Анальгетиктердің әсерінен ауырсыну синдромының визуальды сәйкестік шкаласының (всш) жағдайы

Жұмыстың мақсаттарына байланысты анальгетиктердің әсерінен ауырсыну синдромының визуальды сәйкестік шкаласының (ВСШ) зерттеу нүктелерінде ≥2 төмендеуінің жағдайы дәрілерді қабылдағаннан кейінгі уақыт (минут бойынша) төмендегі 1-кестеде көрсетілген.

Зерттеуге метамизин натрий, диклофенак- 50 мг, кетонал, дексалгин-20 мг қабылдағаннан кейін ауырсыну синдромының визуальды сәйкестік шкаласы метамизин натрий және диклофенакта бірдей мәнге ие болды, ал кетоналдың әсерінен оның мәні салыстыру дәрілеріне (метамизин натрии) қарағанда үш еседей жоғарылады (300), дексалгиннің әсерінен бес еседей өсті (500).

Қолданған анальгетиктер-дің әсеріне ауырсыздандыру қасиетінің арқасында 30 минуттан кейін ауырсыну синдромының визуальды сәйкестік шкаласының (ВСШ) мәні 15 минуттық уақытпен салыстырғанда метамизин натрий әсеріне 375-ға өссе, диклофенактың әсерінен 440-ға өседі. Кетонал және дексалгин-20 мг әсерінен ауырсыну синдромының визуальды сәйкестік шкаласының (ВСШ) мәні 15 минуттық уақытпен салыстырғанда 158,3-ға және 205-ға өседі(1кесте, 1сурет).

64

сәйкестік шкаласының (ВСШ) 15 минуттық зертеу нүктесіндегі ≥2төмендеуінің жағдайы. Ескерту:Мн- Метамизин натрии, Дф- Диклофенак, 50 мг, Кл-кетонал, Дс-дексалгин (декскетопрофен)

Қолданған анальгетиктерді әсеріне ауырсызданыру қасиетінің арқасында 45 минуттан кейін ауырсыну синдромының визуальды сәйкестік шкаласының (ВСШ) мәні 30 минуттық уақытпен салыстырғанда метамизин натрии әсеріне 120-ға өссе, диклофенактың әсерінен 118,7-ға өседі. Кетонал және дексалгин-20 мг әсерінен ауырсыну синдромының визуальды сәйкестік шкаласының (ВСШ) мәні 15 минуттық уақытпен салыстырғанда 145,1-ға және 134-ға жоғарылады.

Метамизин натрии, диклофенак- 50 мг, кетонал, дексалгин-20 мг қабылдағаннан кейін ауырсыну синдромының визуальды сәйкестік шкаласы бір сағаттан кейін метамизин натрии және диклофенакта 45 минуттық уақытпен салыстырғанда олардың көрсеткіші 138,9 және 136,8-ға тең болды, ал кетоналдың әсерінен оның мәні салыстыр дәрілеріне қарағанда 1,6 еседей жоғарылады (160), дексалгиннің әсерінен 1,4 еседей өсті (140)

Зерттеу барысында алынған мәліметтер, анальгетиктердің әсерінен ауырсыну синдромының визуальды сәйкестік шкаласының (ВСШ) зерттеу нүктелерінде ≥2төмендеуінің жағдайы дәрілерді қабылдағаннан кейінгі уақытта (минут) әр түрлі деңгейде орын алатыны белгілі болды. Зертеудің 15 минутында анальгетиктердің әсерінен ауырсыну синдромының визуальды сәйкестік шкаласының (ВСШ) зертеу нүктелерінде ≥2төмендеуінің жағдайы бойынша ең үлкен мәні дексалгинді қабылдағанда орын алды,) төмендегі кестеде көрсетілген жарақаттанған науқастардың ауырсыну симптомын басу үшін қоднанған дәрінің құнының ең арзаны диклоген болса, ең қымбатты лорниксикам (ксефокам) дерісі болып табылды.

Анальгетиктердің әсерінен жарақаттанған сырқаттардың ауырсыну синдромының айқынды төмендеуінің орын алу уақыты төмендегі 12-кестеде көрсетілген.

Анальгетиктерді қабылдағаннан кейінгі айқын ауырсыздандырудың орын алу уақыты (минут бойынша) метамизин натрии қолданғанда 26,9±1,3 тең болса, диклофенакты - 50 мг дозасында қолданғаннан кейін

65

20,0±1,2 минутка тең болса, кеторолак кейін 12,1±0,6, дексалгин 20 мг дозасында қолданғанда 12,0±0,7, лорниксамның анальгетикалық әсерінен айқын ауырсыздандырудың орын алу уақыты (минут бойынша) 12,0±0,5 минутка тең болды (кесте -4).

Кесте 2 - Анальгетиктердің әсерінен жарақаттанған сырқаттардың ауырсыну синдромының айқынды төмендеуінің орын алу уақыты.

