Статьи, год 2019

Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық факторлардың жерлердің шөлге айналуына және құлазуына эсер етуі»
2019

Мақалада отбасындағы тұлғааралық қарым-қаты насты қабылдаудың психологиялық аспектілері туралы мәселелер қарастырылған
2019

Мақалада 1960-80 жылдары әдебиеттің поэзия жанрына өзінің елеулі үлесін қосқан, өмір шындығын бейнелеуде қалам тербеген ақын Т.Айбергеновтың шығармаларының суреткерлік шеберлігі сөз болады
2019
Тег: Ақын