Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Созылмалы лимфопролиферативті ауруларды диагностикалауда ағынды цитометрия әдісін енгізу марат оспанов атындағы батыс қазақстан медицина университетінің медицина орталығы

Онкогематологиялық патология көптеген жылдар бойы Ақтөбе облысының онкологиялық аурулар құрылымында маңызды орын алып келеді. БҚМУ медициналық орталығы базасында. М. Оспанова гематологиялық бөлім, транспланттау және жасушалық терапия бөлімшесі жұмыс істейді. Соңғы жылдар ішінде алғаш рет анықталған және байқалған онкогематологиялық науқастардың жалпы саны біртіндеп артып келеді, 2020 жылы қан ауруы бойынша 640 жағдай, оның ішінде 92 жағдай созылмалы лимфопролиферативті аурулар (СЛПА) [1].

Соңғы 10-15 жылда онкогематологиялық ауруларды диагностикалауда айтарлықтай прогреске қол жеткізілді, бұл жаңа диагностикалық маркерлерді анықтауға мүмкіндік берді. Дегенмен, онкогематологияға молекулалық әдістердің көбірек енуіне қарамастан, морфологиялық талдаудың өз орны бар және БҚМУ МО лейкоздарды диагностикалауда маңызды бастапқы буын болып қала береді.М. Оспанова. Зертханалық медицина жетекші болып табылады және дәлелді медицинаның негізін құрайды, сондықтан 2020 жылы лейкоздарды диагностикалау үшін СЛПА көп жағдайда ағынды цитометрия әдісін енгізу туралы шешім қабылданды, онсыз бүгінде онкогематология, трансплантология және көптеген аурулар бойынша клиникалық шешімдер қабылдау мүмкін емес.

Диагностикалық зерттеулер Beckman Coulter Navios анализаторында жүргізіледі. Анализатор төмен бұрышты (3 бұрышқа дейін) және бүйірлік Жарық шашырауын өлшеуге, сонымен қатар флуоресценцияны он толқын ұзындығында 3 түрлі лазерді қолдана отырып тіркеуге қабілетті, осылайша көптеген параметрлерді бір уақытта зерттеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Бүгінгі таңда монокланалды маркерлердің ұқсастығымен және белгілі бір диагноздары бар үлкендермен үйлесімде жасалған жұмыс тақтасы бар. Жедел лейкозда моноклоналды антиденелерді анықтауға арналған панель СD15, CD 64, CD 44, CD11c, CD34, CD117, CD13, CD 33, CD14, CD56, CD45, созылмалы лимфопролиферативті аурулар СДD103, СD19, СD200, СD5, СD7, СD3, СD4, СД8, СD79а, СD25, CD38, CD138, CD 20.\

Ағынды цитофлуориметрия қатерлі лимфопролиферативті ауруларды диагностикалауда сәтті қолданылады. Алайда, кейде түсіндіруге қиын атиптік жағдайлар болады, бұл дифференциалды диагностикалық маңызы бар жаңа маркерлерді табуға негіз болады. Сондықтан біз дифференциалды диагноз қою үшін панельге қатерлі в-жасушалық лимфопролиферативті аурулары бар науқастарда SD200 экспрессиясын талдауды енгіздік [2].

