Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Грек жаңғағы сығындысымен байытылған етті нан өндірісінің технологиясын жетілдіру

Кіріспе. Ет өнеркәсібі азық-түлік өнеркәсібінің ең ірі секторларының бірі болып табылады, ол ел халқын ақуыздардың негізгі көзі болып табылатын тамақ өнімдерімен қамтамасыз етуге арналған. Ет және ет өнімдерін шығаруды ұлғайту мақсатында ет өңдейтін кәсіпорындар жыл сайын қайта құрастырылып, пайдалануға беріледі [1].

Халықтың айтарлықтай майлар мен көмірсуларды артық тұтынуы, дәрумендер мен минералдардың болмауына байланысты. Қарастырылып отырған мәселе үшін аса маңызды ғылыми, техникалық және әлеуметтік прогрестің зардаптарының бірі әлеуметтік өндіріс саласында да, тұрмыстық өмір салаларында да халықтың көпшілігінің энергия шығындарының күрт төмендеуі болып табылады [2].

Жоғары сапалы ет өнімдерін өндіру - күрделі міндет. Оның шешімі ауылшаруашылық шикізатын қайта өңдеу бойынша кешенді және қалдықсыз технологияларды жетілдіруге, агроөнеркәсіптік кешенді және өңдеу өнеркәсібін одан әрі автоматтандыру мен механикаландыруға, шикізатты қысқартуға, энергия мен еңбек шығындарын қысқартуға, еңбек және өндірістік тәртіпті арттыруға, қызметкерлердің кәсіби өсуіне байланысты.

Жоғарыда айтылған фактілерге сүйенсек, ет өнімдері, әсіресе ет нанын өндірудің өзектілігі мен қажеттілігі ерекше болып табылады. Өйткені ет наны - жоғары сапалы ақуыздардың, жануар майының, минералды тұздардың және адамға қажетті дәрумендердің көзі. Ет нанын өндіру - бұзылудың алдын алу және шикізаттың сақталу мерзімін ұзарту үшін қолданылатын ет пен ет өнімдерін сақтаудың бір әдісі. Оларды өндіру кезінде адам ағзасын дамытуға және оның өмірлік белсенділігін қамтамасыз етуге қажетті барлық компоненттер бастапқы шикізатта максималды деңгейде сақталады [3].

Ет наны - ет өңдеу өнеркәсібінің нақты өнімі. Олар жаңа сиыр еті мен шошқа етінен жасалады, сондай- ақ құс еті болуы да мүмкін. Сыртқы көріністе ет нандары металл пішінде пісірілген қалыптағы нанға ұқсайды. Рецептке сәйкес, ет нандары пісірілген шұжықтарға ұқсайды, бірақ шұжықтың сыртында қабықшалары бар бұларда қабықша болмайды. Тағы бір айырмашылығы, олар арнайы электр пештерінде пісіріледі. Сондай-ақ, ет нандары пісірген кезде жоғары температураның әсерінен туындаған жағымды дәмі бар пісірілген шұжық дәміне ұқсас болады. Ет наны пісірілген шұжықтан әлдеқайда аз ылғалымен, беткі қабатының күңгіріт және ыстаудан туындаған дәмнің болмауынан ерекшеленеді [2].

Жұмыстың мақсаты өсімдіктер мен жануарлардың ақуыздары мен майларының ара қатынасына сәйкес өнімнің балансына қойылатын талаптарға сай келетін жақсартылған органолептикалық қасиеттері бар ет нандары өнімдерін алу.

Әдістер мен материалдар: Ет және ет өнімдерінде ылғалдылық массалық үлесін сақтауды анықтау әдістері. 103±2оС (арбитражды әдіс) температурадағы кептіру пешінде ылғалдылық массалық үлесін кептірумен анықталады. Кептіру тұрақты массаға дейін, яғни екі қайта тарту арасындағы айырмашылық 0,001-0,005г (0,1% массалық үлгі) жеткенге дейін жалғасады [3].

Ет наны өнімдерін сапалық және тамақтық құндылығын бағалау, олар механика-құрылымдық, органолептикалық, физико-химиялық, микробиологиялық көрсеткіштерімен бағаланатын зерттеу нысандары болып табылады.

Нәтижелер мен талқылау: ет наны ет өнеркәсібі өнімдеріне жатады. Бұл өндірісте шикі етті дайындау, майдалау, тұздау, тұрғызып қою, суды немесе мұзды қосу арқылы куттерлеу, кесуді, алынған ет ұсақталған маймен араластыруды және дәмдік ингредиенттерді енгізуді, құюды, пісіруді және салқындатуды қамтиды [4].

Куттерлеу сатысында ұсақталған сиыр етіне грек жаңғағынан алынған экстрактыны қосып дайындау жүргізіледі. Ұнтақталған сиыр еті мен экстрактының берілген қатынасында араласады. Алынған қоспа 40-45 oC дейін қызады және қоспаның массасына 0,05-0,1% мөлшерінде енгізіледі.

