Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Covid-19 жұқтырған балаларда қолданылатын медициналық технологияларды фармакоэкономикалық бағалау (алматы және түркістан облысы мысалында)

Аннотация. Бүгінгі таңда, Қазақстан Республикасында COVID-19 диагнозы қойылған барлық жағдайлардың ішінде 1-6% балалардың үлесіне тиесілі [1]. Ресми деректер бойынша, жыл басынан бері 43 мыңға жуық бала COVID-19 диагнозымен тіркелді, 6380 бала коронавирус инфекциясынан ем алуда, оның ішінде 918-і стационар жағдайында емделуде [2]. Жұқпалы аурулар ауруханасының балалар бөлімі 53% - ға толтырылған. Осыған байланысты ғылыми және практикалық медицина мен фармация үшін өзекті міндеттердің бірі COVID-19 жұқтырған балаларда қолданылатын медициналық технологияларды фармакоэкономикалық бағалау болып табылады [3].

Кілт сөздер: COVID-19, фармакоэкономика, педиатрия, медициналық технология.

Зерттеу жұмысының мақсаты: COVID-19 жұқтырған балаларда қолданылатын медициналық технологияларды фармакоэкономикалық бағалау болып табылады (Түркістан және Алматы облысының стационарлары мысалында).

Зерттеу жұмысының міндеттері:

  • халықаралық және ұлттық деңгейлерде бекітілген клиникалық ұсынымдар шеңберінде Қазақстанның стационарлары мен педиатриялық бейіндегі құрылымдық бөлімшелері жағдайында COVID-19 жұқтырған пациенттерді консервативті емдеу тәсілдеріне салыстырмалы бағалау жүргізу;
  • дозалау режимдері мен дәрілік препараттарды қолдану жағдайлары туралы ақпараттарды қоса алғанда, COVID-19 жұқтырған балаларда қолданылатын медициналық технологиялардың құрылымдық сипаттамасын ұсыну;
  • стационарлық емдеу жағдайында COVID-19 жұқтырған балаларды дәрі-дәрмекпен емдеу стратегиясын фармакоэкономикалық талдау құралдарын ескере отырып бағалау;
  • госпитальдық кезеңде COVID-19 жұқтырған балаларды емдеудің фармакоэкономикалық тиімді

схемаларына сараптамалық бағалау жүргізу;

 стационарлық емдеу жағдайында COVID-19 жұқтырған балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету

саласында ұтымды басқару шешімдерін қабылдауды ғылыми негіздеу.

Зерттеу объектілері - Түркістан және Алматы облысындағы балалар стационарлары. Зерттеу нысаны - COVID-19 жұқтырған балаларда қолданылатын медициналық технологиялар. Белгіленген міндеттерді шешу үшін 27.05.2002 ж. № 163 "Клинико-экономикалық зерттеулер. Жалпы ережелер" салалық стандартында, сондай-ақ ISPOR халықаралық фармакоэкономикалық зерттеулер қоғамының басшылығында бекітілген "шығындар тиімділігі" әдісі пайдаланылатын болады. Сонымен қатар, зерттеудің әртүрлі кезеңдерінде сараптамалық бағалау әдістері, математикалық статистика әдістері, сондай-ақ топтау, жүйелеу, салыстыру, контент-талдау әдістері қолданылады.

Ақпаратты және зерттеу нәтижелерін өңдеу Microsoft Office (Word, Excel), IBM SPSS STATISTICS 24 стандартты қолданбалы бағдарламаларының көмегімен жүзеге асырылады.

Зерттеу нәтижесінде біз Қазақстан Республикасында COVID-19 жұқтырған балаларды емдеудің фармакоэкономикалық тиімді стратегияларын ұсынамыз. Зерттеу нәтижелері COVID-19 жұқтырған балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіруге бағытталған ұсынымдар түрінде ұсынылатын болады. Алынған нәтижелерді ғылыми журналдарда, ғылыми форумдар материалдарында және әдістемелік ұсынымдарда жариялау жоспарлануда.

Осылайша, жүргізілген зерттеу нәтижелері бірқатар ғылыми-зерттеу және білім беру ұйымдарының ғылыми қызметінде, сондай-ақ, денсаулық сақтау саласының практикасында пайдаланылатын болады.

 

Әдебиеттер

  1. DOI: https://doi.org/10.15690/pf.v17i2.2097
  2. WHO. Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. URL: https://www.zakon.kz/5015552-skolko-detey-zaboleli- koronavirusom-v.html
  3. Журнал «Фармакоэкономика: теория и практика» Том 7, №2, 2019, 12б.
  • Жыл: 2021
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина