Саусақ сіңірлерінің жарақаттан кейінгі салдарын екі кезеңді аутосіңірлі пластикасың аралық нәтижесі

Қазіргі уақытта қол және саусақ ақаулары қимыл-тірек аппараты жарақаттарының ішінен 70 % ал бүккіш сіңірлерінің ақаулары 1,9 дан 18,8% дейін құрайды, оған себеп өмір ырғағының үдеуі, ғылымитехникалық прогресс және өңдеу салаларының дамуы.

Бұл мәселе тек еңбек етуге қабілетті халықтың арасында бола тұра қоғамға тигізетін кері әсерімен озекті.

Кіріспе.

Қазіргі уақытта қол және саусақ ақаулары қимыл-тірек аппараты жарақаттарының ішінен 70 % ал бүккіш сіңірлерінің ақаулары 1,9 дан 18,8% дейін құрайды [1], оған себеп өмір ырғағының үдеуі, ғылыми-техникалық

прогресс және өңдеу салаларының дамуы.

Бұл мәселе тек еңбек етуге қабілетті халықтың арасында бола тұра қоғамға тигізетін кері әсерімен озекті.

Осыған байланысты еңбекке жарамдылықты жоғалту себебіне жалпы мүгедектер санынан 30% құрайды. Ал қол жарақатынан кейінгі мүгедектердің 60 % ересек жастағы науқастар [2,3]. Жалпы айтқанда бұл жылдан жылға өсіп келе жатқан маңызы зор медико-социалды мәселелердің бірі.

Саусақ сіңірлерінің жарақаттан кейінгі салдары бойынша жасалған оталардың оң нәтижелері 25-30% тен аспайды және 12,1 % да аутопластикалық материалдарды қолдануды қажет етеді. [5,6], қанағаттанарлық функционалды нәтижелер 7 ден 30% -ке деиін. Көптеген авторлардың мәліметтеріне сүйенсек, бұған себеп сіңірмен оны қоршаған тін арасындағы қолдың I,II анатомиялық аймақтарындағы және сіңір каналындағы жабыспа процесстері [7]. Мақсаты.

Саусақ сіңірлері тінінің сындарлы аймақтағы жарақаттан кейінгі сіңір каналын силиконды

эндопротез арқылы қалпына келтіру, терең және беткей сіңірлер арасында превентивті проксималды анастамоз қолданыла отырып емдеу нәтижелерін жақсарту.

Міндеті.

 1. Екі кезеңді саусақ сіңірлерінің пластикасының артықшылықтарын зерттеу.
 2. Сіңір каналының гистологиялық талдауы. Материалдар және әдістер.

Микрохирургия бөлімінде екі кезеңді саусақ сіңірлерінің пластикасы жетілдірілген.

Оның классикалық аутосіңірлі пластикадан айырмашылығы сіңір каналын силиконды эндопротез арқылы қалпына келтіру, терең және беткей сіңірлер арасында превентивті проксималды анастамоз қолдануы болып табылады, әдеби деректерге сұйенсек бірінші кезеңде жабыспа процессі 15,6% құрайды.

Бірінші кезеңде біз сіңір каналын силиконды эндопротездеу арқылы қайта қалпына келтіріп, терең және беткей сіңірлер арасындағы превентивті проксималды анастамоз қолдандық.

Екінші кезеңде, 2-6 айдан кейін «аутопластика»: эндопротезді жою және сіңірлер арасындағы беткей сіңірін диастазға сәйкес кесу арқылы оны қайта қалпына келтірілген сіңір каналынан өткізіп сіңірдің дисталды соңына немесе тырнақ фалангасына бекіту.

