ТМД

Opтaлық aзия aймaқтық экoлoгиялық ынтымaқтacтығы мeн үкiмeттiк eмec экoлoгиялық ұйымдapдың қызмeтi. Қaзipгi тaңдaaймaқ мeмлeкeттepi тәуeлciз, capaптaлғaн тaбиғaтты қopғaу caяcaтын құpып, жүpгiзeaлaды жәнeaймaқтық, әлeмдiк дeңгeйдe қopшaғaн opтacaлacындa ынтымaқтacaaлaды.
2018
Тег: ТМД

Аурухана ішілік инфекциялар (АІШИ) бүкіл әлемдегі денсаулық сақтаудың маңызды мәселелерінің бірі болып саналады.
2018
Тег: ТМД
Шымкент каласында дезинфекциялық дәрілердің қолдануындағы фармакоэпидемиологиялық жағдайы

Мақалада ресми және ұлттық және халықаралық бұқаралық ақпараттарға сүйене отырып ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басында Батыс пен ТМД елдері арасындағы геосаяси қарым- қатынастары туралы мәселелер көтерілген.
2019

Дезинфекциялық дәрілердің қолдануының фармакоэпидемиологиялық және фармакоэкономикалық жағдайы (Түркестан облысы және Шымкент каласы бойынша)
2019
Дезинфекциялық дәрілердің қолдануының фармакоэпидемиологиялық және фармакоэкономикалық жағдайы (Түркестан облысы және Шымкент каласы бойынша)

Азаматтық заңнамада шет тілінен енгізілген заңдық терминологияларды қолдану бүгінгі күні заң ғылымында өзекті мəселеге айналды.
2021

Мақалада Қазақстан Республикасы Ұлттық архивінің тәуелсіздік алған жылдардан бері ел тарихын қайта жаңғыртуға бағытталған жұмыстары сараланған.
2022

Мақалада КСРО-ның құлауынан кейінгі саяси-экономикалық маңызды үрдістерге, соның ішінде ТМД-ның құрылтай құжаттарына талдау жасалған.
2021

Халықаралық лаңкестік пен діни экстремизм Орталық Азия мемлекеттерінің қауіпсіздігіне елеулі қауіп төндіруде.
2020

«қазақстан республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұжырымдамасы туралы» қазақстан республикасы президентінің жарлығын жүзеге асырудағы студенттік жастардың рөлі
2016

Мақала КСРО-ның ыдырау кезеңіндегі этникалық қайшылықтар мен территориялық талас проблемаларына байланысты тәуелсіздіктерін жариялаған Таулы Карабақ, Абхазия сияқты автономиялар мен Оңтүстік Осетия және Приднестровье сынды мемлекеттік құрылымдардың пайда болу себептері мен қазіргі жағдайын сараптайды.
2016