Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Созылмалы обструктивті бронхитпен ауыратын науқастарды кешенді физикалық оңалту

ТҮЙІН

Созылмалы обструктивті бронхитпен ауыратын науқастарды кешенді физикалық оңалтудың тиімділігіне салыстырмалы баға беру.

Кілт сөздер: созылмалы обструктивті бронхит, емдік және тыныс гимнастикасы, мөлшерлен- ген жүріс, діріл массажы, сыртқы тыныс.

Тыныс алу ағзаларының аурулары тек медициналық ғана емес, сонымен қатар қазіргі заманның әлеуметтік-гигиеналық мәселесі болып табылады [3]. Бронх-өкпе аурулары негізінде жатқан басым патофизиологиялық процесс тыныс алу жеткіліксіздігі болып табылады. Пульмоноло- гияда созылмалы обструктивті бронхитке барлық бронхиалды ағашты диффузды қамтитын процесс ретінде және өкпенің эмфиземасына және өкпе-жүрек жеткіліксіздігінің дамуына заңды түрде жол ашады [1; 4].

Осы санаттағы науқастарды оңалтудың негізгі бағыты өмір сүру сапасын жақсарту, сыртқы тыныс алу жүйесінің функционалдық мүмкіндік көрсеткіштерінің төмендеуінің алдын алу, клиникалық симптомдардың азаюы және аурудың асқынуының алдын алу болып табылады. Қалпына келтіру іс-шаралары жүйесінде физикалық факторларды пайдалану ерекше маңызға ие болады, өйткені обструктивті синдромды басудан және тыныс алу жетіспеушілігінің көріністерін азайтудан басқа, науқастар ағзасының бейімделу мүмкіндіктерін кеңейту, олардың өмірлік тонусын арттыру қажет.

Бұл жұмыстың мақсаты-емдік және тыныс алу гимнастикасы, климаттық мөлшерленген жүріспен, емдік массаж және физиотерапия кешенінің созылмалы обструктивті бронхитпен ауыратын орта жастағы еркектердің функционалдық жағдайына әсер ету тиімділігін бағалау.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Біз ауырлық дәрежесі орташа созылмалы обструктивті бронхитпен ауыратын 35-40 жастағы 30 ер адамға толық емес ремиссия сатысында зерттеу жүргіздік. Тексерілгендер 15 адамнан екі топқа бөлінді.

Бірінші, бақылау тобында медикаментозды емдеудің әдеттегі схемасы, емдік гимнастика, емдік массаж және аппараттық физиотерапия қолданылды. Екінші, негізгі топта оңалту курсы емдік гимнастика кешеніне арнайы тыныс алу жаттығуларын (Б. А. Березовский, С. И. Ломинога, 2000), а. С. Луаров бойынша дыбыстық гимнастиканы (1992), Г. Н. Пономаренко бойынша дозаланған жүріспен күнделікті аэроталассотерапияны (2005) күніне 40-60 минуттан, кеуде клеткасының емдік вибрациялық сегментарлық массажын күніне 10 процедура мөлшерінде; эвкалипт сығындысымен ингаляциялық терапияны (Л. А. Комарова, 1996) қосу есебінен кеңейтілді. Пари sole ультрадыбыстық аппараттарында, массажбен кезектестіріп, ұзақтығы 15 минуттан кейін; Пелоидин-электрофорез процедуралары (в. м. Боголюбов, 2005) 15 минуттан — 10 процедуралары бір күннен кейін. Оңалту курсы 24 күнді құрады.

Sfera спирографының көмегімен тыныс алу жүйесінің функционалдық жағдайын бағалау үшін ЖЕЛ (мл), ФЖЕЛ (%), ОФВ1 (%), Тиффно индексі (%), МОС25 (%), МОС50 ( % )

көрсеткіштерін анықтады. Штангаға (с), Генчаға (с) сынамалар жүргізілді, жұмысқа қабілеттілікті бағалау үшін Мартинге (%) сынамалар қолданылды.