HITACHI

NSCSAN SYZGANOVA

20190920001

Superficial 20-SEP 18 13 00 49

P 100% TIFF ІІҒ-~ЕТ'

I

     

1

     
 

»,

   

Calip

     

01

29 3 mm 02

2 4 mm

 

FR 21

BG13 DR 70

   

L74M

HdTHI-R

   

Сурет 2 Ультрадыбыстық зерттеу: III саусақ жұмсақ тінінің бөгде заты

Сурет 1

 1. Терең және беткей сіңірлер арасындағы превентивті проксималды анастамоз.
 2. Эндопротез.
 3. Беткей сіңірін диастазға сәйкес кесу арқылы оны қайта қалпына келтірілген

сіңір каналынан өткізіп сіңірдің дисталды соңына немесе тырнақ фалангасына бекіту.

Есептік 2018 жылында реконструтивті және пластикалық микрохирургия бөлімінде

бақылау тобының 40 науқысы талданған ал

негізгі топта 21 науқасқа бірінші кезеңде ота жасалып ал екінші кезеңмен 20 науқасқа ота жасалған

Сурет 3 - Терең және беткей сіңірлер арасындағы превентивті проксималды анастамоз және эндопротез - I кезең

Сурет 4

Эндопротезді жою және сіңірлер арасындағы беткей сіңірін диастазға сәйкес кесу арқылы оны қайта қалпына келтірілген сіңір каналынан өткізіп сіңірдің дисталды соңына тігу - II кезең Зерттеу хаттамасы Хельсинки декларациясына сәйкес жергілікті этика комиссиясымен (26.06.2016) мақұлданған. Барлық зерттеуге қатысушылардан ақпараттық келісім алынған. 4.4. Нәтижелер

 1. Еңбекке жарамды жаста (100%)
 2. Орта жас 33 г.
 3. Еркек 34 (85%), әйел 6 (15%)
 4. Жарақат түрі:
 5. тұрмыстық 29 (72,5%).
 6. өндірістік 6 (15%)
 • көшедегі 5 (12,5%)
 • Жарақат этиологиясы:
 • пышақ 20 (50%)
 • металлдар 3 (7,5%)
 • шыны 8 (20%)
 • электро-құралдар 3 (7,5%)
 • басқасы 6 (15%)
 • Отаға дейінгі бастапқы жарақат мерзімі 4-5 мес.
 • Сіңірлер арасындағы орташа диастаз көлемі 3,5 - 4 см
 • Қолдың жарақат деңгейі:
 • 3 - 7,5 %
 • 28 - 70 %
 • 9 - 22,5 %

Сурет 5 - Қолдың жарақат деңгейі

Классификация Bimmer (IFSSH) 1980ж.

Кесте 1 Бастапқы статистикалық мәліметтер

Статистикалық мәнді айырмашылық жарақат түрі және топтар бойынша табылмаған (р>0,05)

В.И. Розова әдісі бойынша саусақ қимылының көлемін бағалау бастапқы нәтижесі:

5 - саусақ бүккіштерінің толықтай өалпына келуі (үзік). 4 - проксималды фаланга аралық буында толық бүгілу, дисталды фаланга аралық буында аздаған шектеу, аздаған бүгу сіресім

Кесте 2

(жақсы). Саусақты бүккенде саусақ үші алақанға дейін аздап жетеді. 3 - проксималды фаланга аралық буында толық бүгілу, дисталды фаланга аралық буын қозғалыссыз (қанағаттанарлық). Саусақты бүккенде саусақ үші алақанға дейін жетпейді. 2 - фаланга аралық буындарда қозғалыс жоқ, саусақтар қолайлы функционалды қалыпта (қанағаттанарлықсыз).

Көрсетіштер

Топ

р*

Бақылау

Негізгі

Абс.

%

Абс.

