Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Әртүрлі ісік ауруларының метастазы бас миының негізгі ауруының белгісі ретінде

Түйін

Өкпенің қатерлі ісігінде мидың метастатикалық зақымдану жиілігін және сипатын аурудың басқа клиникалық белгілерімен (орналасуы, формасы, гистологиялық түрі,ісік процесінің сатысы мен дифференциалды диагностикасы, дененің басқа бөліктеріне метастаздары) байланыстыра отырып анықтау, бас миы метастазы ықтималдылығының болжау критерийлерін көрсету, ісікке қарсы терапияның жанама әсерлерін зерттеу және науқастардың өмір сүруіне әсерін бағалау.

Кілт сөздер: қатерлі ісік, өкпе, бас миы, метастаз, рентгенография, МРТ.

Кіріспе. Қатерлі ісік ауруларының ішінде өкпе қатерлі ісігі, бірінші орынды алады, салдарынан кейбір өңірлерде жылдық өлім көрсеткіші орташа алғанда 10% -ға артып отыр[5, 9].Бас миы метастаздары өкпе қатерлі ісігі кезінде метастастатикалық процестің ең жиі локализациясына жатады және олардың өмір сүруін анықтай отырып науқастардың 13-60% -ында кездеседі [2,10]. Өз кезегінде, өкпе қатерлі ісігі барлық қатерлі ісіктердің ішінде бас миына метастаздану процесі бойынша көш бастап тұр [1, 3], осыған байланысты тіпті өкпенің қатерлі ісігінің бас милық түрін (формасын) де ажыратады [4,6].

Сонымен қатар бас миы метастазының дуралды, лептоменингеалдық, тамырішілік және милиарлы локализациясы қарастырылып жатыр[7,8]. Қазіргі уақытта айтылғандарды ескере отырып, өкпе қатерлі ісігімен ауыратын науқастар кейде бас миының ісік метастазасын алдын алу үшін бастың сәулелі терапиясын қабылдайды [11,12].

Мақсаты: өкпе қатерлі ісігі кезінде бас миы метастаздық зақымдану жиілігін және сипатын аурудың басқа клиникалық белгілерімен (орналасуы, формасы, гистологиялық түрі, ісік процесінің сатысы мен дифференциалды диагностикасы, дененің басқа бөліктеріне метастаздары) байланыстыра отырып анықтау, бас миы метастазы ықтималдылығының болжау критерийлерін көрсету, ісікке қарсы терапияның жанама әсерлерін зерттеу және науқастардың өмір сүруіне әсерін бағалау.

Материалдар мен әдістер: 25 жастан 80 жасқа дейінгі 74 өкпенің қатерлі ісігі бар науқас бақылауда болды Бақылауда болған науқастардың ешқайсысына негізгі ауруы бойынша ота жасалмаған, диагнозы расталған соң барлық науқастар сәулелік терапия, ал олардың 3/4 аралас радиохимиятерапия алған.

Нәтижелер және талқылау. Бас миы метастазы өкпенің қатерлі ісігі бар науқастардың 9% - ында (жиі әйелдерде 2,1 есе) кездеседі. Оған перифериялық пішінді, гистологиялық түрі (жалпақ және макроклеткалы карцинома) және ісік процесінің интегралдық маңыздылығы, экссудативтік канкрозды плевритінің болуы, ісіктің кеуде артына өсуі мен 2-ші типті қант диабетінің бар болуы әсер етеді.

Өкпе қатерлі ісігі кезінде бас миы метастазының ауырлық дәрежесі бұғанаүсті, шап және ішперде лимфа түйіндері, перикард, бүйрекүсті безі, құрсақ қабырғасының, бауыр, ұйқы безі метастаздарына тікелей байланысты. Өкпе қатерлі ісігі бар науқастарда бас миы метастазының болжамды критерийлері – қандағы ß1 өсу коэффициентінің, тамырлы эндотелиальды өсу факторы және остеопонтиннің қандағы параметрлерінің жоғарылауы болып табылады.

Радиохимиятерапия асқынуларының 5,8% жағдайында артериялық гипертониямен және қант диабетімен, өкпе қатерлі ісігімен, лимфа түйіндеріндегі метастаздардың саны (бірақ бас миға емес) және кешенді емдеуде антиоксидантты алкилирлеуші заттармен тығыз байланыста болатын науқастарда ауырлық дәрежесі әртүрлі бас ми қан айналымының жедел бұзылулары байқалады.

Қорытындылар. Өкпе қатерлі ісігінің бас милық түрі деп аталатын формасы бас миы метастазы бар науқастармен салыстырғанда аурудың ауырлық дәрежесімен ерекшеленеді, және медикаментозды химиотерапияны қажет етеді, науқастардың өмір сүру ұзақтығын анықтайды.

