Статьи, год 2019

Техника мен технологиялардың дамуы ғылым әлемінде төңкеріс жасауда, атап айтсак бір ғана есептеуіш техникасының пайда болуы кез келген ғылым саласына жаңа серпін беріп, түрлі жаңалықтардың ашылуына себепші болды
2019
Лоренц метрикасын үлгі тануда қолдану

В статье представлен педагогический анализ «человекоцентристского подхода» в аспекте неразделимое™ понятий менеджмента и менеджмента школьного.
2019

Бүл мақалада грек-рим күресінің спорттық күрес ретінде қалыптасу және даму тарихына қысқаша шолу жасалған
2019
Тег: Спорт
Физикалық дайындығын жетілдіру

Бүкіл өмірін қазақ жұртының тәуелсіздігі жолындағы күреске арнаған 18 ғасырдың ержүрек бабаларымыздың бірі-батыр Баян Қасаболатұлы.
2019

Кәсіпорын экономикасының жағдайында қарыздық қаржылық ресурстарын пайдалану ерекшеліктерін талдау мәселесі кәсіпорын үпгін әрқашан өзекті мэселс
2019
Заемға алынған қаржылық қорды қалыптаcтыру cтратегияcын жаcау

Журналистиканың трансформацияға үшырауына цифрлану, яғни технологиялық фактор мен ғаламдық интернет желісінің пайда болуы эсер етіп отыр.
2019