%

Диагноз

Жарақат салдары

40

100,0%

40

100,0%

-

Жарақат түрі

тұрмыстық

34

85,0%

30

75,0%

0,325

көшеде

3

7,5%

5

12,5%

Отадан кейінгі

1

2,5%

0

0,0%

Өндірістік

2

5,0%

5

12,5%

Жаңа әдіс

ия

40

100,0%

40

100,0%

-

Патоморфология

ия

20

100,0%

20

65,0%

-

ия

   

15

30,0%

*Шындық қатынасты тест,

Топ

Науқас саны

баға

баға

баға

баға

   

Үздік (5 бал)

Жақсы

4 бал

Қанағат-қ. 3 бал

Қанағат-з. 2 бал

Жаңа әдіс

21

25%

42,5%

27,2%

5%

Клас. әдіс

40

5%

40%

37,5

7,5%

Патоморфология: ретроспективті түрде бақылау топта 20 биопсия, в негізгі топта бірінші кезеңмен 20 науқастың, екінші кезеңмен 20 науқастың биопсиясы зерттелген. Патогистологиялық сипатау: Бақылау топта

Сурет 6

Ірі талшықты дәнекер тіні және талшықтар араларында таралған көп мөршерлі тамыр өскінділері байқалады, периваскулярлы лимфоциттық қабыну инфильтрациясы. Дәнекер тініталшықтары ыдыраған.

Негізгі топ I кезең.

Жаңадан қалыптасқан тамыршаладың айналасында ірі талшықты дәнекер тіні ұлғаюы байқалады, және лимфоцитік қабыну инфильтрация белсенділінген. Қабыну талшықтар арасында таралған. Талшықтардың қопсытуы, араларының босап алшактауы байқалады.

Сурет 7

Негізгі топ II кезең

*

,v ;

»/■“ if

Сурет 8

Жиекте ірі талшықты дәнекер тіні және көп мөршерлі өскіндітамылармен адипоциттер топтары

Бастапқы патогистологиялық препаратарың нәтижелері екі кезеңді аутосіңірлі пластикасындағы эндопротез арқылы жаңадан қалыптасқан сіңір каналымен превентивті проксималды анастомоздың қолданылуы арқылы жабыспа процесстерін болдырмауына ақтау.

Заключение.

Есептік кезеңде науқастар саны 100% жиналған, кол жарақаттары салдары бойынша науқастарды емдеу барысынды келеңсіз оқиғалар және ем-шаралардың кері әсерлері байқалған жоқ.

Жетілдірілген әдістің басты артықшылықтардың бірі ол терең және беткей сіңірлер арасындағы превентивті проксималды анастамоз және қайта қалыптасқан сіңір каналы.

Толық функционалды нәтижелерімен гистологиялық талдауды, статистикалық дәлелді тұжырым алу мақсатында бұл бағыттағы зерттеу жұмыстары жалғасуын талап етеді.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Усольцева Е.В., Машкара К.И. Хирургия заболеваний и повреждений кисти. 3-е издание. Л.: Медицина, 1986. 352 с.
 2. Гришин И.Г., Кодин А.В. Комплексное лечение сочетанных травм сухожилий сгибателей пальцев кисти // Актуальные вопросы хирургии, травматологии и ортопедии: Сборник научных трудов. Владимир: 1999. С. 120-123.
 3. Мигулева И.Ю., Охотский В.П. К вопросу о сроках выполнения пластики сухожилий сгибателей пальцев кисти // Анналы травматологии и ортопедии.1997.№ 3(4).С. 50-53.
 4. Т.Р. Минаев, О.Н. Низов, А.А. Юлдашев, М.Ж. Йулдашев О необходимости выполнения повторных кожно-пластических операций при травматических дефектах кисти и пальцев НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. М.: 2012. 167 с.
 5. Волкова, А.М. Хирургия кисти: в 2 т. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 1991. №3. С. 133-138.
 6. Белоусов А.Е. Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия. СПб.: Гиппократ, 1998. 744 с.
 7. O.V. Beidik.A.V. Zaretskov., M.A. Shcerbakov Surgical treatment of patients with multitrauma of fingers // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5., №3. 407 р.
Жыл: 2018
Қала: Алматы
Категория: Медицина