суставов: Материалы научно-практической конференции травматологов - ортопедов. - Минск, 1998.С. 34-35.
  6. Radin E.L. Osteoarthrosis. What is known about prevention. Clin.Orthopaed., 1987, Vol. 222, Sept, p. 60-65.
  7. Yunus M.B. Investigational therapy in rheumatoid arthritis: A critical review. Sem. Arthr. Rheum., 1988, Vol.

176, No.3, p. 163-184.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.