Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Медициналық жоғары оқу орындары студенттерінің covid-19 пандемиясы кезінде қашықтықтан оқуға қанағаттану деңгейінің бағасы

Өзектілігі: COVID-19 короновирусты инфекциясының бұрқылы бүкіл әлемдегі адамдардың өміріне, әсіресе дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) 2020 жылғы наурыз айының екінші аптасында ғаламдық пандемия деп жариялағаннан кейін айтарлықтай әсер етті [1]. COVID-19 бүкіл әлемге таралуы жалғасуда, ол медициналық жоғары оқу орындары студенттерінің біліміне кері әсерін тигізуде [2]. Сонымен қатар, COVID-19 пандемиясы студент-медиктердің физикалық және психикалық денсаулығына, сондай-ақ олардың кәсіби тұрғыда қалыптасуына да бірқатар қиындықтар тудыруда. Басқаларға қарағанда медициналық жоғары оқу орындары студенттерінің көбінесе депрессия, суицидтік ойлар мен стигматизациядан зардап шегетіні, сонымен қатар қолдау іздемейтіндері атап өтілген. Сондықтан олардың психикалық денсаулығын қорғау және олардың білім алу, физикалық, психикалық және кәсіби әл-ауқатын қолдаудың тиімді стратегияларын іске асыру маңызды [2].

Жұмыстың мақсаты: COVID-19 пандемиясы кезінде Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясының (ОҚМА) «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенттерінің қашықтықтан білім алуға қанағаттану деңгейін бағалау.

Зерттеу материалдары мен әдістері: Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасында «Жұқпалы аурулар» пәні бойынша онлайн түрде сабақ өтіп жатқан 19-32 жас аралығындағы ОҚМА 4 курсының 60 студентімен қашықтықта сұхбат жүргізілді. Оқуға қанағаттанушылықты бағалау үшін кафедраның студенттері мен оқытушылары әзірлеген 10 сұрақтан тұратын (жынысы, курсы, мамандығы, қашықтықтан оқытудың жаңа жағдайларына бейімделуі, оқыту тәртібінің ыңғайлылығы, оқуға деген ынталандыру деңгейі, қашықтық режиміндегі оқыту үдерісіне қанағаттану, қашықтықтан оқыту шеңберінде оқытушылар құрамының жұмысын бағалау, оқу процесіндегі қиындықтар, алдағы уақытта да оқуды осы тәртіпте жалғастыруға деген тілексауалнама қолданылды.

Зерттеу нәтижелері: Зерттеуге ОҚМА 4 курсының 60 студенті қатысты, олардың ішінде 32 адам (53,3%) қыздар, 28 адам (46,7%) ер балалар болды. Оның ішінде 40 студент (66,6%) ауыл тұрғындары, 20 (33,4%) Шымкент қаласының тұрғындары.

Сауалнама нәтижесі көрсеткендей, студенттердің 13,5% -ы (8 адам) қашықтықтан оқудың жаңа жағдайларына бейімделу кезінде қиындықтарды бастан кешіруде, сұрастырылғандардың 40%-ы (24 студент) бұл сұраққа қанағаттанарлық деп жауап берді, 35% (21 студент) - жақсы, 11,5% (7 студент) - өте жақсы деп жауап берді. «Сізге қашықтықтан оқу ыңғайлы ма?» - деген сұраққа білімгерлердің 46%-ы (28 студент) ыңғайлы деп жауап берді, 28,5% (17 студент) - иә, бірақ қиын, 23% (17 студент) - жоқ, өте қиын деп жауап берді. Жауап берушілердің 10% -ында (6 студент) қашықтықтан оқыту шеңберінде мотивация деңгейі жоғарылаған, 50% (30 студент) ешқандай өзгеріс байқамаған, 37% (22 студент) оның төмендегенін атап өтті, 3,3% (2 студент) жауап беруге қиналды.

«Сізді оқу үдерісі қанағаттандырады ма?» - деген сұраққа студенттердің 40% -ы (24 адам) «жағымды», 50% -ы (30 адам) «жағымсыз» деп жауап берді, 10% -ы (6 адам) жауап беруге қиналды. «Сіз оқытушылар құрамының жұмысын қалай бағалайсыз?» -деген сұраққа студенттердің 40%-ы (24 адам) «өте жақсы, барлығы түсінікті және қызықты», 56,6% (34 адам) «жақсы», 1,6% (1 адам) «қанағаттанарлық», 1,6% (1 адам) – «нашар» деп жауап берді. Оқу үрдісі кезінде туындаған қиындықтар деген сұраққа студенттердің 15%-ы (9 адам) компьютерлік технологияларды игеруінің төмендігімен, 6,6% -ы (4 адам) тәжірибелік тапсырмаларды орындау қиындықтарымен, 78,3% -ы (49 адам) басқадай жауаппен (интернет жылдамдығының төмендігі және т.б.) байланыстырды.

Қорытынды: Сонымен, медициналық жоғары оқу орындарының студенттері «Covid-19» пандемиясы кезінде қашықтықтан оқуға қанағаттанарлық деңгейлері әртүрлі, бұл қашықтықтан оқытудың жаңа жағдайларына бейімделудегі қиындықтармен, осы оқу тәртібіндегі оқуға деген ынтаның төмендеуімен және компьютерлік технологияларды игерудің жеткіліксіздігімен байланысты болуы ықтимал. Сауалнама студенттер өздерінің психикалық денсаулығын сақтау және олардың білім алуы, физикалық, психикалық және кәсіби әл- ауқатын қолдаудың тиімді стратегияларын іске асырудың маңызды екенін көрсетті.

Әдебиеттер

  1. World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19–11 March 2020 Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020 [cited 2020 18 April].
  2. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11- march-2020.
  3. Chandratre S. Medical Students and COVID-19: Challenges and Supportive Strategies. J Med Educ Curric Dev. 2020 Jun 24;7:2382120520935059.
  • Жыл: 2020
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.