Саусақ сіңірлерінің жарақаттан кейінгі салдарын екі кезеңді аутосіңірлі пластикасын қолдану тәжірибесі

Саусақтардың бүккіш сіңірлерінің жарақаттан кейінгі салдарын силиконды имплантат және превентивті анастомоз арқылы хирургиялық жолмен қайта қалпына келтіру тәсілін алғаш қолдану. Мақалада хирургиялық әдістің ерекшеліктері және клиникалық үлгісі сипатталған. ҚорытынДы бақылау үрДісі 2-3 ай аралығынДа жүргізілген. Бұл хирургиялық ем қол функциясын қайта қалпына келтіру жолындағы қолдануға қолайлы әрі тиімді әдістердің бірі.

Кіріспе.

Жалпы ағза жарақаттарында қол жарақаттары 1,9% - 18,8% құрайды [1].

Олардың ішінде 32% - ол саусақтардың бүккіш сіңірлерінің жарақаттары [2].

Хирургиялық ем-шаралардың тиімділігі 25-30% -тен аспайды және 12,1 % жағдайында аутопластикалық матералдарды қолдануды қажет етеді [3,4]. Сол уақытта, оталадың қанағаттанарлықсыз функционалды нәтижелері 7 % - 30% құрайды. Шетел авторлардың деректері бойынша, оған басты себептердің бірі сіңірлер мен қоршаған тіндер арасындағы және I,II анатомиялық қол аймағындағы фиброзды каналдағы дәнекерлеу үдерісітері [5].

Мақсаты.

Жарақаттан кейінгі қол саусақтардың сіңір ақаулырын фиброзды каналды протездеу және сіңірлердің проксималды превентивті анастомозын қолдану арқылы ем-шара нәтижелерін жетілдіру.

Материалдар және әдістер.

А.Н Сызганов атындағы ҰҒХО-ң базасында, реконструктивті және пластическалық микрохирургия бөлімінде саусақ сіңірлерінің жарақаттан кейінгі салдарын хирургиялық жолмен емдеу бағытында екі кезеңді аутосіңірлі пластика әдісі жетілдірілген.

Жоғарыда айтылған әдіс саусақ сіңірлерінің арасында диастаз, қолдың I,II анатомиялық аймағындағы мен фиброзды каналдағы дәнекер үрдісі кезінде қолданылады (сурет. 1).

Науқастарда операциялық алаңдығы тері ауруы, іріңді жұқпа протездің қабылдауына және аурудың асқынуына себеп бола отыра отаға қарсы көрсетім болып саналады. Сіңір пластикасында классикалық екі кезеңді әдісі бойынша аутосіңір анастомозының ажырап кетуі 15,6%- те кездеседі, себептердің бірі: бірінші 2-3 аптада сіңір анастомоздарының арасындағы ісінудің дамуы салдарынан оның беріктілігінің төмендеуі [6].

Осыны ескере отырып бірінші кезеңде, беткей және терең саусақ сіңірлер арасында превентивті проксималды анастомоз қолдануды ұйғардық және дәнекерлі фиброзды каналды қайта қалпына келтіру мақсатында оның протездеун жөн деп санаймыз (сурет. 2). Екінші кезең 2-3 ай «аутопластика»: силиконды протезді жою, беткей сіңірін диастаз бойынша тіліп алып, қайта қалыптасқан фиброзды канал арқылы өткізіп, дисталды саусақ фалангасына тігіп бекіту.

 

 

  1. Беткей және терең бүккіш сіңірлер арасындағы превентивті проксималды анастомоз.
  2. Фиброзды каналдағы силиконды протез.
  3. Беткей сіңірін диастаз бойынша тіліп алып, қайта қалыптасқан фиброзды канал арқылы өткізіп, дисталды саусақ фалангасына (сіңіріне) тігіп бекітілуі.

Клиникалық үлгі.

Науқас С. 45 жаста, реконструктивті және пластическалық микрохирургия бөліміне «Оң қолдың IV саусақ бүккіш сіңірінің жарақаттан кейінгі салдары» диагнозымен келіп түсті. Оң қолдың тұрмыстық жарақатын алты ай бұрын пышақтың өткір жүзімен алған, тұрғылықты жер бойынша аудандық ауруханада алғашқы көмек көресетілген, өзіндік ем-шаралар қабылдамаған.

Ота хаттамасы: Өткізгіш анестезия. Оң қолдың 3-р повидон ертіндісімен өңделді. IV саусақ жазу қалпында. Алақан бітінде, IV-ші ортаңғы фаланга деңгейінде отадан кейінгі тыртықша, өлшемі 2-3 см, Z тәрізді саусақ терісі, тіні ашылды. Ревизия: күрделі жабыспа үрдісі, толық

анатомиялық IV-ші саусақтың сіңірлерінің үзілісі. Диастаз -

6 см құрады. 2,5 еселенген бірлік үлкейту арқылы жоғарыда сипатталған әдіс бойынша ота жасалды.

Нәтижелер.

Хирургиялық тәсілдің қол саусақтырының функциясының қайта қалпына келуі 2-3 айдан кейін J.Н. Boyes әдісі бойынша 1 дюйм - жақсы, В.И. Розова әдісі бойынша 4 бал құрады. Осы қорсеткіштерге сүйенсек қолданылған хирургиялық әрекеттердің мақсатқа сәйкестігі анық және толыққанды зерттеу жұмыстары жалғасуы тиіс.

Қорытынды.

Бұл әдістің артықшылығы техникалық қолайлығы, беткей және терең саусақ сіңірлер арасындағы превентивті проксималды анастомоздың I,II анатомиялық аймағында қалыптасуы мен қатар дәнекер үрдісін алдын алып қол саусықтарының функциясын қайта қалпына келтіруі.

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

  1. Усольцева Е.В., Машкара К.И. Қолдың аурулары және зақымдары хирургиясы. - басылым - 3. - Л.: Медицина, 1986. - 352 б.
  2. Гришин И.Г., Кодин А.В. Саусақ сіңірлерінің қосарлас жарақаттардың комплексті ем-шаралары // Хирургиядағы өзекті мәселелер, травматология және ортопедия: Ғ ылыми жинақ. - Владимир: 1999. - Б. 120-123.
  3. Мигулева И.Ю., Охотский В.П. Саусақ сіңірлерінің пластикасын жасау мерзіміндегі сұрақтар / / Травматология және ортопедия жинағы.- 1997. - №3(4).- Б. 50-53.
  4. Т.Р. Минаев, О.Н. Низов, А.А. Юлдашев, М.Ж. Йулдашев. Қолдың жарақаттық ақауларындағы қайталанба реконструктивті оталарды жасаудағы сұрақтар // ҒЗИ жедел жәрдем орталығы Н.В. Склифосовский - М.: 2012. - Б. 58-88.
  5. Волкова, А.М. Қол хирургиясы: в 2 т.. — Екатеринбург: Орталық-Орал кітап басылымы, 1991. — Т. 1. —138 б.
  6. Белоусов А.Е. Платика, реконструктивті - эстетикалық хирургия.- СПб.: Г иппократ, 1998. - 744 б.
Жыл: 2018
Қала: Алматы
Категория: Медицина