Жіті респираторлық вирустық инфекцияны емдеуде қолданылатын дәрілік заттардың фармакоэкономикасы

Кіріспе. Дәрілік затардың, соның ішінде вирустарға қарсы препаратардың тиімділігін емдеу үрдісі кезінде зертеу бүгінгі таңда медицинаның өзекті мәселелерінің бірі болып табылады [1,2,3].

Жұмыстың мақсаты: Шымкент қаласы бойынша жіті респираторлық вирустық инфекцияны емдеуде қолданылатын дәрілік заттардың фармакоэкономикалық жадайын сараптама жасау

Зертеу әдістері мен материалдары: Жіті респираторлық вирустық инфекцияға қолданатын дәрілердің бағаларын Шымкент қаласыныда орналасқан «Евро фарм» фирмасының дәріханаларының праис-қағазы бойынша алынып сараптама жасалынды.

Зертеу нәтижелері: Зертеу барысындағы алынған мәліметтер жіті вирустық инфекцияны емдеуге қолданатын дәрілер әртүрлі топтардың құрайтын вирустарға қарсы препараттар болды. Вирустарға қарсы дәрілік заттардың дәріхана арқылы Шымкент қаласында сатылуының пайыздық жиілігі (қорабша бойынша) 2015-2018 ( 8 ай ішінде) жылдары 1-кестеде және 1 - суретте көрсетілген көрсетілген.

2016-2017 жылдар аралығында кагацел дәрісінің сатылу мөлшері вирустарға қарсы дәрілердің арасында ең үлкен мәнге ие болды,17,8%-19,5%-ға тең болды ,бірақ 2018 жылы екінші позицияға түсіп қалды.Ремандадин дәріснің матылу мөлшері сараптама жасау жылдарында 5,9%-дан (2015 ж) 11%-ға дейін (2018 ж) үшінші орынға ие болды.

Ацикловир дәрісінің сатылуының мөлшері сараптама жасау уақытында 13,7 % дан 17,9%-ға дейін орын алған, бірақ 2018 жылы бұл дәрінің қалыққа кызмет ету мөлшері екінші позиция ие болдлы,ацикловирден кейін.

Оксолин дәрісінің сатылу мөлшері 5,0%-дан (2015 ж) 3,9%-ға дейін (2018 ж) төменден , ең соңғы тоғызыншы орынға ие болды.

Кесте 1-Вирустарға қарсы дәрілік заттардың дәріхана арқылы Шымкент қаласында сатылуының жиілігі,қорабша бойынша (%) %

ВҚД атауы

2015

2016

2017

2018( 8 ай ішінде)

Ацикловир

14,8%

15,5%

13,7%

17,9%

Кагоцел

18,7%

19,5%

17,8%

16,6%

Ремантадин

5,9%

7,7%

9,3%

11,0%

Ингавирин

7,2%

6,9%

9,3%

8,4%

Эргоферон

5,3%

6,7%

7,6%

7,5%

Виферон

6,5%

6,1%

5,2%

6,1%

Арбидол

9,8%

6,9%

6,5%

6,0%

Анаферон-балаларға

8,1%

6,5%

5,6%

5,3%

Оксолин

5,0%

5,7%

7,6%

3,9%

197

Сурет -2.Вирустарға қарсы дәрілік заттардың Шымкент қаласында сатылуының құныі,қорабша бойынша ( тенге)

Бұл дәрілердің фармакоэкономикалық тұрғыдан сараптама жасағанда ең қымбатты тамифлю дәрілік заты (6633,0 тенге) болды. Реленза дәрісі тамифлю дәрісіне қарағанда 1342 тенгеге арзан болды, бағасы бойынша екінш орынға ие болды.Шымкент қаласының тұрғындары жиі қолданатын кагоцел және арбидол дәрісінің құны тамифлю дәрісіне қарағанда үнемдеу мөлшері 5001 және 5654тенгеге тең болды.Вирустарға қарсы дәрілердің ішінен ең арзан рамитидин препараты орын алды, тамифлю дәрісінің құнына қарағанда унемдеу көрсеткіші 6311,5тенгеге тең болды.Интерферон дәрісінің 753,3 тенге тең болып ,тамифлю дәрісінің құнының 11,3% құрап, унемдеу денгейі 5879,9 тенгеге тең болды.

Сонымен,жіті респираторлық вирустық инфекцияны емдеуде қолданылатын дәрілік заттардың фармако-экономикасы сараптамасы бойынша , вирустарға қарсы дәрілердің сатылу жиілінгі мен құны әр түрлі деңгейде орын алады. Өте жиі қолданатын дәрілерге кагоцел, ацикловир препараттары орын алса,өте аз қолданатын пррепараттарға оксолин және эргоферон дәрілері жатады.Ең қымбат дәрілерге тамифлю, реленза,гроприносил жатса,ең арзан дәрілерге римантандин,арбидол дәрілер жатады

Әдебиеттер

  1. Антивирусные препараты для лечения гриппа и ОРЗ. Дизайн препаратов на основе полимерных носителей // О.И. Киселев, Э.Г. Деева, A.B. Слита, В.Г. Платонов. СПб., 2000. - 32 с.
  2. Анохин В.А. Современные принципы рациональной терапии и профилактики острых респираторных вирусных инфекций у детей. // Казанский медицинский журнал. 1990. том 71., №4. - С. 304-305.
  3. Антивирусные препараты для лечения гриппа и ОРЗ. Дизайн препаратов на основе полимерных носителей // О.И. Киселев, Э.Г. Деева, A.B. Слита, В.Г. Платонов. СПб., 2000. - 32 с.
Жыл: 2018
Қала: Шымкент
Категория: Медицина