Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Балалардағы келоидтық және гипертрофиялық тыртықтардың клинико-эпидемиологиялық ерекшеліктері

Тақырыптың өзектілігі: Гипертрофиялық және келоидтық тыртықтар емхана жағдайында хирургтің тәжірибесінде жиі кездеспесе де,емдеуде қиындық туғызатын патологиялардың бірі.Тұрғындардың арасында таралуы бойынша 4,5-16%-ға дейін құрайды және бұл ауытқушылық тексерілген тұрғындардың контигентіне тікелей байланысты болып келеді[1,2].

Ер балалар мен қыздарда бірдей жиілікте кездеседі.Аталған патологиялар барлық жастағы балаларда кездескенімен, ең жиі 9-15 жас аралығы болып табылады.Соңғы он жылдықта балалар арасында жарақаттанушылық пен туа пайда болған ақаулардың көбеюіне орай тері жабындысының құралымдық өзгерістері жиілеуде.Осыған орай патологиялық тыртықтардың үлестік салмағы артуда[4].

Бірнеше авторлардың зерттеулерінде көрсетілгендей жалпы жарақаттардан кейінгі(операция, механикалық жарақаттар,күйіктер) қалыптасатын тыртықтардың 4%-дан 22%-ға дейінгісін гипертрофиялық және келоидтық тыртықтар құрайды.Көптеген тыртықтық өзгерістері бар науқас балалардың ата-аналары дер кезінде арнайы емдеу мекемелеріндегі мамандарға қаралмастан,әртүрлі бағыттағы дәрігерлерде емделіп асқындырып алады.Оның себебі аталған мамандарда келоидтық және гипертрофиялық тыртықтарды өзара ажырататын сараланған диагностикалық белгілері туралы білімнің жеткіліксіздігі[3].

Зерттеу материалдары мен әдістері: 2018-2019 жылдары №1 Шымкент қалалық емханасына қаралған 3 жас пен 15 жас аралығындағы келоидтық және гипертрофиялық тыртықтары бар 43 науқас балалар бақылауға алынды.Оның 19-і ер бала, 24-і қыз бала. Бақылауға алынған науқастардағы келоидтық және гипертрофиялық тыртықтардың туындау себебі,ауырлық дәрежесі және зақымдалу көлемі әртүрлі.Бақылауға алынған барлық науқастардағы тыртықтарды өзара ажырату үшін 10 белгіден тұратын сараптамалық клинико-диагностикалық параметрлер құрастырылды (Г.А.Флакс 2018 жылы ұсынған әдісті негізге ала отырып):

 • Этиологиялық факторлар (жарақаттан кейінгі, постэрупті,спонтантты);
 • Өзгерген тері жабындысының эпителизациясынан кейінгі туындау; уақыты(эпителизациядан кейін бірден, 2 аптадан немесе 3-4 аптадан кейін, 2-6 ай аралығы немесе 1 жылдан кейін);
 • Тыртықтардың саны (жекеленген немесе көптеген);
 • Тыртықтардың анатомиялық орналасу аймағы(бет және мойын,кеуде және іш, қол және аяқ);
 • Тыртықтың инвазивті өсуі;
 • Тыртықтың ауырсынуы;
 • Тыртық аймағындағы парестезияның болуы;
 • Қышынудың интенсивтілігі(әлсіз,айқын емес немесе күшті);
 • Тыртық түсінің интенсивтілігі (ашық қызыл, қызыл немесе қою қызыл);
 • Жүргізілген емнің нәтижелілігі.

Сонымен қатар келоидтық және гипертрофиялық тыртықтардың жыныстық жас ерекшеліктеріне байланысты таралуын анықтау бойынша да зерттеу жүргіздік.Ол үшін жалпы балаларды жыныстық ерекшеліктері,тыртықтың жеке түрі мен 3 жас аралығындағы интервал бойынша жеке топтастырдық.

Зерттеу нәтижесі. Біздің зерттеуіміз бойынша балалардағы келоидтық және гипертрофиялық тыртықтар орташа 10-15 жас аралығында жоғары деңгейде кездесетіндігі байқалды (44,5%).Оның ішінде қыз балаларда 10-12 жаста (41,5%), ал ер балаларда 13-15 жаста (48%) жиі кездескен. Сонымен қатар,тыртықтың ер балаларда келоидтық түрі (66,5%),қыз балаларда гипертрофиялық түрі(60%) басым болып келген.Жарақаттық фактордың әсерінен кейін ГТ мен КТ-ң туындау көрсеткіші шамалас (КТ- 58,2%,ГТ-54,35%),айырмашылық қалыптасу уақытында:ГТ жарақаттан кейін қысқа уақытта (100%),ал КТ 34 аптадан кейін қалыптасқан.

Тыртықтар анатомиялық орналасуы бойынша ең жиі қолдарда (74%) кездескен және ГТ-тар (52%),КТ-ға(22%) қарағанда басымырақ болып келген. Екінші орында кеуде іш аймағындағы тыртықтар құраған(68%),жиі келодтық тыртықтар(43%) түрінде кездескен.

Науқастардағы кездескен субъективті белгілері бойыша талдау жасалынды:қышыну белгісі тыртықтың екі түрінде де байқалған.Ал аурсыну және парестезия белгілері көбіне КТ-ға(27% және 48%) тән болып келген.Сонымен қатар жүргізілген дәстүрлі емдеу шараларынан кейін ГТ 56% жақсару байқалса,КТ-да рецидивтік жағдай 63%-да байқалған.

Қорытынды:зерттеу нәтижесі көрсеткендей келоидтық және гипертрофиялық тыртықтарды клиникалық-эпидемиологиялық ерекшеліктеріне байланысты ажыратып алу:аталған патологияларды тиімді сараланған ем жүргізуде және асқынулардың алдын алуда маңызды болып табылады.

Әдебиеттер

 1. Забненкова О. Клинический опыт коррекции гипертрофических, келоидных и атрофических рубцов // Врач-2007 №2.-С.32-34.
 2. Дельвиг А.А. Исследование метаболизма коллагена гипертрофических и келоидных рубцов / А.А. Дельвиг // Вестн. РАМН. 1995. - № 12. - С. 41-45.
 3. Copcu E. Combination of surgery and intralesional verapamil injection in the treatment of the keloid / E. Copcu, N. Sivrioglu, Y. Oztan // J. Burn Care Rehabil. 2004. - № 25 (1). - P. 1-7.
 4. Doong H. Calcium antagonists alter cell shape and induce procollagenasesynthesis in keloid and human dermal fibroblasts / H. Doong, S. Dissanayake, T.R. Gowrishankar // J. Burn Care Rehabil. -1996. -№ 17.-P. 497-514.
 • Жыл: 2020
 • Қала: Шымкент
 • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.