Қан қызметіндегі сапа менеджмент жүйесінің аспектілері

Түйін

Бұл мақалада Шымкент қалалық қан орталығының сапа жүйесі – ISO бойынша қызметі көрсетілген. Негізгі мақсаты: мекемелерге көмек көрсету мақсатында тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыратын өнімдерді (қызметтерді) дайындау және беру және қабілетін көрсету. Міндет: жоспарлау және өнімнің сапасын үздіксіз жақсарту, оны пайдалану сапасын қамтамасыз ету, оны реттеу. Қалалық қан орталығында сапа жүйесі 2010 жылы тұтынушыларды қызмет көрсету сапасымен қамтамасыз ету, ұйым тұрақтылығының кепілдігі, ISO 9001: 2000 сапа сертификатын алу мақсатында енгізілді, ұйым басшысы сапа жүйесінің талаптарын анықтайды, оның барысында жұмыста сәйкессіздіктерді анықтайды, өнім сапасын үздіксіз жақсартуға жіберетіндігі туралы жарияланған.

Кілт сөздер: сапалы өнім, гемокомпоненттер, тұтынышуының қанағаттануы, персоналды басқару, сертификаттау.

Барлығымыз адам қызметінің әртүрлі аспектілерінде сатып алынатын тауарлардың сапасын, қызмет көрсету сапасын, өндірістік қызметтің сапасын және т.б. қамтитын әр түрлі сапа мәселелерімен үнемі кездесіп отырамыз. Осы мәселелерді қарау және шешу негізінде сапаны бағалау болып табылады, оның басты өлшемдерінің бірі өнімді жасау процестерінің тиімділігі мен нәтижелілігі, сондай-ақ тұтынушылардың қанағаттануы болып табылады. Бұл өлшемдер сапаны анықтайтын құндылықтардың әмбебап шкаласы болып табылады. Алғашқы халықаралық стандарттар 1929 ж., Прага қаласында штаб-пәтер мен стандарттау жөніндегі халықаралық қауымдастық (ISA) бірлесіп стандарттау жөніндегі бірінші құжатты әзірледі. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін сертификаттау жөніндегі халықаралық ұйым (ISO) құрылды, ол әлемдік стандарттауды, ең алдымен өндіріс саласында дамыту міндетін өзіне алды. ISO Стандарттарының негізгі ерекшелігі барлық қызмет салаларында жетекші әлемдік өндірушілердің тәжірибесіне негізделген, ол олардың жоғары кәсіби құндылығы болып табылады. Сондықтан да бұл стандарттар көптеген елдерде қабылданған. Соңғы жылдары ISO стандарттары Денсаулық сақтау мекемелерінің тәжірибесіне, оның ішінде медициналық зертханалардың, сондай-ақ диагностика мен емдеу сапасына әсер ететін медициналық мақсаттағы өнімдерді өндіретін мекемелердің тәжірибесіне белсенді енгізілуде.

Негізгі бөлім. "Сапа" - күнделікті өмірде бізге осы терминді әртүрлі түсінікте бетпе-бет кездесеміз. Кейде сапасы жаман, жақсы немесе жеткіліксіз туралы деп естиміз. Бірақ кез келген жағдайда сапа түсінігі жеке өзі анықталмайды, ол нақты объектіге бағытталған. Осы объектінің өзі оған белгіленген талаптар жиынтығымен сипатталады. Сонымен, сапа (осы терминнің кез келген кең мағынасында) - белгіленген талаптарды орындау. Мысалы, өнім беруші мен тұтынушының өзара іс - қимылының мағынасында сапа-өз уәделерін орындау деп айтуға болады. Осыған байланысты тағы бір маңызды термин - тұтынушының қанағаттануы, яғни тұтыну- шының талаптары мен сұраныстарын сәйкес дәрежесін қабылдауы. Мұнда ең кең мағынада барлық талаптардың жиынтығы: бұл - өнімнің тұтынушылық қасиеттеріне (күтілетін қасиеттерге) және сұраныстағы өнімнің нақты орындалу сапасына және бұл ретте алынатын кепілдіктерге және өнімді жеткізушімен өзара іс-қимыл жасау кезінде тұтынушыларға қызмет көрсету сапасы. Алайда, өнімге қойылатын тиісті талаптарды белгілеу оның сапасына кепілдік бермейді, сондықтан медициналық мекеме үшін медициналық қызметтер ұсынылған сапалы өнім жасау үшін "өндіруші-ұйымның сапамен" қамтамасыз етілуі талап етіледі. Осы мағынада ұйымның сапа менеджменті жүйесіне (СМЖ) қойылатын талаптар белгіленеді, ол "белгіленген талаптарға сәйкес келетін өнімнің ұзақ және тұрақты өндірісін" қамтамасыз етеді.

9000 сериясында 180 9000 : 2000 сапа бойынша тағы бір стандарт шықты ,ол " сапа менеджменті жүйесі. сапа менеджменті жүйесінің стандарттары үшін 8 қағида негізді құрайды, олар негізгі сапаны басқару болып табылатын ISO басқа стандарттарына, яғни медициналық қызмет саласындағы ISO барлық стандарттарына таралады. Шығындарды оңтайландыру кезінде және берілген уақыт аралықтарында қойылған мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін, менеджерлер үшін де, қатардағы қызметкерлер үшін де түсінікті тиімді жүйе ретінде 2010 жылы Шымкент қаласының қан орталығында құрылып, енгізілді.

Шымкент қ. "Қалалық қан орталығы" МКҚК-да сапа менеджменті жүйесінің ИСО 9001:2015 талаптарына сәйкес келетін сапа менеджменті жүйесі әзірленді, құжатталған, енгізілген және жұмыс жасауда.