Әзірленген диагностикалық Алгоритмдер B - жасушалық CЛПА иммуноморфологиялық нұсқаларының көпшілігін сәтті ажыратуға мүмкіндік береді. Бірінші кезеңде cd19+CD5+, CD19+10+ және CD19+CD5– CD10–фенотиптері бар ісіктер топтары дәстүрлі түрде ерекшеленеді. CD19+CD5+ өрнегі бар науқастарда келесі қадам-мантия аймағының (LMM) жасушаларынан типтік ХЛЛ мен лимфоманы диагностикалауға мүмкіндік беретін СD23, CD22, CD79b, CD20 антигендерінің беткі қабатындағы өрнекті талдау [3-6]. Алайда диагноз қою қиын болған кезде атипті экспрессиямен бақылаулар бар. Мысалы, СЛЛ кезінде CD5, CD23, CD43 атипті төмен экспрессия және CD20, CD22, CD79b экспрессиясы жағдайлары сипатталған. Айта кету керек, басқа лимфомалар (CЛЛ емес және ЛМЗ емес) көбінесе CD19+CD5+ экспрессиясы бар топқа түседі, атап айтқанда маргиналды аймақтың (ЛМЗ) жасушаларынан лимфомалар, лимфоплазмоцитарлық лимфома, түкті жасушалық лейкемия, оларда CD5 өрнегі тән емес [6]. Мұндай жағдайларда диагнозды гистологиялық, иммуногистохимиялық және цитогенетикалық зерттеулер деректерінің жиынтығы бойынша тексеруге болады. Сонымен, қан мен сүйек кемігінің лимфоидты жасушаларын зерттеу негізінде ағынды цитометрия арқылы в жасушасының КЛПЗ диагнозының артықшылығы бар, бірақ кейбір жағдайларда инвазивті, көп уақытты қажет ететін және көп уақытты қажет ететін әдістерден аулақ болу мүмкін емес. Осыдан диагностикалық панельді жақсарту қажет. Диагностикалық панельге көптеген авторлар қосу үшін ұсынылған маркерлердің бірі-CD200.

Қазіргі уақытта "көп түсті ағынды цитофлуориметрия әдісін қолдана отырып, лимфопролиферативті аурулары бар науқастардың перифериялық қан лимфоциттерінің негізгі және кіші популяцияларын талдау" тақырыбында ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілуде, онда зерттеу гипотезасы: негізгі көп түсті панельдегі cd200, CD103, CD 11c моноклоналды антиденелер лимфопролиферативті аурулардың әртүрлі формаларын дифференциалды диагностикалау үшін жоғары ақпараттық маркерлер болып табылады.

Зерттеу міндеттері:

1. Лимфопролиферативті аурулармен ауыратын лимфоциттердің негізгі және кіші популяциясын зерттеу және созылмалы лимфолейкоздың в-лимфоциттерінде CD 200, CD103, CD11c беттік жасушалық маркерлер (СЛ), түкті жасушалы лейкоз (ТЖЛ), мантия аймағының жасушаларынан лимфомалар (МЖЛ), көкбауырдың маргиналды аймағының лимфомалары экспрессиясының фенотиптік ерекшеліктерін анықтау.

2. Иммунофенотиптеу нәтижелерін нақты диагноз қою үшін морфологиялық зерттеу әдістерімен салыстырыңыз.

Әдебиеттер

  1. БҚМУ МО ОӘБ, org_met2016@mail.ru
  2. Ю. В. Миролюбова. Е. А. Стадник., Т. С. Никулина. В. В., Жоңғы., Андреевке., Ю. В. Вирц. Р. В. Грозов., Ай Зарицкой. Клиникалық онкогематология. 2017;10(2):169–75
  3. Луговская С. А. Кисиличина Д.г., пошташы М. Е. және т. б. в жасушалық лимфопролиферативті ауруларды диагностикалаудағы Жаңа маркерлер (CD160, CD200, ор-1). Клиникалық онкогематология. 2013;6(1):45–52.
  4. Купрышина Н. А., Тупицын Н. Н.онкогематологиядағы Ағынды цитометрия. II бөлім. Созылмалы лимфолейкозды диагностикалаудағы негіздер мен жаңалықтар. Клиникалық онкогематология. 2012;5(4):349–54.
  5. Созылмалы лимфолейкоз созылмалы лимфолейкоз болып табылады. Диагностика және емдеу бойынша ұсыныстар. Трансляциялық медицина. 2012;17:104–15.
  6. Свердлов Ш., Кампо Э., Харрис Н.Л. және басқалар, ред. ДДҰ гемопоэтические және лимфоидты тіндердің ісіктерін жіктейді. 4-ші басылым. Лион: IARC Press; 2008. 4. Конке Т., Витманн в. К., Сотер Д. және т. б. ХЛЛ диагнозын бағалаудың жаңа жүйесі туралы ұсыныс. Қан. 2013; 122 (21): 47-5599 (пленарлық отырыстардың тезистері).
  • Жыл: 2021
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.