Бүйрек шаншумен зардап шеккен сырқаттардың ауырғанға дейінгі сатысында ауырсыну синдромының жоюға қолданған анальгетиктердің фармакоэкономикалық көрсеткішінің жағдайы

Кіріспе: Фармакоэпидемиологиялық зерттеулер- емдеу тәсілдерін негіздеп, қолданатын дәрілердің жағымсыз әсерлерін зерттеп және олардың экономикалық тұрғыдан қарағанда оңтайлы емдеу тәсілдерін өмірге алып келеді. Бірақ, аурсыну синдромын емдеудегі фармакоэпидемио-логиялық және фармакоэкономикалық зерттеулер Қазақстан Республикасында, оның ішінде Оңтүстік Қазақстанда әлі орын алған жоқ.Ауырсыну синдромын емдеуге қолданатын дәрілердің фармакоэкономикалық тұрғыдан қасиеттерін зерттеп, ауырсыну- дың дәрежесіне байланысты олардың ішінен оңтайлы, ыңғайлы, қауіпсіз, арзан, қол жеткізетін, дәрілік заттарды ауырсыну синдромын емдеу үшін, травматологиялық, жан-сақтау бөлімшесінде қолдануын негіздеу бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады

Зертеу әдістері: Бүйрек шаншумен зардап шеккен сырқаттардың ауырғанға дейінгі сатысында ауырсыну синдромының жоюға қолданған анальгетиктердің фармакоэкономикалық көрсеткішінің жағдайына сараптама жасағанда келесі мәліметтер орын алды (кесте -1).

Кесте 1 -Бүйрек шаншумен зардап шеккен сырқаттардың ауыруғанаға дейінгі сатысында ауырсыну синдромының жоюға қолданған анальгетиктердің фармакоэконмикалық көрсеткішінің жағдайы.

Көрсеткіштер

Метамизол (анальгин) n=100

Диклофенак (вольтарен) п=100

Кеторолак (кеторол)п=100

Лорноксикам (ксефокам) п=45

Қолданғандәрілердің бірлігі

1амп.(50%-

2млраствора)

1амп.(75 мг/3 мл,)

1амп.(1мл,30 мг)

1 фл. (8 мг)

Қолданған дәрілердің бірлігінің құны (тенге.)

33,62/3362

199,0/19900

338,7/33870

790,0/35550

Қолданған дәрілердің жалпы құны (тенге.)

3362,0

19900,0

33870,0

35550,0

62

Қайта шақырудың саны

16

4

1

1

Қайта шақырудың құны, тенге

1600*16=25600+537,9

26137,9

6400+796=7196

1600+338,7

1938,7

1600+790=2390

Емнің жалпы құны, тенге,

29499,9,

27096

35808,7

37940,0

Бір науқасқа арналған шығын, тенге

295

270,9

358,4

843,1

Белсенділігі(Ef)*

51

69,9%

82,4%

87%

Бір белсенділікке кете-тін шығын (СЕА=С/Ef), тенге

5,78

3,87

4,34

8,23

Жедел жердем ауруханасына бүйрек шаншумен зардап шеккен сырқаттардың ауырсыну синдромының түскен сырқаттардың амбулаторлық картасын немес аурудың тарихын сараптама жасағанда аналгетиктерді қолдану кезінде аурудың жалпы құны метамизолды топта 29499,9 тенге тең болса,диглогенді топта ең кіші мәнге ие болып, 27096,0 тенгені құрады, кетоналды топта 35808,7 тенгеге тең болды,ал лорноксикамды топта ең үлкен мәнге ие болып, 37940,0 тенгені құрады. Бір науқасқа арналған шығынның мөлшері метамизолды топта 295,0 тенге тең болса ,диглогенді және кетоналды топтара 270,9 тенгеге және 358,4 тенгеге тең болды.Бұл шығынның ең үлкен мөлшері лорниксикам тобында орын алып, 843,1 тенгее тең болды.

Бір белсенділікке кететін шығын (СЕА=С/Ef), мөлшері әр түрлі деңгейде орын алып, метамизолды топта 5,78 тенге тең болса, диклогенді топта ие ең кіші мәнге болып 3,87 тенгені құрады,кетоналды топта, 4,34 тенгені құрады, ең үлкен мәні лорноксикам тобында орын алып, 8,23 тенгені құрады (кесте 1,сурет-1). Бүйрек шаншумен зардап шеккен сырқаттардың ауырсыну синдромының ауырсызданыру үшін зерттелген анальгетиктердің ішінен ең арзаны, тиімдісі, белсендісі диклофенак болып табылады.

 

Әдебиеттер

  1. 1.Анальгетиктардың аяғы жіті жарақаттанған сырқаттарды емдеу кезіндегі фармакоэконимикалық жағдайының дәрілердің құнына байланысты жағдайы. / Вестник, 2017 ,4(81)-С.8-12.
  2. 2.Орманов Н.Ж., Жумагулов К.Н.,.Жакипбекова Г.С., Аширов Б.О. Анальгетиктардың аяғы жіті жара- қаттанған сырқаттарды емдеу кезіндегі «шығын - пайда» көрсеткішінің аурудың толық құнына байланысты жағдайы. / Вестник, 2017 ,4(81) стр.12-15.
  3. 3.Орманов Н.Ж., Жумагулов К.Н., Жакипбекова Г.С., Аширов Б.О/Анальгетиктардың аяғы жіті жарақаттанған сырқаттарды емдеу кезіндегі фармакоэкономикалық көрсеткішінің дәрілердің толық құнына және лейкоцитарлы уыттылық индексі (ЛУИ) байланысты жағдайы. / Вестник, 2017,4(81)- С.15-19.
  4. 4.Орманов Н.Ж., Керимбаева, Жумагулов К.Н.,.,Аширов Б.О/Сальпингоофоритпен ауыратын сырқаттардың фармакотерапиялық кешендердің фармакоэконимикалық көрсеткішінің аурудың толық құнына байланысты жағдай. / Вестник, 2017 ,4(81) стр.22-25.
Жыл: 2019
Қала: Шымкент
Категория: Медицина