65 жастан асқан адамдар арасындағы полипрагмазия мәселелері

Өзектілігі: Қартаю адам ағзасы мен дене функциясының біртіндеп бұзылуына әкеледі, бұл көптеген созылмалы аурулардың қаупінің жоғарылауына, әлсіздікке, полипрагмазияға және дәрі-дәрмектерді қабылдаудың қиындауына әкеледі. Осылайша, қарт адамдар (яғни 65 жастан асқан адамдар) амбулаториялық және стационарлық көмек алатын науқастардың негізгі тобын құрайды. Көптеген аурушаңдықтың өсуі және көптеген созылмалы ауруларға арналған аралас терапияны қолдайтын мәліметтер қорының кеңеюі қарт адамдарда полипрагмазияның (бірнеше препараттарды қолдану) жиі болатынын білдіреді. Сондай-ақ егде жастағы адамдардың тағы бір кіші тобы бар, олар орта есеппен 10 немесе одан да көп түрлі дәрі-дәрмектерді тұтынады, оларды кейде гиперполипрагмазия деп атайды. Ғылыми дәлелдер дәрі-дәрмектерді тағайындау, сатып алу, дайындау, тарату, енгізу және қолдану науқастың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін, есірткіге байланысты проблемаларды тудыруы мүмкін күрделі міндеттерді қамтитынын көрсетеді.

Зерттеудің мақсаты: Егде жастағы адамдарда фармакотерапияны зерттеп, дәлелді кеңестер беру.

Зерттеудің міндеттері:

  1. Егде жастағы адамдарда фармакотерапияның ерекшеліктерін зерттеу, сауалнама арқылы (Қызылорда мен Орал қарттары)
  2. Полипрагмазиямен ауыратын қарт адамдарға дәрі-дәрмектерді қабылдау бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар әзірлеу.

Зерттеу әдістеріне: сауалнама алу. Жұмыс MОН ИРН AR09562783 «Қазақстан Республикасындағы гериатриялық және геронтологиялық көмекті жақсарту» жобасы аясында жүргізілді. Бастапқы зерттеуімізді Орал және Қызылорда қалаларының 65 жастан асқан тұрғындары арасында сауалнама жүргізу арқылы бастадық. Алынған нәтижелерді статистикалық өңдеуден өткіздік. Алынған нәтижелерге сай қорытынды жасадық.

Зерттеу дизайны: бірмезеттік-көлденең зерттеу;

Жүргізген зерттеу жұмысымыз бойынша нәтижелер: Зерттеуге Орал және Қызылорда қалалары бойынша 65 жастан асқан 400 адам қатысты. Орал қаласы бойынша әйел адамдар үлесі – 53%, ер адамдар – 47%. Ал, Қызылорда қаласы бойынша әйел адамдар үлесі - 54%, ер адамдар - 46%. Дәрігерге қаралу жиілігі төмен, яғни 42,5%-ы тек қажеттілік туындағанда ғана дәрігердің қаралуына барады және 82,5%-ы жиі баратын дәрігерлер тізімі ретінде кардиолог, окулистті көрсеткен. Ауырсыну кезінде дәрілерді қолдану деңгейі аз, яғни 69,2%-ды құрады және ең көп тараған қолданыстағы дәрілерге витаминдер жатады.

Сауалнама бойынша қорытынды: Зерттеу нәтижелері көрсеткендей егде жастағы адамдар арасында дәрілік заттарды қолдану деңгейі төмен. Себебі, халық емінің (табиғи өнімдер: қызым, шұбат, құйрық май, т.б.) қолданылу деңгейі әлдеқайда жоғары.

Жыл: 2021
Қала: Шымкент
Категория: Медицина