Емдеу және диагностикалау хаттамаларын енгізу арқылы медициналық көмектің сапасын жетілдіру жүйелерімен қамтамассыз ету

Тұрғындарды жоғары сапалы медициналық көмекпен қамтамассыз ету, бәсекелестікті дамыту, дәрігерді және медициналық мекемелерді таңдау еркіндігі, заманауи технологияларды енгізу, қаржыландыру қағидаларын сапалы өзгерту Қазақстанның денсаулық сақтау саласындағы мақсатының өрнектелуі болып табылады. Стандарттау механизмдері мен емдеу және диагностикалау хаттамаларын енгізу Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласында медициналық көмектің сапасын жоғарлату жолындағы негізгі құрал болып табылады.

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласында емдік- диагностикалық стандарттау процестерінің міндетті медициналық сақтандыру жүйесі алғаш енгізілгеннен бері ондаған жылдар өтті.

Осылай Қазақстан Республикасының Заңдамасына сәйкес «Тұрғындардың медициналық сақтандырылуы» бірінші нормативтік құжат ретінде хаттамалардың регламенттеуші әсерімен шығарылып,здоровье для всех: хронические заболевания. проблемы. решения «міндетті медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық қызметтер медико-экономикалық стандарт негізінде жүргізілетіні...» (12 мақала) көрсетілді.

Медициналық сақтандыру бағдарламасын енгізу Қазақстан Республикасының Министрлер кабинетінде 23.11.1993 жылғы №1174 қаулысымен мақұлданып, осы бағдарламаны медициналық көмектің медико-экономикалық стандарттарын және оның бақылау критерилерін дамыту мен басқа да мәселелерін шешу Қазақстан Республикасының Денаулық сақтау министрлігіне тапсырылды.

2001 жылы 2000 жылдың 7 желтоқсанындағы «Қазақстан Республикасында ауруларды емдеу және диагностикалау стандартты хаттамаларын әзірлеу» туралы бұйрық шығарылғаннан кейін, аллергология, кардиология, онкология, проктология, психиатрия, ревматология, уронефрология сынды дәрігерлік мамандықтар бойынша ауруларды емдеу мен диагностикалау стандарттарының клиникалық сипаттарының болашақ үлгілері жасалған болатын. 2002 жылдан бастап алғаш рет мемлекеттік тапсырыс шеңберінде медициналық қызметтің құны зкономикалық есеппен кіргізіліп, науқастардың ауруларын емдеу мен диагно- стикалау хаттамаларын медико-экономикалық тәжірибие жүзінде құрастырылып, енгізілді.

Периодты толықтырулармен түзетулерді есепке ала отырып Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігімен «науқастардың ауруларын емдеу мен диагностикалаудың периодты медико- экономикалық хаттамалары» Қазақстан Республикасының Денаулық сақтау министрінің 2005 жылдың 30 наурызындағы №160 бұйрығына сәйкес бекітіліп апробацияға жіберілген. Осы бағыттағы келесі кезең « ауруларды емдеу мен диагностикалауда периодты хаттамаларды бекіту туралы» Денсаулық сақтау министрлігінің 2005жылдың 30 желтоқсанындағы №655 бұйрығымен бекітті. Амбулаторлы – емханалық және стационар деңгейлеріндегі емдеу және диагностикалық 203 хаттама дайындалып бекітілді.

Медициналық критерилер, социалды және экономикалық тиімділіктер, санды және сапалы көрсеткіштер, нұсқаны анықтау барысында қайтарушы дәрежеде көзделген мақсаттарға түрлі әдіс- әрекеттердің ықпалы, басқа да нұсқалармен салыстыру кезінде көптеген нәтиже беретін әдістер денаулық сақтау саласында өлшемдер жүйесін таңдаумен көрсеткіштер бағанасының тиімділігін анықтау негізінде жүргізіледі.

Медициналық ұжымдардың тәжірибиесінде ПДЛ қолдану науқасқа деген емдеу-диагностикалық процесінде объективті жағынан баға беріп қана қоймай, денсаулық сақтау субъектілер желісінің қамтамассыздығы және қызметкерлерді басқару ерекшеліктеріндегі жағдайы, ұйымның құрылымдық ерекшеліктері және т.б. шынайы жағдайдағы тиімді көрсетілетін қызмет.

Жыл: 2013
Қала: Алматы
Категория: Медицина