Статьи, год 2020

Зертгеу жұмысы Солтүстік Қазақстан облысының шалғынды-батпақгы өсімдіктер қауымдастығының алуантүрлілігін зерттеуге арналған.
2020
Тег: Талдау
Солтүстік қазақстан облысының шалғынды-батпақты өсімдіктердің талдау

Қазақстанда картоп дәстүрлі азық-түлік болып табылады. Елді азық-түлікпен қамтамасыз ету проблемасын шешуде картоп өндірісіне маңызды рөл бөлінеді.
2020

Зерттеу аймақтың экологиялық жағдайының нашарлауының алдын алуға, тұрмыстық пластикалық қалдықтардың жиналу көлемін азайтуға және өндіріске енгізу үшін жаңа, экономикалық тиімді технологияны құруға бағытталған
2020
Полимерлі қүм плиткаларын өндіруде пластикалық қалдықтарды пайдалану

Мақалада әскери-патриоттық бағыттағы жалпы білім беретін оқу орындары мен мекемелердің оқу процесі арқылы әскери-патриоттық жүмысты ұйымдастырудың кейбір мәселелері туралы айтылады.
2020

Түркістан өлкесінің алғашқы генерал-губернаторы Константин Петрович Кауфман (1818-1882) 1868 жылы Түркістан және көрші елдер туралы барлық баспа материалдарын жинап, жүйелеу туралы бұйрық берді.
2020
Тег: Билік

Жүмыс балықтардың жемдік қорын бағалаудың негізгі көрсеткіші ретінде Лебяжье көлінің зоопланктонының түрлік құрамын зерттеуге арналған
2020
Лебяжі көлі гидрофаунасының қазіргі жағдайы

Нүр-Сұлтан қаласының ішкі территориясында өсіп тұрған жасыл желекке көктем, жаз мезгілдерінде (2019-2020) маршруттық бақылау жүргізіп, ағаш отырғызылымдарының ішінде бактериялық обыр ауруының таралуын зерттедік
2020
Тег: Талдау
Нүр-сұлтан қаласының жасыл желегінің бактериялық обыры

Білім беру бағдарламасы мамандарды даярлаудың мазмұнын, мақсаттары мен міндеттерін анықтауда негіз болатын қүжат ретінде қарастырылады.
2020
Тег: Оқыту

Мақалада 11-12 және 16-17 жас аралығындағы оқушылардың 2019 жылдың қараша айындағы ақыл-ойының жүмыс қабілеттілігінің көрсеткіштері (тапсырманы орындаудың дәлдік коэффициент
2020
Сыртқы жиынтық бағалауды дайындау кезеңінде оқушылардың ақыл-ой қабілеттілігін зерттеу