Дәрілер

Дәрілерді қабылдағаннан кейінгі айқын ауырсыздандырудың орын алу уақыты (минут бойынша)

Метамизин натрии

26,9±1,3

Диклофенак, 50 мг

20,0±1,2

Кетонал

12,0±0,6

Кеторолак

12,1±0,6

Дексалгин,20 мг

12,0±0,7

Лорноксикам

12,0±0,5

Метамизол натрий препаратымен салыстырғандағы басқа анальгетиктардың әсерінен жарақаттанған сырқаттардың ауырсыну синдромының айқынды төмендеуінің орын алу уақыты төменгі суретте көрсетілген. Диклофенактың әсерінен жарақаттанған сырқаттардың ауырсыну синдромының айқынды төмендеуінің орын алу уақыты метамизолға қарағанда 25,7 қысқарады, ал кетонал, кеторолак, дексалгин (декскетопрофен), лорнокси- кам әсерлерінен бұл уақыт 55,4-ға және 55,1 азайады( сурет-9).

Алынған мәліметтер метамизолға қарағанда диклофенактың әсерінен жарақаттанған сырқаттардың ауырсыну синдромының айқынды төмендеуінің орын алуын және уақытты қысқаратыны белгілі болды, бірақ кетонал, кеторолак, дексалгин жоғары деңгейде орын алатыны белгілі болды, яғни олардың әсер күштілеу.

Анальгетиктердің әсерінен жарақаттанған сырқаттардың ауырсыну синдромының қарқындылығының айырмашылығының визуальды сәйкестік шкаласыны (ВСШ) арқылы анықтағандағы жағдайы төменгі кестеде көрсетілген.Анальгетиктерді қабылдағаннан кейінгі ауырсыздандырудың қарқындылығының айырмашылығы (визуальды сәйкестік шкаласы) ең кіші мәні метамизин натрии орын алса (58,9±1,9), ең үлкен мәні кетонал қолданғанда орын алды, ал диклофенакты - 50 мг және дексалгинді 20 мг дозасында қолданғанда олар орташа мәнге ие болды( кесте 13, сурет 10)

Кесте -3 . Анальгетиктердің әсерінен жарақаттанған сырқаттардың ауырсыну синдромының қарқындылығының айырмашылығының визуальды сәйкестік шкаласыны (ВСШ) арқылы анықтағандағы жағдайы.

Дәрілер

Дәрілерді қабылдағаннан кейінгі ауырсыздандырудың

қарқындылығының айырмашылығы (визуальды сәйкестік шкаласы)

Метамизин натрии

58,9±1,9

66

Диклофенак, 50 мг

60,0±1,0

Кетонал

77,8±1,4

Дексалгин,20 мг

68,0±0,7

Метамизол натрий препаратымен салыстырғандағы басқа анальгетиктардың әсерінен кейінгі ауырсыздандырудың қарқындылығының айырмашылығы (визуальды сәйкестік шкаласы ) жарақаттанған

сырқаттардың ауырсыну синдромының төмендеуінің қарқындылығының айырмашылығының орын алу мәне төменгі суретте көрсетілген. Диклофенактың әсерінен жарақаттанған сырқаттардың ауырсыну синдромының қарқындылығының айырмашылығыны метамизолға қарағанда 2 өседі, ал кетонал және дексалгин (декскетопрофен) әсерлерінен бұл көрсеткіштің деңгейі 32,14-ға және 15,5 жоғарылайды ( сурет-10).

Анальгетиктердің әсерінен бүйрек шаншумен зардап шеккен сырқаттардың ауырсыну синдромының қарқындылығының айырмашылығының визуальды сәйкестік шкаласыны (ВСШ) арқылы анықтағандағы жағдайы төменгі кестеде көрсетілген. Анальгетиктерді қабылдағаннан кейінгі әсерінен бүйрек шаншумен зардап шеккен

67

сырқаттардың ауырсыну синдромының қарқындылығының айырмашылығының визуальды сәйкестік шкаласының (ВСШ) ауырсызданды-рудың қарқындылығының айырмашылығы (визуальды сәйкестік шкаласы) ең кіші мәні метамизин натрии орын алса (54,9±1,9), ең үлкен мәні кетонал қолданғанда орын алды (73,8±1,4), ал диклофенакты - 50 мг және дексалгинді 20 мг дозасында қолданғанда олар орташа мәнге ие болды( кесте 14,сурет-11).

Метамизол натрий препаратымен салыстырғандағы басқа анальгетиктардың әсерінен кейінгі ауыр- сыздандырудың қарқындылығының айырмашылығы (визуальды сәйкестік шкаласы) бүйрек шаншумен зардап шеккен сырқаттардың ауырсыну синдромының төмендеуінің қарқындылығының айырмашылығының орын алу мәне төменгі суретте көрсетілген. Диклофенактың әсерінен жарақаттанған сырқаттардың ауырсыну синдро-мының қарқындылығының айырмашылығыны метамизолға қарағанда 3,8 өседі, ал кетонал және дексалгин (декскетопрофен) әсерлерінен бұл көрсеткіштің деңгейі 34,4-ға және 16,5 жоғарылайды.

Жыл: 2019
Қала: Шымкент
Категория: Медицина