Диагнозды неврологиялық тексеруден басқа, рентгенологиялық, электрофизиологиялық, ультрадыбыстық әдістер мен цереброспинальды сұйықтық пункциясын қолдану арқылы, дегенмен, диагнозды дәлірек тексеру МРТ немесе КТ зерттеулері бойынша, ісіктің гистологиялық анализі бойынша жүзеге асырылады. Бас миы ісіктеріне байланысты хирургиялық емдеу тиімдірек болады. Қосымша немесе паллиативтік емдеу ретінде химиотерапия мен сәулелік терапияны қолдануға болады.Бас ми ісігі дамуының болжамы көбінесе оның қатерлігіне, мөлшері, өсу сипаты, таралуы, орналасуы және диагноз қойылған клиникалық кезеңге байланысты болады. Табиғатына байланысты, кез-келген ісік ерте ме, кеш пациенттің ауыр және өмірлік қауіпті жағдайына әкеледі. Созылмалы ісіктер біртіндеп онкүндіктен субклиникалық түрде өседі. Қатерлі ісіктер жиі 1-2 жылдан кейін тез қайталануына және өлімге әкеледі.

Бас миы метастазы өкпенің қатерлі ісігі бар науқастардың 9% -ында (жиі әйелдерде 2,1 есе) кездеседі. Оған перифериялық пішінді, гистологиялық түрі (жалпақ және макроклеткалы карцинома) және ісік процесінің интегралдық маңыздылығы, экссудативтік канкрозды плевритінің болуы, ісіктің кеуде артына өсуі мен 2-ші типті қант диабетінің бар болуы әсер етеді.

Өкпе қатерлі ісігі кезінде бас миы метастазының ауырлық дәрежесі бұғанаүсті, шап және ішперде лимфа түйіндері, перикард, бүйрекүсті безі, құрсақ қабырғасының, бауыр, ұйқы безі метастаздарына тікелей байланысты.

Өкпе қатерлі ісігі бар науқастарда бас миы метастазының болжамды критерийлері – қандағы ß1 өсу коэффициентінің, тамырлы эндотелиальды өсу факторы және остеопонтиннің қандағы параметрлерінің (TGF-β1 , VEGF и ОР) жоғарылауы болып табылады.

Радиохимиятерапия асқынуларының 5,8% жағдайында артериялық гипертониямен және қант диабетімен, өкпе қатерлі ісігімен, лимфа түйіндеріндегі метастаздардың саны (бірақ бас миға емес) және кешенді емдеуде антиоксидантты алкилирлеуші заттармен тығыз байланыста болатын науқастарда ауырлық дәрежесі әртүрлі бас ми қан айналымының жедел бұзылулары байқалады.

Бас миы метастазы бар науқастардың өмір сүру ұзақтығы, өкпе қатерлі ісігі бар науқастармен салыстырғанда аз, және 4 жылдан аспайды.

Әдебиеттер

 1. Зайцев А.М., Куржупов М.И., Пикин О.В., Картовещенко А.С. Одномоментное хирургическое вмешательство при раке легкого с метастатическим поражением головного мозга // Онкология. — 2013.-№ 5.-С. 49-52.
 2. Евтушенко С.К. Паранеопластические неврологические синдромы: клиника, диагностика и возможности лечения // Международный неврологический журнал.-2011.-№ 8.-С. 5-15.
 3. Бондарь Г.В., Думанский Ю.В., Попович А.Ю. Онкология.-К.: Медицина, 2015.-576 с.
 4. Ceniceros L., Aristu J., Castanon E. Stereotactic body radiotherapy (SBRT) for the treatment of inoperable stage I non-small cell lung cancer patients // Clin. Transl. Oncol.-2015.-№ 55(8).-Р.213-9.
 5. Chen K.H., Wang K.J., Adrian A.M. Diagnosis of brain metastases from lung cancer using a modified electromagnetism like mechanism algorithm // J. Med. Syst.-2016.-№ 40(1).- Р. 35-40.
 6. D’Antonio C., Passaro A., Gori B. Bone and brain metastasis in lung cancer: recent advances in therapeutic strategies // Ther. Adv. Med. Oncol.-2014.-№ 6(3).-Р. 101-14.
 7. Hong N., Joo J.H., Shin S.H. The efficacy of postoperative chemotherapy for patients with metastatic brain tumors from non-small cell lung cancer//Brain Tumor Res.Treat.- 2015.- № 3(2).-Р. 108-14.
 8. Kukulj S., Popovic F., Budimir B. Smoking behaviors and lung cancer epidemiology: a cohort study // Psychiatr. Danub.-2014.-№ 26(3).-Р. 485-9.
 9. Qu H.M., Bai Y.N., Cheng N. Trend analysis of cancer mortality in the jinchang cohort, China, 2001–2010 // Biomed. Environ. Sci.-2015.-28(5).-Р. 364-9.
 10. Rong J., Chunhua M., Yuan L. Clinical interrogation and application of super-selective intracranial artery infusion chemotherapy for lung cancer patients with brain metastases // Indian J. Cancer.-2015.- 52(Suppl.).-Р. 22-5.
 11. Takei H., Rouah E., Ishida Y. Brain metastasis: clinical characteristics, pathological findings and molecular subtyping for therapeutic implications // Brain Tumor. Pathol.-2015.-№ 3(10).-Р. 140-5.
 12. Waqar S.N., Waqar S.H., Trinkaus K. Brain metastases at presentation in patients with non-small cell lung cancer // Am. J. Clin. Oncol.-2015.-№ 33(10).-Р. 167-75.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.