Статьи, год 2019

Мақалада, сандық технологиялар негізіндегі ұзақ уакыт пайдаланылатын ғимараттар мен имаратгардың мониторинг жүйесінің аналитикалық шолуы келтірілген
2019
Тег: Талдау
Сандық технологиялар негізінде ұзақ пайдаланылатын ғимараттар meh құрылыстардың мониторинг жүйесін талдау

Oкv процесінде теориялық және практикалық материалдарды меңгеруге оң эсер ететін оқытудың инновациялық эдістерін қолдану арқылы студент жастардың дене қасиеттерін жан-жақты дамыту мен тэрбиелеудің кең спектрі бар спорт түрі ретінде үстел теннисін ашады.
2019
Тег: Спорт

Осы мака ла да жергілікті өзін-өзі басқарудың дербсс бюджетін енгізген аудандық маңызы бар 4 қала және Солтүстік Қазақстан облысының 47 ауылдық
2019
Төртіншідеңгейдегі бюджет: солтүстік қазақстан облысында жергілікті өзш-өзі басқаруды дамытудың қазіргі заманғы ақиқаты мeн келешегі

Мектептегі білім берудің негізгі міндетгерінің бірі - математикалық, бүл әр түрлі бөлімдер мен мазмүндык сызбаларды зертгеуде оқытудың қолданбалы және практикалық бағытын нығайтуға айналады
2019

Топырак Солтүстік Қазақстан облысының нсгізгі табиғи байлығы. оның негізінде ауыл шаруашылығы өндірісі дамыған.
2019