Статьи, год 2020

«Құрылыс жэне дизайн» кафедрасында BIM - технологияларын енгізу Қазақстанның құрылыс индустриясында бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау жэне дамыту қажеттілігі ретінде туындады.
2020
«қүрылыс және дизайн» кафедрасында оқу барысына вім-технология енгізу

Бүл мақалада жүрек-қантамыр жүйссінің функционалды мүмкіндіктерін жэне ағзаның аэробты жүмысын жоғарылату максатында студентгерді циклдік спорттық іс-шараларда өз бетінше зерттеу қажеттілігінің мәселелері қарастырылады.
2020

Бұл мақалада мотивация кәсіби қасиеттерді ескере отырып. дене шынықтыру мен спортқа деген қызығушылықтың негізгі факторы ретінде қарастырылады
2020

Орталық Азиядағы Сырдария туралы қарастырылған. Ол кейде көне грек тіліндегі 6 !асссртцс деген аты бойынша Яксарт деп аталады
2020
Сырдария аймағының зерттеу тарихы

Қаржылық есептілікті құру бухгалтерлік есептің негізгі қағидаларына негізделеді.
2020

Қазақстан Pecm бликасының егемендік алған жылдарынан бастап салық саясатын жетілдіру мақсатында мемлекетіміз салықтарды экономиканы дамыту, түрақтандыру ретінде қуатты экономикалық тетікретінде пайдаланып кслді.
2020

Шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінде әрдайым болып жататын өзгерістер нарықтық процесстердің өзара байланысын және реттеуде қажет етеді.
2020

Бұл мақалада студенттердің химиялық олимпиадалардың жоғары білім жүйесіндегі ақпараттық, коммуникациялық және кэсіби құзіреттілігін қалыптастырудағы рөлі көрсетілген
2020
Химиялық олимпиаданың білім беру жүйесшдегі маңызы