Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Эр түрлі қимыл белсенділігіндегі студенттердің антропометриялық көрсеткіштерінің салыстырмалы сипаттамасы

Денсаулық - адамнан бөліп қарауға болмайтын құқықтарының, адам бақытының маңызды компоненттерінің бірі. Қалыпты толыққанды өмірге тек жақсы денсаулықпен қол жеткізуге болады. Денсаулық - адам өміріндегі басты құндылық. Денсаулық адамға қуатты сақтауға, қозғалыс жасауға және жоғары сергектікпен ұзақ өмір сүруге мүмкіндік береді.

Әр түрлі қимыл белсенділігіндегі студенттердің антропометриялық керсеткіштерінің салыстырмалы сипаттамасы

Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін орта қүру арқылы адамдардың барлығын салауаттылыққа жеткізудің оқу мен тәрбиенің дүрыс жүйелі жүргізілген жүмысына байланысты. Сондықтан да әрбір жеке тұлға өз денсаулығын нығайтуды үйренуге және оған дағдылануға міндетті.

Денсаулықты нығайту адам дүниеге келгеннен басталуы керек, сондықтан нәрестенің денсаулығы мықты болуы бірінші кезекте ата-анаға байланысты. Erep ата-ана баланың денсаулығын сақтап, оны шынықтыруды жақсы білсе және балаға тазалықты үйретіп, спортпен шұғылдануға ерте баулыса, ол бала өскеннен кейін денсаулығын қалай күтіп, нығайту керектігін айқын меңгереді.

Қазіргі ғылыми техниканың өрістеу шыңы заманында, оқу үрдісіне қойылатын талаптар да, оқу жүктемесі де жылдан-жылға артуда. Оқу барысында алынған таусылмас ақпараттар студенттердің тек ғана жүйке-жүйесіне эсер етіп қоймай, жалпы денсаулық жағдайына кері эсерін тигізіп, қимыл тапшылығын тудыруда.

Осыған орай бірінші курс студенттерінің арасында антропомериялық көрсеткіштерді анықтау жалпы ережеге сэйкес, дэстүрлі медициналық құралдардың көмегімен іске асырылды.

Зерттеуге М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің бірінші курс студенттері қатысты. Жалпы зерттеуге әр түрлі мамандықтағы 40 ұл бала қатысты. Зерттеу барысында студенттер екі топқа бөлінді: белгілікті спорт түрімен айналысатын (кикбоксинг) жэне тек ғана дене шынықтыру пэніне қатысатындар. Алынған мэліметтер математикалық эдістер арқылы талқыланды.

Алынған зерттеулер нэтижесі бойынша арнайы спорт түрімен шұғылданатын балаларда бойдың ұзындығы мен дене салмағы, тек ғана денешынықтыру пэніне қатысатын балалармен салыстырғанда қалыпты деңгейде екені анықталды. Сонымен қатар, арнайы спорт түрімен шұғылданатын студенттердің көкірек қуысының экскурсиясы қалыпты жағдайдан жоғары көрсеткішті көрсетсе, ал арнайы спорт түрімен айналыспайтын студенттердің көкірек қуысының экскурсиясы қалыпты жағдайдан томен көрсеткішті көрсетті.

Қорыта келе, спортпен шұғылданатын балалардың дене салмағы, бойының үзындығы, көкірек қуысының экскурсиясы спортпен шұғылданбайтын балалармен салыстырғанда қалыпты деңгейді көрсетті. Нэтижесінде жүйелі түрде спортпен айналысып, дене жаттығуларын күнделікті жасап отыру, денсаулыққа тек ғана жағымды эсер етеді. Сондықтан қазіргі кезеңдегі гиподинамия мэселесі, яғни қимыл тапшылығының алдын алу мақсатында, денешынықтыру, спорт, дене жаттығулырына көп көңіл бөлген абзал.

Жастары элсіз, денсаулығы нашар, білімсіз, зиянды эдеттерге эуес, жалқау, тэрбиесіз болса - ол мемлекет қашан да элсіз, қорғансыз. Жастар - еліміздің болашағы, ал бізге болашағымыздың айбындылығымен жарқындығы қажет. Келешегінен үміт күткізіп отырған бүгінгі жастар ертеңгі қоғам иелері.

 

Әдебиет:

  1. «Денсаулық» журналы. 2012ж. -Б. 7-9.
  2. «Емдік дене шынықтыру» оқу-әдістемелік құрал. - Петропавл, 2008. - Б. 3-5.
  3. Қ. Т. Жантосов «Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі» Алматы, 2012 ж., Б.510 .

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.