Әрбір процесті орындау үшін жауапты қызметкер тағайындалған, оның басты міндеті процестің енгізілуінде талап етілетін нәтижелерге түрлендірілетін әдістерді білу, осы әдістерді тәжірибеде қолдану және процестің нәтижелілігін қамтамасыз ету болып табылады. Үдерістің иесі ресурстарды жоспарлау, бөлу, нәтижелілік және үдерісті жақсарту үшін үйлестіреді, жауапты және өкілеттілікке ие болады.

ҚҚО сапа менеджменті жүйесі орталықтың қызметін регламенттейтін құжаттама жүйесіне негізделеді (сапа саласындағы саясат, сапа жөніндегі басшылық, құжатталған рәсімдер, стандартты операциялық рәсімдер, ережелер мен нұсқаулықтар, үлгілік Нысандар). СМЖ барлық құжаттарының қолжетімділігін қолдау үшін орталық қызметкерлерінің барлық санаттары үшін "СМЖ құжаттары"папкасында ішкі серверде орналасқан арнайы ақпараттық ресурс құрылды. Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігі – бұл өнімге қатысты стандарттар мен нұсқаулықтардың барлық талаптарын орындау ғана емес, сонымен қатар өнімнің соңғы тұтынушыны қаншалықты қанағаттандырады және оған зиян келтірмейді.ИСО 9001 стандарты өнімге немесе қызметке емес, тұтынушының барынша қанағаттануына бағытталған кәсіпорынды басқару жүйесіне қойылатын талаптарды белгілейді.

Гемокомпоненттік терапия қауіпсіздігі, біздің іскерлік ұстанымымыз! ҚҚО өндірілген өнімнің сапасы мен қауіпсіздігі әрбір қызметкерінің жұмысты орындау кезіндегі нәтижелілігі мен жауапкершілігіне байланысты. Жоғары басшылық кәсіпорынның барлық қызметкерлерін қолданыстағы СМЖ құжаттарының талаптарына сәйкес өз қызметін жүзеге асыруға міндеттейді, бұл қауіпсіз өнім өндірісінің кепілі болып табылады.

"СМЖ рәсімдерін білмеу оларды орындау жауапкершілігінен босатпайды». Сапаны енгізу үдерісі үздіксіз болып табылады, сондықтан уақыт өте келе (жоспарланған интервалдар арқылы) ҚҚО-да сапа менеджменті жүйесін талдау және тұрақты жақсарту үшін қажетті барлық бөлімшелерде ішкі аудиттері жүргізіледі. ҚҚО сапа менеджменті жүйесі жұмыс істеуі және дамуы үшін біздің ұйымның барлық деңгейлерінде, барлық қызметкерлер негізгі принциптерді түсіну қажет.

СМЖ мақсаты. Тұтынушылардың талаптарына сәйкес, медициналық ұйымдарға көмек көрсетуде сапалы өнімдерді (қызметтерді) жеткізу.

Міндеттер. өнімнің сапасын үнемі жақсарту және сапаны қамтамасыз етуге арналған шығындарды: жоспарлау, іс-қимылдар, талдау, түзету (сәйкессіздік себептерін жою) арқылы төмендету.

Нәтижелер. Менеджмент жүйесі ұйым басшылығы қалыптастырған мақсаттарға қол жеткізу құралы болып табылады. "Русский регистр" сертификаттау жөніндегі қауымдастықтың басшылығы 18.03.19 ж. сапа менеджменті жүйесін қайта қалпына келтіру тексерісінің нәтижелерін қарап, сәйкестік сертификаттарын 2022 жылдың 15 сәуіріне дейін жаңа мерзімге беру туралы шешім қабылдады. СМЖ қайта сертификаттау процедурасынан сәтті өтіп, сәйкестік сертификатын алғаннан кейін, Шымкент қ. ҚҚО қызметкерлерінің барлығы сапа талаптарына сай күмәнсіз жұмыс жасайды. Осы жүйемен жұмыс істеуді жалғастыруда, оны үнемі жақсартуда, өйткені кемелділіктің шегі жоқ.Бірінші басшының түсінуінің арқасында, СМЖ дәрі емес, тек қан қызметінде белгілі бір жетістіктерге жетуге мүмкіндік беретін құрал ғана, ҚҚО СМЖ нәтижелі түрде жақсарады. Бірақ мұндай табыстар басшылықпен тұжырымдалған мақсаттарға қол жеткізу жағдайында ғана мүмкін және тек сол кезде ғана СМЖ шын мәнінде тиімді болады.

Қорытынды. ISO 9001: 2000 талаптарына сәйкес келетін СМЖ ұйым қызметінің тұрақтылығының кепілі болып табылады, сондай-ақ ешқандай мән-жайлар ұйымның тұтынушыларға талап етілетін сападағы өнімді/ қызметті ұсыну мүмкіндігіне әсер етпейді. Ұсынымдар. Ұйым басшылары сертификат алғаннан кейін жүйенің жұмыс істеуін үнемі бақылап отыруы тиіс. Егер бұл шарттар орындалмаса, СМЖ-нің жұмыс қабілеттілігі ұзаққа бармайды және ұйымда қадағалау аудиті кезінде оны түзетуі үшін ресурстар жетіспеуі мүмкін.

Әдебиеттер

  1. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества-требования», 2008 год.
  2. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества-требования», 2015 год.
  3. Серии трех стандартов версии 2000 года: ISO 9000 «СМК. Основные положения и словарь», ISO 9001 «СМК. Требования», ISO 9004 «СМК. Руководство по улучшению деятельности».
  4. Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование бизнеса. Методология ARIS. – М.: Весть – Метатехнология, 2001
Жыл: 2020
Қала: Шымкент
Категория: Медицина