Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Постхолецистэктомиялық синдромға жаңа көзқарас

Кіріспе. Өт қабының жедел және созылмалы өт тас аурулары консервативті және хирургиялық емдеудің көптеген әдістеріне қарамастан, ас қорыту жүйесінің жиі кездесетін ауруларының бірі болуды тоқтатпайды, бұл дұрыс емес емдеу тактикасымен көптеген басқа ауруларға әкеледі. Әдетте бұл ауруларды емдеу үшін лапароскопиялық немесе классикалық холецистэктомия (ХЭ) жасалады. Өт қабын хирургиялық жолмен алып тастауына қарамастан, кейбір науқастарда постхолецистэктомиялық бұзылыстардың пайда болуына әкеледі және ПХЭС жиілігі ХЭ өсуіне пропорционалды түрде артады. Кейбір авторлардың деректері бойынша ПХЭС кездесу жиілігі орындалатын операцияның күрделілігіне және өт қабындағы қабыну процесінің дәрежесіне байланысты 5% - дан 50% - ға дейін ауытқиды[1,2,3,4]. ПХЭС -ке қатысты бұл көрсеткіштер осы проблеманың өзектілігін және одан әрі зерттеу қажеттілігін көрсетуді негіздейді.

Бұл жұмыстың мақсаты-ПХЭС дамуының негізгі себептерін анықтау, оны диагностикалау және емдеу принциптерін анықтау.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу барысында Түркістан облысы, Облыстық клиникалық ауруханасы, №1 хирургия бөлімінде (№1 ОКА ХО № 1) 01.04.2020-04.10.2020жж. аралығындағы 490 науқастың сырқатнамасы мен статистикалық мәліметтері зерттелді.

Нәтижелер мен талқылаулар. 490 науқас ер адамның 171-і(35%), 28-86 жас аралығындағы 319 әйел(65%) болды. Жоспарлы түрде портал арқылы шұғыл түрде 431(88%) және 59(12%) келіп түсті. Барлық науқастар стандартты белгілермен және ӨТА синдромдарымен келді. Симптомдардың дұрыстығын анықтау үшін қабылданған науқастарға зертханалық және аспаптық зерттеулер жүргізілді. Оның 270 – і(55%) - ӨТА. Созылмалы калькуляциялық холецистит, 171(35%) – ӨТА, жедел калькуляциялық холецистит, 49(10%) - өт қабының және өт жолдарының тас қабыну аурулары. Барлық деректерді зерттей отырып, 441(90%) науқасқа жалпы наркозбен лапароскопиялық ХЭ жүргізілді, 49(10%) науқасқа одан әрі техникалық қиындықтардың орташа деңгейінде іш қуысының медианалық лапаротомдық тілігіне конверсия жасай отырып, ЛХЭ жүргізілді. Барлық науқастар сауығып және тұрғылықты жері бойынша хирургтарда операциядан кейінгі жараны таңуға арналған ұсыныстармен шығарылды. 123 (25%) қайталанған шағымдар келіп түсті, әртүрлі сипаттағы, қарқындылықтағы және локализациядағы іштің ауырсынуына шағымдар болды. Науқастарды тексеру көлеміне клиникалық-анамнестикалық және зертханалық деректер, рентгенологиялық және аспаптық зерттеулер(УДЗ, ЭФГДС, ЭРПХГ,КТ және т.б.) кірді.

