Жарнама

Мақалада Қазақстан Республикасы Президентінің жапыіідағы Мемлекеттік басқару академиясының 2019 жылға арналған зерттеу жобаларын гранттык каржыландыру жобасының аясында Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласында электронды мемлекеттік кызмет көрсетуді жарнамалау қажеттілігі карастырылд
2019

Мақалада Қазақстан Республикасының кеңестік дәуірден кейін жаппай өндірістің құлдырауы тəн шағын қалаларын ұлттық экономиканы индустриалды-инновациялық дамыту жағдайында
2018

Нарықтық экономикада банктердің жоспарлау жүйесі стратегияны, саясатты, тактиканы әзірлеуді білдіреді.
2016
Коммерциялық банктердің депозиттік операцияларын жетілдіру бағыттары мен даму жолдары

Теория және практикалық мәні нарықтық экономика жағдайында туризмді дамыту жолдарының бір бағыты болып табылатын туристік-рекреациялық ресурстарды әлеуметтік-экономикалық бағалауды теориялық негіздеу қарастырылды
2016

Мақала экономикалық субъектінің "бәсеке", "бәсекелік артықшылықтар", "бәсекеге қабілеттілік" ұғымдарының мәнін түбегейлі түрде зерттеуге арналған.
2017

 РR саласындағы акциялардың көпшілігі ұйымның, оның  басшылығының сол бұқарамен қоғамның өмір салтындағы орны мен ролін, оның əлеуметтік жауапкершілігі мен əкелер пайдасын бұқараның дұрыс түсінуіне мүмкіндік беретін институцияланған жарнамамен тығыз байланыста.
2009

Мақалада маркетингтік коммуникация жиынтығындағы маңызды компоненттердің бірден бірі — жарнама, сондай-ақ коммуникация нысандарынан ерекшелігі — оның дөрекі сипаты, ақылылығы жəне тапсырыс берушіні анықтау нақтылығы бар екендігі айтылған. Автордың ҚазХҚжƏТУ Стратегиялық даму мен мониторинг басқарма құрылымындағы коммуникациялық қызмет тəжірибесі көрсетілген. Жарнаманың экономикалық қызмет түрі мен əлеуметтік-мəдени тəртіп түрі ретінде қалыптасуы Қазақстан Республикасында бірнеше тізбектік кезеңдер арқылы есептелген. Бүгінгі таңдағы жарнама өзгешеліктері сараланған, мақсаттардың түрлері жəне жарнама нарығының сегменттері: теледидарлық, бұқаралық ақпарат құралдардағы жарнама, сыртқы жарнама нарығы, радиожарнама, Интернет-жарнама. Негізгі жарнаманың аргументтері бірнеше топқа класификацияланып зерттелген. Жарнаманы таратудағы құралдарды таңдау оның мақсаты мен міндеттерін анықтау негізінде жəне жарнамаға деген бюджетті ескере отырып, жүзеге асырылады. Автормен білім беру мекемесі үшін жарнама кампаниясын əзірлеген кезде нақтылы тізбектілік əрекеттері ұсынылған жəне маркетингтік күнтізбелік жоспар белсенділіктері əзірленген. Жарнаманы беру бағасы жайлы сұрақтар түсіндірілген, оның сауда жəне коммуникативтік нəтижелілігі көрсетілген.
2015
Білім беру нарығындағы жарнама