Нәтижелері және оларды талқылау. Физикалық факторларды кешенді пайдаланудың ең айқын оңалту әсері негізгі топта байқалды. Алынған нәтижелер негізгі топтағы оңалту әсерлерінің жүргізілген курсы тыныс алудың жекелеген фазаларын акцентлеу, диафрагмалды тыныс алудың жаттығулары, тыныс алу бұлшықетінің нығаюы және кеуде қуысының қозғалуын арттыру нәтижесінде неғұрлым жетілдірілген компенсация есебінен сыртқы тыныс алу қызметін жақсартуға мүмкіндік бергенін растайды. Сонымен қатар, қанайналымның қосалқы механизмдері, оттегіні тіндермен кәдеге жаратылды.

Физикалық жаттығулар мен массаж бронхиалды ағаштан патологиялық заттарды шығаруға ықпал етті. Бақылау тобымен салыстырғанда ЖЕЛ 4,1% — ға (p < 0,05) , ФЖЕЛ 5,1% - ға (p < 0,01), ОФВ1 6,3% - ға (p < 0,01), Тиффно индексі 3,2% - ға (p < 0,05), МОС25 4,5% - ға (p < 0,05), МОС50- 5,3% - ға (p < 0,01) жақсарды. Өкпе вентиляциясы мен бронхиалды өткізгіштіктің жақсаруынан басқа негізгі топта ағзаның гипоксияға бейімделуінің айқын оң динамикасы байқалды. Соңғы туралы штанганың сынамасын жүргізу кезінде тыныс алудың кідірту уақытының 5,4% — ға (p < 0,05), ал Генчаның сынамасын бақылау тобының деректерінен 11,8% - ға (p < 0,01) артқанын көрсетті.

Сынама көрсеткіштері физикалық жұмысқа қабілеттіліктің жай-күйін жанама сипаттайтын Мартине де негізгі топта айтарлықтай өзгерді: тыныштықтағы көрсеткіш 10,4% - ға (p < 0,01) төмендеді, ТЖС жүктен кейін 7,0% - ға (p < 0,05) төмендеді, пульстік жиілеу 13,9% - ға (p < 0,01) ұлғайды, қалпына келтіру уақыты 6,0% - ға (p < 0,01) төмендеді.

Алынған нәтижелерді салыстырмалы талдау емдік тыныс алу және дыбыс гимнастикасы, вибрациялық сегменттік массаж, дозаланған жүріспен аэроталассотерапия, ингаляциялық терапия және науқастардың базистік терапиясының үстіндегі пелоидин-электрофорез әдістемелерінің кешенді әсерінің басымдығын анықтайды.

Оңалту іс-шараларының ұсынылған кешені сыртқы тыныс алу көрсеткіштерінің жақсы қалпына келуіне, ағзаның гипоксияға бейімделуі мүмкіндіктерінің қалпына келуіне әкеледі және күнделікті физикалық жүктемелерді тиімді орындауға, ремиссия кезеңдерін ұзартуға, дәрі-дәрмектік жүктемені және ауру ағымының ауырлығын азайтуға мүмкіндік береді.

Әдебиеттер

  1. Батаев, Х. Хронический обструктивный бронхит: патогенез, факторы формирования, фармакотерапия / Х. Батаев, М. Дадаев // Врач. — 2013. — № 11. — С. 22-24.
  2. Стандарты по диагностике и лечению хронической обструктивной болезни лёгких / под ред. А. Г. Чучалина. — М. : Атмосфера, 2005. — 96 с.
  3. Хронические обструктивные болезни лёгких : федерал. программа. — М., 1999.
  4. Черняев, А. Л. Патоморфология хронического обструктивного бронхита / А. Л. Черняев // Рус. мед. журн. — 1999. — № 5 (17). — С. 100-104.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.