Нәтижесінде 123 науқастың ішінен гепатобилиарлық жүйенің патологиясы 46 пациентте (37%), гепатобилиарлық жүйемен байланысты емес патология 77 пациентте(63%) анықталды. Гепатобилиарлі трактінің патологиясы тобында ПХЭС дамуының себептері мыналар болды: 12 пациентте резидуалды холедохолитиаз, үлкен дуоденальді емізікшедегі (ҮДЕ) өзгерістер – 14 – те, холедохтың дистальді бөлігінің тарылуы-20 науқас. Зерттеу нәтижелерін талдау гепатобилиарлық жүйенің хирургиялық патологиясы бар топтар 46 пациентті(37%) құрағанын, ал гепатобилиарлық жүйемен байланысы жоқ екінші топ біріншісінен екі есе асып түскенін көрсетті: 77 науқас (63%). Бұл қазіргі диагностикалық мүмкіндіктер хирургиялық аурудың себебін және оның асқынуын ХЭ операциясынан бұрын анықтап, араласудың оңтайлы көлемін таңдауға мүмкіндік беретінін көрсетеді. Хирургиялық патологияның қайталануы, өт жолының бұзылуының және билиопанкреатиялық гипертензияның дамуының себебі, өт қабы мен конкременттерді алып тастау толық қалпына келтіруді қамтамасыз етпеген кезде ғана мүмкін болады. Хирургиялық патологияны жою әдістері де өзгерді (холелитиаз, ҮДЕ патологиясы, стеноздар және түтік жүйесінің құрылымы және т.б.). Қазіргі уақытта таңдаулы әдістерге мининвазивті араласулар болып табылады: ЭПСТ, литотрипсиямен және литоэкстракциямен ЭПСТ, стенттеу, лапароскопиялық операциялар. Соңғы жылдары ӨТА жанындағы емдеу алгоритмі де оңтайланды: өт қабындағы немесе түтіктердегі конкременттердің анықталуы хирургиялық емдеу үшін көрсетілім ретінде қаралады, бұл ретте кезек күттірмейтін араласулар тактикасы жағдайды бағалау барысында айқындалады және операцияға дейінгі кезең мерзімдерін барынша қысқартылу қарастырылған. Бұл оң факторлардың артында теріс сәттерде жасырылады.

Тұжырымдар.

 1. ӨТА және оның асқынулары кезінде операцияға дейін ПХЭС дамуын болдырмайтын шешімдер мен емдеудің оңтайлы сипаты мен көлемін айқындау қажет. Қол жеткізу үшін соңғы зертханалық және аспаптық зерттеулердің толық арсеналын қолдану.
 2. Тек ПХЭС бар пациенттердің клиникалық-анамнестикалық, аспаптық және зертханалық деректерін мұқият талдау ПХЭС патогенетикалық шығу тегін бағалауға мүмкіндік береді.
 3. ӨТА бар пациенттерде асқынулар мен қосалқы аурулар болған кезде холецистэктомия емдеудің соңғы кезеңі ретінде қарастырыла алмайды.

Әдебиеттер

 1. Хирургиялық аурулар. Жоғары медициналық оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық / / ред. м.и. Кузина.- М.Медицина. 2006.
 2. Хирургиялық аурулар. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық / / ред. В. С. Савельева және А. и. Кириенко.-М. - ГЭОТАР-Медиа. 2008ж.
 3. Хирургиялық аурулар жоғары медициналық оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық / / ред. а. ф. Черноусова - М. ГЭОТАР-Медиа. 2010.
 4. Клиникалық хирургия. Ұлттық шығарылым. // Под ред. В. С. Савельева. А.И. Кириенко. -М. - ГЭОТАР-Медиа. - 2009.
 5. Martin DJ, Vernon DR, Toouli J. өт жолдарының тастарын хирургиялық және эндоскопиялық емдеу. Cochrane Database Syst Rev 2006:CD003327.
 6. Waage A, Stromberg C, Leijonmarck CE және т.б. жалпы өт жолын лапароскопиялық зерттеудің алыс нәтижелері. Surg Endosc 2003;17:1181-5. Epub 2003 Мамыр 13.
 7. Riciardi R, Islam s, Canete JJ және т.б. жалпы өт жолын лапароскопиялық зерттеудің тиімділігі мен нәтижелері. Surg Endosc 2003;17:19-22. Epub. 2002 Oct 29.
 8. Lygidakis Нью-Джерси. Холецистэктомияның операциялық қауіп факторлары-егде жастағы адамдарда холедохотомия. Surg Gynecol Obstet 1983;157:15-9.
 • Жыл: 2020
 • Қала: Шымкент
 • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.