Бұл әдіс жоғары құнарлы құндылығы бар экстрактпен байытылған өнімді, органолептикалық және функционалды-технологиялық көрсеткіштерді жетілдіріп, құрамындағы шикізатты арзан және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді.

Ет нанын өндіру үшін бірінші сұрыпты сиыр етін пайдалана отырып жүргіземіз. Шикі етті дайындау - бұл етті қабылдау, тазалау, ұшаларды кесу. Бұдан кейін ет сіңірінен ажыратылады. Сіңірінен ажыратылған сиыр еті, салмағы 400 граммға дейін кесіледі. Шошқа еті майдың, шеміршектің және дәнекер тіндерінің құрамынан босатылады. Құйрық 5-6 мм текшелерге кескіште майдаланады.

Тұрғызып қою. Тұздалған ет 3-4 °C температурада 48-тен 72 сағатқа дейін созылады. Тұздалған және дәмді сиыр еті 2-6 мм ет тартқышта тартылып шегіледі. Тартылған етті кескіште куттерлеп дайындалады. Ұсақталған ет салмағы 35% шикізат көлемінде мұз немесе суық су қосып, кесілген құйрықты, дәмдеуіштерді қосып, кескіште 3-5 минут өңделеді [5].

Нан жасау. Алдын-ала майланған тот баспайтын металдардан жасалған пішіндерге тесіктерінен ауа ағынының болуын болдырмайтын етіп тартылған етті тығыздап толтырылады. Вакуумды шприцтер немесе арнайы машиналар арқылы пішіндерді қолмен толтырылады. Пісіру (жылу өңдеу). Пішін толтырғыш конвейерге немесе айналмалы пешке орналастырылады, 130-150 °C температураға дейін қыздырылады және пісіріледі. Пісіру уақыты 150 минут, нанның ортасындағы температура 69-71 °C жеткенге дейін пісіріледі [6].

Салқындату және орау. Ет наны тот баспайтын болаттан жасалған үстелдерде бір қатарға қойылады және 4 °C-тан аспайтын температурада 0-15 °C нан қалыңдығына дейін салқындатылады. Салқындатылған ет нандары целлофаннан, пергаменттен жасалған және қайта өңделген материалдарға салынып оралады. Келесі 1-ші кестеде ет нанының органолептикалық көрсеткіштері келтірілген.

1 кесте - Ет нанының органолептикалық көрсеткіштері

Сыртқы көрінісі

Нанның сырты таза, жылтыр, құрғақ, беткі бөлігітегіс пісірілген

Құрылымы

Майысқақ

Майысқақ

Майысқақ

Жеткілікті мөлшерде майысқақ емес

Ішкі көрінісі

Біртекті ұсақ майдаланған ашық- алқызыл

Біртекті ұсақ майдаланған ашық- алқызыл

Біртекті ұсақ майдаланған ашық- алқызыл

Біртекті ұсақ майдаланған алқызыл

Дәмі мен иісі

Бөгде иіссіз дәмдеуіштердің аромат иісі өзіне тән көрінісі бар

Сақтау уақыты

72 сағаттан артық емес

72 сағаттан артық емес

72 сағаттан артық емес

72 сағаттан артық емес

Қорытынды. Тамақтанудың негізгі міндеттерінің бірі адам ағзасында әртүрлі зиянды химиялық заттардың жиналуын болдырмау, оның оңтайлы дамуы мен тиімділігін қамтамасыз ету болып табылады. Рационалды, сау тамақтану дененің қажетті қоректік заттарға - ақуыздарға, майларға, көмірсуларға, дәрумендер мен минералдарға деген қажеттілігін қанағаттандырады. Тамақ өнімдерінің анағұрлым сұранысқа ие түрлеріне баса назар аудара отырып, ауыл шаруашылығы өндірісінің көлемін ұлғайту және қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын дамыту мақсатында бәсекеге қабілетті өнімді бастапқы қайта өңдеу, сақтау мен өткізу үшін қолайлы жағдай және инфрақұрылым жасау жолымен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді (АШТӨ) мемлекеттік қолдаумен барынша қамтуды қамтамасыз ету қажет [6].

Әдебиеттер

  1. Токаев С.Д., Камиловна А.А. Совершенствование технологии производства мяса птицы на предприятиях. – Астана. 2016
  2. Машанова Н.С., Айткулова А.Ж. Совершенствование технологии производства деликатесных мясных продуктов птицы. – Астана. 2016
  3. Лукиных С. В., Ребезов М. Б., Попова М. А., Гаязова А. О. Оценка качества и безопасности  разработанного рулета из мяса птицы // Молодой ученый. — 2014. — №10. — С. 168-171.
  4. Машанова Н.С., Айткулова А.Ж. Совершенствование технологии производства деликатесных мясных продуктов птицы. – Астана. 2016
  5. Андреев С. Ф., Птицеводство России 2004/ Справочник оператора рынка М.: Агриком Консалтинг, 2004. 334 с.
  6. Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов. М.: Колос, 2001. 376 с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.