Статьи, год 2020

Дизель отынындағы ластанулар жумысқа кабілеттілігіне эсер етеді жэне отын аппаратурасы мен қозғалтқыштың жалпы сенімділігін айтарлықгай төмендетеді.
2020

Дене шынықтыру мен спортпен айналысу ағзаға, оның жүйелерін нығайтуға, жеке қасиеттерін дамытуға сауықтыру әсерін тигізеді.
2020
М. қозыбаев атындаы сқму студенттерішң дене шынықтыру бойынша қорытынды нормативтері нәтижелерінің анализі

Экономика мен қоғамның қазіргі замандағы даму сатысында ең аз зиянды әсерлердің аз болуын ескеретін немесе табиғи потенциалды жақсартуға апаратын шаруашылықты жүргізу әдістерін әзірлеу
2020

Мақалада шаруашылық жүргізуші субъектінің тиімді қызметін негіздеу үшін экономикалық талдау рөлінің жоғарылауы және бухгалтерлік есепті талдау қаэеттілігі қарастырылады
2020

Кредитгік ұйымдар мен олардың қарыз алушылары арасындағы қарым-қатынастардың негізгі мәні қарыз алушының несиелік қабілеттілігіне тікелей қатысы бар өзара тиімді әріптестік болып табылады
2020
Несие қабілеттілігін кешенді талдау және бағалау әдістемесі

Бензин мен дизель отыны үшін жада техникалық регламентгерді енгізу және экологиялық нормаларды қатандату олардың қасиеттерін бақылаудың жоғары дәлдікті әдістерін пайдалануды білдіреді. 
2020
Дизель отынындағы күкірттің қүрамын анықтау әдісін жетілдіру бойынша зерттеулер

Зертгеу жұмыс Старица көліндегі су қоймасындағы балық қорының көрсеткіштерінің бірі ретінде зоопланктонның түрлер құрамын зерттеуге арналған.
2020
Солтүстік-қазақстан облысы қызылжар ауданының старица вишневская көлінің зоопланктондардың тyp құрамы